WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей - Реферат

Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей - Реферат


Досвід наскрізного дисциплінарного, а, за можливості, міждисциплінарного курсового проектування підтверджує перспективність вибраної освітньої технології, органічне входження її в організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою.
6. Висновки і перспективи подальших досліджень
Ефективність внесення в організацію самостійної роботи елементів наскрізності не викликає сумнівів.
Вона підтверджується паралельними дослідженнями вчених педагогів та п'ятирічним досвідом Подільського державного аграрно-технічного університету.
Значно підвищилась пізнавальна активність студентів, глибина знань з дисциплін, орієнтація на альтернативність рішенню, з'явилися елементи прямої "приватної" зацікавленості у якості виконання робіт та їх відповідності подальшим варіантом використання.
Практично проблем із сприйняттям наскрізності студентами не має. Існує конкретна необхідність методичного забезпечення дисципліни за новими вимогами і основне психологічної перебудови поглядів викладачів на необхідність зміни класичних принципів.
Список використаної літератури
1. Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. - К..: Либідь, 1997. - 376 с.
2. Сисоєва С.О. Особистісно орієнтовані педагогічні технології: метод проектів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. - 2002. - Вип.1(5). - 230 с.- (С. 73-79).
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Мойсеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системеобразования / Под.ред. Е.С.Полат. - М.: Издательский центр "Академия". - 2000. - С. 70-71.
4. Паянок Т.Б. Технологія організації групової роботи студентів. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька, Л.Є.Сігаєва, Я.В.Цехмістер та ін. / За ред. С.О.Сисоєвої.- К.: ВІПОЛ, 2001.- 502 с. (с. 106-130).
5. Пєхота О.М. Особистісно орієнтовані педагогічні технології: історія, теорія, організаційні вимоги // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька, Л.Є.Сігаєва, Я.В.Цехмістер та ін. / За ред. С.О. Сисоєвої. - К.: ВІПОЛ, 2001. - 502с. (с. 54-75).
6. Бендера І.М., Лаврук В.П., Дуганець В.І., Бурдега В.Ю., Петрова М.Я. Наскрізне дипломне проектування // Інформаційний вісник МАПУ. Вища аграрна освіта. - К., 2003. - № 13. - С. 4-5.
7. Бендера І.М., Дуганець В.І. Підготовка інженерно-педагогічних кадрів в галузі механізації сільського господарства. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. -Вип.5. - Харків: УІПА, 2003. - 363 с. (С. 76-90).
8. Бендера І.М. Наскрізне дипломне проектування це робота на кінцевий результат. Наукові записки. - Вип. 51. Серія "Педагогічні науки", Кіровоград. РВП КДПУ ім. В Винниченка, 2003. - Ч.2. - С.129-134.
9.Бендера І.М. Наскрізне курсове та дипломне проектування при підготовці інженерів-механіків сільського господарства. Матеріали II Міжнародної науково-технічної конференції "Динаміка наукових досліджень 2003". - Т. 31. Педагогіка - Дніпропетровськ: Наука і освіта 2003. - 96 с. (С. 28-31).
10. Дуганець В.І., Бендера І.М. Шляхи удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів професійної освіти. Збірник наукових праць НАУ. "Механізація сільськогосподарського виробництва". - К.: НАУ, 2003. - Т. XV - 469 с. (С. 433-444).
11. Бендера І.М. Особливості організації самостійної роботи у вищих навчальних закладах на принципах наскрізності (з досвіду роботи Подільської державної аграрно-технічної академії) // Збірник наукових праць. Національного аграрного університету. "Механізація сільськогосподарського виробництва". - К.:НАУ, 2003. - Т. XV - 469 с. (С. 377-389).
12. Бендера І.М. Організація навчального процесу на принципах наскрізності при підготовці інженерів-педагогів у галузі механізації для професійних закладів професійної освіти. Проблеми інженерно-педагогічної освіти // Збірник наукових праць. - Вип. 5. - Харків: УІПА, 2003. - 363с. (С. 299-307).
13. Бендера І.М. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-механіків сільського господарства на принципі наскрізності. Неперервна професійна освіта. Теорія і практика: науково-методичний журнал. - К., 2003. - Вип. 2.- 245 с. (С. 133-144).
14. Бендера І.М. Програмування самостійної роботи за принципом наскрізності при підготовці фахівців за ОКР "Спеціаліст" із спеціальності "Механізація сільського господарства". Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Збірник наукових праць. - Вип. 5. / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. - Київ - Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. - 745 с. (С. 398-404).
15.Бендера І.М. Активізація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст". Нові технології навчання: Науково-методичний збірник / Кол. Авт.- К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. - Спец- випуск. - 187 с. (С. 112-119).
16.Бендера І.М, Корольчук О.В. Активізація самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" // Матеріали міжнародної наукової практичної конференції Динаміка наукових досліджень, 2004. - Т. 25. - "Педагогіка". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - 57 с. (С. 15-18).
17. Бендера І.М, Девін В.В., Корольчук О.В. Наскрізне курсове проектування з дисципліни "Технічна механіка" при підготовці молодших спеціалістів із спеціальності "Механізація сільського господарства" // Матеріали наукової практичної конференції. Динаміка наукових досліджень, 2004. - Т. 29 "Педагогіка". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - 74 с. (С. 15-18).
18. Бендера И.Н. Сквозное курсовое и дипломное проектирование - путь к активизации самостоятельной роботы студентов. Модульные технологии обучения в системе непрерывного профессионального образования (теория и практика) // Сб.наук.труд. Межд. наук. конфер. - Вып. 8. - Ч.1. - 2004 / Редкол. В.В.Осипов, П.И.Самойленко, Ю.В.Еремин и др. - М., 2004. (С. 308-309).

 
 

Цікаве

Загрузка...