WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст вищої аграрної освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - Реферат

Зміст вищої аграрної освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - Реферат


Реферат на тему:
Зміст вищої аграрної освіти у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України зростають вимоги до якості аграрної освіти, обумовлені цілями та потребами цієї галузі, і, відповідно, зумовлюють необхідність подальшого удосконалення організації форм і методів фахового навчання.
Проведення реформ у сфері будь-якого напряму професійної освіти та її удосконалення тільки тоді дають позитивні результати, коли вони здійснюються на основі закономірностей, притаманних навчально-виховному процесу. Разом з тим, навчально-виховний процес є одним з основних проявів суспільних відносин, і, тому, на цей процес впливають будь-які суспільні відносини з їх численними суперечностями.
Специфічною рисою суспільних відносин на Україні завжди була аграрна складова у становленні та функціонуванні української національної свідомості, тому до таких суперечностей у навчально-виховному процесі вищих аграрних навчальних закладів України належать: стандартність змісту фахової освіти і специфічні вимоги до професійної підготовки фахівців для агропромислового комплексу; тенденція наближення навчання до реального виробництва і відсутність коштів на створення відповідної навчально-виробничої бази; постійне зростання обсягів і змісту наукової інформації і недостатня гнучкість навчальних програм. Для розв'язання цих еволюційно складених суперечностей необхідно враховувати не лише реалії і перспективи соціально-економічного розвитку країни, освітній досвід передових країн світу, а й власний історичний шлях.
Проблема аграрної освіти вперше як самостійна тема почала розроблятися з 70-80-х років ХІХ ст. Серед перших, хто звернувся до цієї теми були такі дослідники, як: Г. Гумілевський, І. Міклашевський, І. Мещерський, М. Сурін, С. Щусєв. До загальних питань розвитку вищої освіти, еволюції форм і методів навчання, зокрема й у навчальному процесі аграрних вищих навчальних закладів, зверталися у своїх дослідженнях Архангельський С., Елютін В., Гатліх Г., Іванович К. та ін. Названі дослідники у своїх працях представляють історичний досвід спеціальних вищих навчальних закладів як базу створення умов для реформування вищої спеціальної освіти на сучасному етапі, наближенні її змісту та структури до сучасних умов.
У другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. аграрні вищі навчальні заклади перебували у підпорядкуванні різних міністерств та відомств, не існувало чіткої організації управління ними, типових навчальних планів і програм, а також конкретно визначених рівнів кваліфікації спеціалістів.
Основа змісту вищої аграрної освіти досліджуваного періоду було закладено лише у 1904 р. "Положенням про сільськогосподарську освіту", в якому визначався перелік предметів, на основі якого вищі агарні навчальні заклади складали навчальні плани. Їм надавалося право самостійно визначати зміст навчальних дисциплін, а також доповнювати навчальний план предметами, не передбаченими цим положенням, і вносити до них необхідні зміни. Навчальні плани вищих аграрних навчальних закладів повинні були враховувати особливості регіону та його потреби, а також спеціалізацію самого навчального закладу.
Зміст вищої аграрної освіти України досліджуваного періоду було закладено у навчальних планах, програмах та висвітлено у підручниках, посібниках і методичній літературі, розроблених не лише вітчизняними, а й зарубіжними фахівцями.
Типових навчальних програм для вищих аграрних навчальних закладів України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. не існувало, тому у більшості випадків, складаючи їх використовувався досвід відповідних структур країн Західної Європи, Російської та Австро-Угорської імперій (навчальні плани та програми Берлінської вищої сільськогосподарської школи, агрономічної школи у Відні, Гори-Горецької вищої школи сільського господарства, Петровської академії).
Навчальні плани вищих аграрних навчальних закладів складались з предметів, які можна поділити на три групи: загальні, допоміжні і спеціальні.
Так, з урахуванням досвіду Петровської академії було складено навчальний план сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту, яке готувало фахівців зі спеціальностей: часткове землеробство, пов'язане з вивченням сільськогосподарських машин і знарядь праці; часткова зоотехнія; сільськогосподарська економія і статистика; енциклопедія ліпних наук. У 1899-1912 рр. тут викладалися такі дисципліни: 1. Закон Божий; 2. Загальні предмети: фізика, неорганічна хімія, якісний і кількісний аналіз, анатомія рослин, фізіологія рослин, кристалографія, мінералогія, геологія, зоологія, ентомологія, фізіологія тварин, морфологія і систематика рослин, мікробіологія, рослинні паразити; 3. Спеціальні предмети: сільсько-господарська метеорологія, прикладна ентомологія, загальна зоотехнія, загальне рослинництво, землеробство, зоогігієна, сільськогосподарське машинобудування, часткова зоотехнія і часткове землеробство, сільськогосподарська економія і статистика, енциклопедія лісових наук; 4. Додаткові предмети: політична економія, будівельне мистецтво, геодезія, сільськогосподарська технологія, ветеринарія, садівництво. Слід зазначити, що з дозволу Ради інституту студентам надавалось право слухати крім предметів свого відділення, один чи кілька предметів інших відділень і здавати з прослуханих курсів відповідні іспити у повному обсязі базової дисципліни чи спеціального курсу [1, с. 10-11].
Загальноосвітні і допоміжні предмети мали професійну спрямованість. Вони були основою для оволодіння студентами професійними знаннями і сприяли розумінню явищ, пов'язаних із аграрним господарством та виробництвом. Програми із спеціальних предметів будувались на основі поєднання природничо-наукового і сільськогосподарського матеріалу. Передбачалось ознайомлення з усім комплексом робіт, пов'язаних з вивченням тієї чи іншої галузі сільського господарства. Так,

 
 

Цікаве

Загрузка...