WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Викладання навчальної дисципліни “соціологія” через модуль-контроль - Реферат

Викладання навчальної дисципліни “соціологія” через модуль-контроль - Реферат


Реферат на тему:
Викладання навчальної дисципліни "соціологія" через модуль-контроль
Приєднання України до Болонського процесу вимагає нового погляду на викладання гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. Сьогодні іде активний процес розвитку соціології як самостійної наукової дисципліни, пошук методологій і методик її викладання і вивчення.
Прагнення України інтегруватися в Європейський і світовий освітній простір настійно вимагає демократизації навчально-виховного процесу.
У ході проведення реформи в освіті, після розпаду Радянського Союзу, в незалежній Україні не зачіпався сам навчальний процес, який укладався у форму викладач-студент, де суб'єктом навчального процесу був викладач, а об'єктом - студент. У даний час таке співвідношення застаріле, оскільки студент теж стає суб'єктом навчання. Сьогодні, у зв'язку з комп'ютеризацією навчального процесу, необмеженими можливостями виходу в Інтернет, викладач повинен не стільки учити, скільки допомагати студенту вчитися самостійно.
Відповідальність за навчання перекладається на студента. Навчальний заклад мобілізує студента на навчання, а не забезпечує викладання як раніше.
У зв'язку з цим, зараз головним буде не розробка програм і курсів навчання, і передача їх від викладача до студента, а створення атмосфери відповідальності, умов, стимулюючих самопідготовку і оцінку знань на початку, середині і кінці навчального процесу (модульні заліки), а головне - роботу з кожним студентом.
Підсумком роботи студента буде отримання "кредиту", (кредит - це норматив, який встановлює мінімальну кількість годин для вивчення окремих дисциплін. У нас, в Україні, він складає 54 години), який свідчить про засвоєння ним необхідних знань і навичок, причому незалежно від того, де і яким чином він їх одержав. Це примушує студента бути активним учасником навчального процесу, шукати шляхи накопичення своїх знань.
Виникає питання: а де місце викладача?
Викладач повинен створювати активне навчальне середовище для студента, але не обов'язково сам особисто бути залученим в окремі форми навчальної активності.
Головне - сформувати інтерес і творче ставлення до навчання і відповідні умови для цього. Саме тому західні університети переходять на цілодобовий доступ до бібліотек, Інтернету і іншої інфраструктури навчання для забезпечення самостійної роботи студентів.
У результаті такої організації навчального процесу, викладач починає виступати не в ролі строгого судді, який тільки оцінює знання, а в ролі помічника, що розробляє плани навчання, дає поради своїм студентам.
У зв'язку з цим, у Севастопольському комерційному технікумі на новий 2005-2006 навчальний рік, розроблені методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Соціологія" через модуль-контроль. Якщо раніше в процесі навчання активно використовувався лекційно-семінарський метод, то тепер планується замінити семінарські заняття трьома модуль-контролями.
Тематичний план виглядає таким чином:
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
СОЦІОЛОГІЯ, ЇЇ МІСЦЕ І РОЛЬ В НАУЦІ І СУСПІЛЬСТВІ
Мета:
- з'ясувати, що є наука соціологія, а також уміти дати її визначення і пояснити, яке місце займає вона серед інших гуманітарних і соціальних наук;
- визначити, що є об'єктом соціології, а що складає її предмет;
- уміти виділити рівні соціалістичної системи знань і пояснити взаємозв'язок між ними;
- знати зміст основних функцій соціології, уміти дати їм визначення і показати їх роль в подальшому розвитку соціологічного знання;
- знати основні передумови виникнення соціології як самостійної галузі наукових знань;
- показати, в чому полягає суть концепції О. Конта, а також роль позитивізму в подальшому розвитку соціології;
- мати уявлення про основні етапи становлення і розвитку соціології як науки;
- уміти виділити основні теорії соціальної структури суспільства, а також показати їх переваги і обмеження;
- визначити зміст соціальної стратифікації, розкрити суть її видів і основних стратифікаційних модулів сучасного суспільства;
- визначити основні елементи соціально-класової структури українського суспільства і показати їх вплив на динаміку його розвитку.
Сумарний час на вивчення навчального матеріалу: 16 годин.
Бали за змістовний модуль R1: 35
Вхідні елементи робочої навчальної програми:
· лекції Л1, Л2, Л3;
· заняття на самостійну підготовку: СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4;
· семінарське заняття.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
ЕТНОСОЦІАЛЬНІ І ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ.
СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї І ОСВІТИ
Мета:
- вивчити соціально-етнічні особливості розвитку, етнічну структуру сучасного суспільства і міжнаціональні відносини в Україні;
- з'ясувати зміст поняття "соціальний інститут сім'ї та шлюбу", розуміти зміст сімейних відносин і демографічної політики;
- визначити місце соціології освіти в системі соціологічних знань, уміти пояснити значення і взаємозв'язок основних категорій соціології і освіти, розкрити зміст основних функцій соціології і освіти;
- мати уявлення про Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти в Україні.
Сумарний час на вивчення навчального матеріалу: 16 годин
Бали за змістовний модуль R2: 50
Вхідні елементи робочої програми
· лекції Л4, Л5, Л6;
· заняття на самостійну підготовку: СЗ-4, СЗ-5, СЗ-6;
· індивідуальна співбесіда.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3
СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В СУСПІЛЬСТВІ, ВИРОБНИЧИХ КОЛЕКТИВАХ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ, РОЗВИТОК І УПРАВЛІННЯ НИМИ
Мета:
- вивчити суть і зміст соціального конфлікту, а також визначити, які його сторони вивчає соціологія;
- знати природу соціальних конфліктів і основні причини їх виникнення;
- знати основні методи дозволу конфліктів, а також уміти

 
 

Цікаве

Загрузка...