WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психологічне забезпечення навчально - виховного процесу - Реферат

Психологічне забезпечення навчально - виховного процесу - Реферат

корекції";
"Хто друзі ваших дітей?";
"Особливості поведінки наркоманів";
"Внутрішній світ підлітка";
"Права студентів";
"Проблеми: діти і батьки";
"Конфліктний підліток: причини та шляхи порозуміння" та ін.
Багато з тих тем, які готуються для батьків, є корисними і для викладачів. Окремо для педагогів підготовлені лекції і бесіди:
"Група ризику: як вирішити проблему?";
"Ціннісні орієнтації та ідеали сучасної молоді";
"Причини ";
"Адаптація викладачів-початківців у коледжі";
"Синдром "емоційного вигоряння" викладача";
"Психологічні особливості сучасного студентства";
"Взаємодія студента і викладача: соціально-психологічний аспект";
"Ціннісні орієнтації девіантних підлітків".
Зокрема, для педради, присвяченій проблемам адаптації студентів нового курсу до навчання в коледжі, було проведено анкетування першокурсників на предмет вивчення рівня адаптації та проблем, з якими стикнулися студенти. Отримані дані були оброблені і проаналізовані, а на підставі результатів вироблені рекомендації, які і були винесені на розгляд педагогічного колективу.
Часто батьки, викладачі звертаються до психолога з проханням підібрати матеріал, статті, літературу для них про особливості того чи іншого періоду життя людини (наприклад, про особливості дошкільного чи підліткового періоду тощо). Студенти звертаються з такими проблемами:
· психологічні особливості взаємин між людьми (що таке кохання, як порозумітися з батьками, причини виникнення агресії стосовно певних людей, психологічні особливості поведінки чоловіків і жінок та ін.);
· психологічні особливості самої людини (як подолати сором'язливість, як перестати боятися аудиторії, чому в однакових ситуаціях людина поводить себе по-різному, як стати успішним та ін.);
· проблеми у стосунках із батьками, друзями, коханими;
· діагностика особистості (прохання дати тести);
· різні життєві ситуації (прохання надати додаткову інформацію, пораду про те, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації, про різні сфери життя людини: стосовно професійної визначеності, стосунків із партнером тощо).
Найчастіше всі ці звертання - це спроба розібратися в самому собі і в іншій людині, зокрема, в дитині.
Нині в Україні є кілька фахових періодичних видань для психологів ("Психологічний журнал", "Практична психологія та соціальна робота", "Педагогіка та психологія" та ін.), в яких друкуються найновіші теоретичні та практичні розробки та знахідки психологів-науковців. Саме з новинок літератури і періодичних видань психолог може дістати потрібну актуальну інформацію з тієї чи іншої проблематики, ознайомитися з новими діагностичними матеріалами (тестами, методами, опитувальниками та ін.) та взяти на озброєння досвід своїх колег, зокрема з практики колекційної і консультативної роботи, нові тренінгові програми та результати психологічних і соціологічних досліджень, які можуть знадобитися у подальшій роботі.
2. Методична робота дає базу для діагностичного напрямку роботи. Його суть полягає у дослідженні, вивченні особистості студента та студентського колективу. "Не хвилюйся про те, що тебе люди не знають, а хвилюйся про те, що ти не знаєш людей" (Конфуцій).
Цей напрямок роботи зі студентами починає реалізовуватися вже з приходом студента на перший курс - вивчається адаптація студента до нових умов, вивчаються його особистісні якості і властивості. Для цього використовуються спеціалізовані тести і методики, які спрямовані на всебічне вивчення людини.
Усі тести і методики згруповані тематично наступним чином:
Діагностика особистості. Тести цієї групи, в свою чергу, розбиті на наступні блоки:
· психофізіологічні особливості людини (тести на визначення типу темпераменту (тест Айзенка та ін.), тест на визначення особливостей організму (типологія "жайворонок - сова" та ін.).
· типологія особистості (тест Кеттела, опитувальник Леонгарда, тест Кейрсі та ін.).
· мотиваційна сфера (методика Потьомкіна, опитувальник Орлова, Мехрабіана, тести Елерса та ін.);
· емоційно-вольова сфера (опитувальник УСК, тест на силу волі, на впевненість у собі та ін.).
Діагностика пізнавальних процесів. Ця група тестів спрямована на дослідження уваги (тести "Числовий квадрат", "Числа і літери", "Числова таблиця" тощо), вивчення сприймання й уваги (тест Мюнстенберга тощо), пам'яті (діагностика оперативної пам'яті, об'єму короткочасної пам'яті (тест "Десять чисел", "Десять слів" тощо), опосередковане запам'ятовування (метод асоціацій, піктограм та ін.) та мислення (тест логічного та абстрактного мислення, тест "Вибрати слова" та ін.).
Діагностика психічних станів. Сюди входять тести на дослідження стресового стану (тест на наявність ознак стресу, на стресостійкість особистості та ін.) та стану агресії (опитувальник Басса-Дарки, тест Ассінгера та ін.).
Сфера спілкування. Ця група включає тести на вивчення рівня розвитку комунікативних та організаторських здібностей (тест "КОС" та ін.), на вивчення конфліктності (тест Томаса, на конфліктність тощо), тест Келлермана-Плутчіка на діагностику механізмів психологічного захисту, і тести на уміння говорити та слухати.
Діагностика колективу. Ця група методик включає анкету для першокурсників на визна-чення рівня адаптації до умов навчання у коледжі, соціометричний метод діагностики колективу, тести на вивчення взаємовідносин у групі (методика визначення індексу групової згуртованості Сішора, вивчення психологічного клімату групи, психологічної атмосфери в колективі та ін.).
Поряд із дослідженням особистості студента відбувається більш глибинне психологічне знайомство з групою. Дані соціометричного дослідження дозволяють виявити неявну, приховану структуру групи, лідерів та аутсайдерів. На підставі цих даних складається психолого-педагогічний паспорт групи, який допомагає планувати свою роботу із колективом, розподіляти громадські доручення, призначати на ту чи іншу посаду (старости, профорга та ін.).
Діагностика може допомогти виявити латентні можливості, здібності людини, що, в свою чергу, спрямовує роботу педагогів на актуалізація і реалізацію особистості студента.
3. Дані психодіагностикивикористовуються під час психокорекційної та психопрофілактичної роботи серед студентів, батьків і педагогів. "Люди не народжуються, а стають тими, хто вони є" (К. Гельвецій).
Ця робота полягає у наданні допомоги студенту під час адаптації до навчання у коледжі, в створенні сприятливого психологічного клімату в групі, допомога в конфліктних ситуаціях, на старших курсах - це лекції, тренінгові заняття, покликані сприяти кращій адаптації до дорослого життя.
Підготовлені такі тренінги і тренінгові програми:
· адаптація до умов навчання в коледжі;
· комунікативний та мотиваційний;
· особистісного зростання;
· розвитку самосвідомості у підлітків;
під час навчання, у взаємовідносинах з друзями чи й просто в житті. У цьому випадку психолог покликаний скорегувати поведінку підлітка, навчити його володіти собою або, навпаки, більш відкрито виражати свої почуття і бажання, допомогти подолати страхи, а то й легше увійти до нового колективу.
Профілактична робота зі студентами проводиться і в плані запобігання шкідливим звичкам та девіантної поведінки. Психокорекційну і профілактичну роботу психолог реалізовує через тренінги, бесіди, консультації.
Серед батьків, педагогів реалізація цього напрямку полягає в корекції поведінки, у виробленні нових стратегій взаємодії з підлітками через консультаційні бесіди з елементами тренінгових занять на тему психологічних особливостей підліткового

 
 

Цікаве

Загрузка...