WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психологічне забезпечення навчально - виховного процесу - Реферат

Психологічне забезпечення навчально - виховного процесу - Реферат


Реферат на тему:
Психологічне забезпечення навчально - виховного процесу
Сучасний розвиток вищої освіти в Україні, зокрема, її інтеграція в міжнародний освітній простір, передбачає передусім нові підходи до структури і змісту освіти. "Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті" головною метою освітньо-виховного процесу вбачає у створенні умов для розвитку й самореалізації кожного громадянина України, формування поколінь людей, які здатні навчатися впродовж життя, створення й розвиток цінностей, притаманних громадянському суспільству.
Система освіти повинна сприяти гармонійному розвитку людини, розкривати весь її творчий потенціал, ставати фундаментом актуалізованої особистості, громадянина.
Досягнути цього можна лише шляхом підвищення психологічної культури молоді, через розуміння самого себе як особистості, усвідомлення себе як частини великого суспільства, шляхом самореалізації, розкриття себе і своїх можливостей. "Ні одна людина тобі ні друг, ні одна людина тобі не ворог, але кожна людина тобі вчитель", - як говорить російське прислів'я.
Законом України "Про освіту" передбачено введення психологічної служби в систему освіти (ст. 21) і соціально-психологічний патронаж у системі освіти (ст. 22). Особистісно орієнтована система освіти вимагає психологізації навчально-виховного процесу, опори на надійну діагностичну основу.
Враховуючи все це, метою психолога у будь-якому навчальному закладі є сприяння особистісному і професійному становленню студентів. Психолог має широке коло діяльності: від методичного забезпечення роботи психологічного кабінету до консультативної практики. Робота з педколективом і студентами має свої нюанси, а взаємодія з батьками - це окремий аспект роботи психолога у навчальному закладі.
Основні напрямки роботи психолога:
1. Просвітницька і методична робота;
2. Психодіагностика;
3. Психокорекція;
4. Консультування.
Робота психолога - це гармонійне поєднання усіх напрямків, які нерозривно пов'язані між собою. Цей взаємозв'язок можна схематично зобразити наступним чином:
Схема 1. Взаємозв'язок різних напрямків роботи психолога
Всі чотири напрямки роботи психолога реалізовуються серед усіх учасників навчально-виховного процесу: серед студентів, педколективу, батьків і адміністрації.
Розглянемо кожен з напрямків роботи докладніше.
1.Просвітницька і методична робота. Ця сфера потрібна передусім для того, щоб підвищувати психологічну культуру як педагогів і батьків, так і студента, розширювати можливості взаємовідносин, озброїти психологічними знаннями, сформувати навички і уміння, які б допомагали ефективніше реалізовувати себе у суспільстві і в групі. Р. Оуен зазначав: "Тільки знання можуть допомогти людству достеменно вивчити причини його бід, зрозуміти, як знищити ці причини, і накопичити сили для досягнення цього."
Методична робота дає теоретичну і методичну базу для роботи як психолога, так і куратора групи, педагога. Тобто, результати роботи у цьому напрямку можуть використовуватися як психологом, так і кураторами та педагогами. Цей напрямок полягає у пошуку новітніх методик, методів роботи психолога, ознайомленні з останніми доробками психологів-науковців, у підборі теоретичного і практичного матеріалу для кураторів груп і для батьків. Просвітницька робота реалізується у формі лекцій, бесід, консультацій.
Для студентів-першокурсників разом із кураторами плануються адаптаційні виховні заходи, спрямовані на формування у студентів вміння планувати свій час і організовувати працю, дотримуватися режиму дня, культури поведінки, манер спілкування, вміння працювати з підручниками, конспектом, у бібліотеці. З цією метою розроблені цикли лекцій:
"Особливості адаптації до навчання студентів-першокурсників";
"Твоє покликання";
"Правила і культура поведінки в навчальному закладі, громадському місці";
"Навчаємось планувати свій день";
"Режим праці та відпочинку";
"Фізкультура - запорука здоров'я";
"Як заохотити себе: навчання і робота - це задоволення";
"Життєві цілі: чого б ви хотіли досягти в житті?";
"Як працювати з підручником і конспектом";
"Гарний спеціаліст починається з гарного студента";
"Молодь і сучасність";
"Права та обов'язки студента";
"Бути сучасним. Що це означає?" та ін.
На другому році навчання можна планувати заходи, спрямовані на саморозвиток, самовиховання, самовдосконалення особистості студента, підвищення його ініціативності, життєвої активної позиції, заходи морально-правового спрямування, а також заходи професійного спрямування. Наприклад, анкетування студентів із наступним обговоренням результатів на теми:
"Пізнай і відкрий себе";
"Задумайся над власним "Я";
"Перевір себе";
"Мої приховані можливості".
Розроблені для ІІ курсів і бесіди на теми:
"Твоє місце в групі і в навчальному закладі";
"Як стати творчою особистістю?";
"Я і час";
"Моя професія - моя гордість".
Можна в групах запропонувати і диспути на теми:
"Сучасний студент, який він?";
"Що таке інтелігентність?";
"Чи цікаво ти живеш?";
"Що важливіше: ким бути чи яким бути?";
"Як і для чого працювати над собою?".
На третьому-четвертому році навчання виховні заходи спрямовані на морально-психологічну адаптацію молодого спеціаліста в умовах ринкових відносин, на підготовку до дорослого життя і сімейного життя зокрема. "Майстром може стати кожен, якщо йому допоможуть і якщо він сам працюватиме" (А.С. Макаренко). Для старшокурсників розроблено цілу низку лекцій, бесід, диспутів. Ось, наприклад,
"Якій бути людині?";
"Чудова професія - бути на землі людиною";
"Робиш добро - не кайся, робиш зло - зла сподівайся";
"Моральні принципи людини: твій погляд";
"Як стати успішним?";
Лекції наступної тематики:
"Що означає бути мудрим?";
"Що мене чекає у майбутньому?";
"Культура спілкування";
"Психологічна характеристика кохання";
"Вибір супутника життя";
"Любов і шлюб: взаємовідносини статей";
"Шлюб: міфи і реальність".
Крім того, просвітницька робота психолога може тісно переплітатися з виховною та просвітницькою діяльністю інших спеціалістів. Зокрема, це можуть бути спільні профілактичні лекції - бесіди для студентів з гінекологом, венерологом, представником правоохоронних органів тощо. Тематика таких лекцій охоплює різні соціальні проблеми: наркоманію, алкоголізм, куріння, небажану вагітність, правопорушення тощо:
"Причини наркоманії";
"Обережно!!! Наркотики";
"Наркологічні захворювання і молодь";
"Наркотики - соціальне зло";
"Профілактика правопорушень серед неповнолітніх";
"Підліткова злочинність і засоби її попередження";
"Правопорушення - шлях до злочину";
"Закон про тебе і для тебе";
"Сім'я - основа здорового суспільства";
"Особистагігієна";
"Гігієна статевого життя";
"Венеричні захворювання та їх профілактика";
"Здоровий спосіб життя";
"Що головніше: здоров'я чи краса?".
Під час роботи з батьками надається перевага таким формам роботи спілкування на батьківських зборах, де пропонуються лекції на актуальні теми та індивідуальні консультації:
"Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості";
"Першопричини появи шкідливих звичок у дітей";
"Формування особистості підлітка";
"Позитивна сімейна психотерапія";
"Сім'я як терапевт";
"Психологічні закономірності процесу адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі: причини дезадаптації студентів та шляхи їх

 
 

Цікаве

Загрузка...