WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Компетентний підхід під час підготовки фармацевтичних кадрів - Реферат

Компетентний підхід під час підготовки фармацевтичних кадрів - Реферат


На думку експертів ВООЗ, необхідно передбачити в навчальних планах дисципліни та практику, які передбачали б роботу в поліклініках, зокрема і сільській місцевості, лікарську допомогу, терапевтичну практику, управління лікарським забезпеченням, раціональне використання лікарських засобів тощо.
На державному рівні визначення кваліфікацій для освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "магістр" зі спеціальностей напряму "Фармація" і первинних посад повинні вирішувати Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки та Міністерство праці і соціальної політики. Визначення компетенцій є важливим на цьому етапі і вирішувати його треба спільно з випускниками та роботодавцями, щоб захистити випускника на ринку праці.
Пропозиції щодо поліпшення плану базового навчання зроблені на підставі аналізу професійних і функційних обов'язків фармацевтів майбутнього. На підставі цього буде розроблено новий галузевий стандарт для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і магістр, модель підготовки фахівців відповідно до Концепції реформування вищої фармацевтичної освіти.
Міжнародні стандарти передбачають, що сучасна аптека повинна здійснювати такі види діяльності:
· діяльність, яка пов'язані з пропагандою здорового способу життя і профілактикою захворювань;
· діяльність, яка пов'язана з постачанням, використанням лікарських засобів і товарів медичного призначення. Така діяльність може здійснюватися як в аптеці, так і лікувальних установах;
·діяльність, яка пов'язана з самолікуванням, включаючи поради щодо раціонального використання ліків для лікування недугів, які можуть успішно бути ліквідовані самолікуванням;
· діяльність, яка пов'язана з впливом на раціональне прописування і використання лікарських засобів.
Неможливо, та й немає необхідності переробляти повністю навчальний план, оскільки є вітчизняний багаторічний досвід підготовки фармацевтичних кадрів і позитивні національні надбання, але суттєві зміни необхідні.
Основними вимогами щодо змісту освіти є такі:
1. Базова фармацевтична освіта повинна базуватися на знаннях, навичках і світогляді майбутнього фармацевта;
2. Проблемно орієнтоване фармацевтичне навчання;
3. Перегляд навчальних планів, змісту навчання;
4. Поліпшення якості обслуговування пацієнтів аптек;
5. Необхідно розвивати багатопрофільне (мультидисциплінарне) викладання і навчання, оскільки вони будуть вирішувати роль майбутніх фармацевтів;
6. Фармацевтична практика, клінічна фармація і аспекти суспільної охорони здоров'я матимуть важливе значення для додипломного і післядипломного навчання.
Формування результатів у термінах компетенції досягається порівнянням і співставленням освітніх систем, структур і змісту навчання.
За рекомендаціями експертів ВООЗ, необхідно передбачити в навчальних планах дисципліни практику, яка передбачала б роботу в поліклініках, зокрема сільській місцевості, лікарську допомогу, терапевтичну практику, управління лікарським забезпеченням, раціональне використання лікарських засобів тощо. Відповідно до вимог щодо професійної компетенції рекомендовано вжити таких заходів:
- реформування системи вищої фармацевтичної освіти відповідно до вимог Болонської декларації та потреб ринку;
- створення сучасних освітніх програм, спрямованих на формування професійної компетенції фармацевтичних кадрів, що відповідають сучасним умовам праці.
Уміння та навички фармацевтів, які необхідні майбутнім фахівцям за вимогами Всесвітньої організації охорони здоров'я, систематизовані і зазначені в табл.1.
Важливими заходами є установлення зв'язків з іншими працівниками охорони здоров'я з питань зміцнення здоров'я багатьох людей, профілактика і попередження зловживання і неправильного застосування лікарських засобів; професійна оцінка рекламних матеріалів на лікарські засоби та іншу медичну продукцію; залучення на всі стадії клінічних випробувань лікарських засобів тощо.
Для формування необхідних особистісних якостей випускника вищого навчального закладу необхідно: усвідомлення мотивації постійного підвищення рівня професійної компетенції, розкриття своїх творчих здібностей і можливостей, володіння вміннями приймати рішення і нести за них відповідальність; бути здатними до рефлексії по відношенню до своєї діяльності, регулювати свій емоційний стан і поведінку, усвідомлювати потребу у постійному самовдосконаленні.
Висновок: реалізація компетентнісного підходу у професійній освіті буде сприяти досягненню головної мети - підготовці кваліфікованого спеціаліста, який вільно володіє своєю професією, здатного ефективно працювати на рівні світових і європейських стандартів, готового до постійного професійного росту, соціальної і професійної мобільності.
Література
1. Вища освіта і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Г. Кременя. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2004. - 384 с.
2. Овчарук О.В. Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн. - С. 6.
3. Quality education and competencies for life/Workshop3 /Background Paper. - 2004p.6.
4. Приходько В.М. Методи формування комунікативної компетенції фахівців / Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України. Зб. наук. праць, 2004. - С.142-146.
5. Фрузин Исак. Компетентносный подход как естественный етап обновления содержания образования. / EUREKANET,RU.

 
 

Цікаве

Загрузка...