WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Компетентний підхід під час підготовки фармацевтичних кадрів - Реферат

Компетентний підхід під час підготовки фармацевтичних кадрів - Реферат


Реферат на тему:
Компетентний підхід під час підготовки фармацевтичних кадрів
Модернізація вищої освіти в Україні, зокрема, гармонізація вищої фармацевтичної освіти відповідно до основних положень Болонської декларації, зумовлюють забезпечення відповідності та можливості академічного визнання кваліфікацій і компетенцій на європейському та міжнародному рівнях.
Одним з основних завдань Проекту "Налагодження освітніх структур", що спрямований на реалізацію цілей Болонської декларації з урахуванням досвіду в рамках програм "ЕРАЗМУС" і "СОКРАТЕС" є "визначення точок конвергенції і вироблення загального розуміння змісту кваліфікацій за рівнями у термінах (визначеннях) компетенцій та результатів навчання" [ 1 ].
У багатьох публікаціях вітчизняних і зарубіжних авторів, що присвячені компетентнісному підходу, спостерігається інноваційний, дослідницький підхід. Але проблема компетентісного підходу в системі фармацевтичної освіти є малодослідженою. Перш за все, що розуміють під компетенцією.
Серед відомих міжнародних організацій, що працюють у сфері освіти і вивчають проблеми, пов'язані з появою компетентісно орієнтованої освіти, можна назвати такі: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів [ 2 ].
Приходько В.М., досліджуючи методи комунікативної компетенції фахівців, зазначає, що будь-який фахівець повинен володіти різноманітними навичками міжособистісного спілкування, а саме: ефективно говорити й слухати під час спілкування; налагоджувати комунікативний контакт з іншими людьми; орієнтуватися в особливостях партнера у спілкуванні; спостерігати, розуміти та застосовувати невербальну мову ; запобігати та долати перепони у взаєморозумінні тощо [5].
Притаманність особистості важливих компетентностей може дати їй можливості орієнтува-тися у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, здобутті освіти протягом життя. Саме набуття студентами знань, умінь та навичок спрямоване на формування їх компетентності. Тому компетентність і шляхи її формування слід розглядати як результат навчання.
За визначенням експертів країн Європейського Союзу, поняття "компетентність" слід розглядати як здатність застосовувати знання та вміння ефективно й творчо в міжособистісних відносинах - ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях. Компетентність - поняття, що логічно походить від ставлень до цінностей та від умінь, знань до умінь [3].
За визначенням Ісака Фруміна, компетентнісний підхід - це спроба дати відповідь на запитання, чому і як навчати. В освіті компетентнісний підхід реалізується як: ключові компетентності; загальні предметні вміння; прикладні предметні вміння; життєві навички [4].
Отже, компетенції - це інтегрована цілісність знань, умінь і навичок, що забезпечують професійну діяльність, це здібність людини здійснювати практичну діяльність.
Професійна компетентність є інтегрованим, комплексним явищем і поєднує знання, уміння та навички, здатності особистості, показники загальної культури, вміння виконувати професійні обов'язки.
Активно ведуться дискусії серед працівників практичної фармації, які професійні обов'язки сучасних фахівців. Це пояснюється, за словами провідного спеціаліста в галузі фармації Андрія Пєшковського, тим, що сфера діяльності щодо розробки і виробництва лікарських препаратів, контроль їх якості, збут, розподіл, вибір і раціональне використання лікарських засобів, а також державне регулювання фармацевтичного ринку ускладнилось. Виникає суттєва проблема фальсифікації лікарських препаратів, що потребує певної переорієнтації системи контролю якості і водночас кадрової підготовки фахівців.
За вимогами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), зроблено акцент на необхідність суттєво змінювати оволодіння глибокими фаховими знаннями з фармації, на вдосконалення особистісних якостей, які поряд з набутими професійними вміннями та навичками дозволять фахівцеві зайняти належне місце серед працівників системи охорони здоров'я.
Виходячи з рекомендацій VII Наради з проблем фармацевтичної освіти ВООЗ, що відбулася 17-18 червня 2002 р., зазначено, що існують суттєві розбіжності в різних країнах щодо кваліфікацій, термінів і змісту навчання. У більшості країнах не входять до освітньо-професійної підготовки такі дисципліни, як клінічна фармація, навички проведення наукових досліджень, виготовлення ліків в умовах аптеки, управління колективом, забезпечення якості тощо. Такими знаннями й вміннями повинні володіти всі фармацевти і провізори.
Аналіз змісту підготовки фахівців для фармацевтичної галузі засвідчує, що професійна підготовка не передбачає формування навичок володіння комп'ютером, професійна робота в різних секторах фармацевтичної діяльності; знання фармакоекономіки; розробка методичних матеріалів, система реєстрації лікарських засобів, концепції первинної медико-санітарної допомоги, управління кадрами та фінансами, організаційне керівництво фармацевтичною діяльністю тощо.
За результатами проведених досліджень і вимогами ВООЗ, до професійних компетенцій фармацевтів і провізорів можна віднести:
· надання фармацевтичної допомоги будь-якій людині, що її потребує;
· знання, вміння й навички з професійної області;
· комунікативні вміння й навички, здатність вести бесіду, спілкуватись з відвідувачами аптечних закладів тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...