WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Суб’єктна позиція студента як реалізація його творчого потенціалу - Реферат

Суб’єктна позиція студента як реалізація його творчого потенціалу - Реферат

пошук (нагромадження негативної емоції сприяє відриву суб'єкта від соціально-культурного середовища).
Самостійний вихід особистості з кризи компетентності, з простору пошуку, на підставі сполучення з простором навичок або на основі сполучення з ДУ (додатковими умовами) і є, на наш погляд, творчим розвитком особистості (ТР).
Зміна системи моделей, а також системи сформованих навичок діяльності поєднуються в закономірну низку етапів, що і складають у своєму розгортанні процес росту - самотворення особистості.
Таким чином, у складних системах, стохастично взаємодіючих зі світом, йдуть процеси самоорганізації: вони самовідроджуються, підтримують властивий їм рівень складності організації і здатні до розвитку шляхом нагромадження і переробки минулого досвіду. Розвиток складної системи відбувається в напрямку, обумовленому насамперед її внутрішньою структурою, їй не можна нав'язати шлях розвитку, можна лише сприяти або перешкоджати її власним тенденціям. У зв'язку з цим вплив на систему парадоксальний за ефектом - сильний (великої енергії) вплив може не зробити ніякого ефекту або виявитися деструктивним, а слабкі, але резонансні (відповідні структурі, тенденції розвитку системи) можуть бути надзвичайно ефективні. Випадковий резонансний вплив на систему в той період, коли вона знаходиться в хиткому стані, багато в чому визначає її подальший шлях [5]. Проблема керованого розвитку приймає,таким чином, форму проблеми самокерованого розвитку (Е.Н. Князєва, С.П. Курдюмов) [1].
Такий погляд на процес професійної підготовки майбутнього фахівця підводить і до нових вимог до викладача вищого навчального закладу, що виражає наступні особливості його творчої індивідуальності і творчої особистості:
· суб'єктність викладача в педагогічній діяльності, спрямованість на самореалізацію, зв'язану зі створенням власної концепції професійної підготовки майбутнього фахівця;
· спрямованість на інтеграцію соціального досвіду у взаємодії зі студентами, на зміщення акцентів зі змістовної, "знаннєвої" основи на професійно ціннісну;
· спрямованість на розвиток творчої індивідуальності майбутнього фахівця в єдності з особистісними характеристиками людини;
· спрямованість на самовдосконалення, досягнення вершин свого творчого росту в професійній діяльності, розвиток власної творчої індивідуальності [4].
Система смислів як бачення результату педагогічної взаємодії є підставою позиції як інваріанта діяльності. Пошук змісту визначених дій, професійної діяльності, життя в цілому, як позиції, визначає все існування суб'єкта, його поведінку і діяльність. При цьому усвідомленість розглядається як одна з найважливіших характеристик позиції фахівця як суб'єкта професійного буття.
Ведучими ф а к т о р а м и с т а н о в л е н н я суб'єктної позиції студента є рефлексія як осмислення своєї професійної діяльності, самооцінка як оформлення професійних змістів у цінності і самосвідомість як здатність до довільності професійної діяльності і поводження [2].
Виділені фактори дозволяють найбільш повно визначити розуміння суб'єктної позиції студента і виявити її в н у т рі ш н ю с т р у кт у р у. Емоційно-смислова складова, що забезпечує функції саморозуміння і саморозвитку, є підставою суб'єктності позиції. Вона визначає морально-етичні уявлення людини, зв'язані зі способом задоволення його фундаментальних потреб. Діяльно-ціннісна складова, "що відповідає" за функції самооцінки і саморозвитку, розкриває механізм становлення і розвитку суб'єктної позиції студента і визначає її світоглядний аспект, зв'язаний із самовизначенням. Поведінково-нормативна складова, завдяки якій відбувається самореалізація і самоствердження студента в навчальній і навчально-виробничій діяльності, розкриває інтенції процесу становлення позиції, її результативний аспект і визначає студента як суб'єкта культурно-освітнього процесу.
Таким чином, процес становлення суб'єктної позиції студента згідно з нашим дослідженням містить п'ять стадій: дезадаптація (спонтанність поводження, невизначеність ціннісно-смислових орієнтирів); ідентифікація ("невизначена, розмита ідентичність", реактивне поводження, підпорядкування авторитетам); індивідуалізація (пошук референтної групи, гармонізація відносин з оточенням); соціалізація (рольове поводження, ціннісне самоствердження в групі), інтеграція ("зріла ідентичність", відносна "самодостатність" і нормотворчість).
Суб'єктна позиція студента буде виконувати наступні функції:
· критерійну (як показник готовності до професійної діяльності);
· розвиваючу (ініціює саморозвиток особистості студента);
· стимулюючу (стимулює перехід на більш високий рівень здійснення діяльності);
· направлено-професійну (забезпечує професійну спрямованість).
Література
1. Сергєєв Н.К. Боритко Н.М. Суб'єктність як цілісна характеристика професійного становлення студента // Проблема цілісного розвитку особистості студента як суб'єкта педагогіч-ної взаємодії. - Донецьк, 2004. - С. 3-9.
2. Туник Е.Е. Креативные тести. - СПб., 2002. - 84с.
3. Серьожникова Р.К. Цілісний розвиток особистості студента як суб'єкта педагогічної діяльності // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Випуск 34. - Херсон, 2003. - С. 250-254.
4. Серьожникова Р.К. Удосконалення професійної освіти як умова розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Випуск 36. - Херсон, 2004. - С. 290-296.
5. Гусинський Е.Н. Утворення особистості. - М., 1993. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...