WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Суб’єктна позиція студента як реалізація його творчого потенціалу - Реферат

Суб’єктна позиція студента як реалізація його творчого потенціалу - Реферат


Реферат на тему:
Суб'єктна позиція студента як реалізація його творчого потенціалу
Однією з передумов входження України в єдиний Європейський і Світовий освітній простір є впровадження в систему вищої освіти нового суб'єктного підходу. Суб'єктність освіти виступає як ідея формування спрямованості фахівця на професійно-особистісне самовдосконалення, перетворення себе для вирішення завдань, що ускладнюється креативною професійною діяльністю, коли фахівець на всіх етапах професійної соціалізації і наступної професійної діяльності виступає як суб'єкт, який самоорганізується:
· вільним свідомим вибором і прийняттям професії як пріоритетної життєвої цінності і найбільш оптимальних з погляду його особистісних схильностей шляхів оволодіння нею;
· навчальною діяльністю в професійному навчальному закладі, що характеризується: волею вибору освітніх траєкторій і шляхів рішення задач професійного становлення; продуктивною взаємодією викладача і студента, їхнім взаємозбагаченням; рефлексією, усвідомленням і виробленням її цілей, змістів; становленням індивідуального стилю діяльності, заснованого на усвідомленні своєї унікальності, самоцінності й установці на самозміну, саморозвиток; творчістю, орієнтованою на вироблення кожним студентом усвідомлених планів, прогнозів і сценаріїв своєї професійної життєдіяльності в майбутньому. На думку вчених Г.О. Балла, Л.М. Фрідмана, І.А. Зязюна, І.Д. Беха та інших, суб'єкт - "активний делатель", що володіє свідомістю і волею людини, що протистоїть зовнішньому світові, як об'єктові пізнання, джерело усвідомленої, цілеспрямованої активності, що не тільки сприймає вплив ззовні, але й переробляє їх. Суб'єкт - це самостверджуюча індивідуальність[1, с. 2].
Виходячи з вищесказаного, суб'єктна професійно-особистісна позиція розуміється як система ціннісно-смислових відносин фахівця до соціокультурного оточення, самому собі і своїй діяльності. Аналіз сутнісних характеристик суб'єктної позиції і її значень в особистісному становленні студента, у реалізації його творчого потенціалу, роздивимось на прикладі структурно-функціональної моделі особистості.
Спробуємо розглянути загальні закономірності становлення й творчого розвитку особистості, роздивимось відповідно до концепції Е.Н. Гусінского [5]. Для цього використовуємо структурно-функціональну модель, що дозволяє одночасно розглядати склад системи і її діяльність, оскільки формування і ріст (самотворення) особистості відбувається в процесі діяльності (див. схему).
Блок См (система моделей) укладає в собі результати освоєння соціально-культурного середовища: сформований до цього моменту образ світу і власної діяльності в ньому; уявлення про норми, ідеали та антиідеали; осмислення всього цього, тобто самосвідомості.
Прямо під ним розташований фільтр "Тут і тепер" (Ф), що враховує всю інформацію про конкретну обстановку в тому часі і місці, де зараз знаходиться особистість. Він зв'язаний лініями прямої і зворотного зв'язку з блоком СМ, одержує звідти спонукання до дії і моделі поведінки, розглядає питання про застосованість у цих умовах пропонованої моделі й у випадку невідповідності запитує новий варіант.
Ф здійснює вибір конкретної мети, способів і засобів діяльності залежно від обставин.
Схема
Випробування моделі поведінки відбувається по одному з двох можливих шляхів: у випадку впізнання ситуації як стабільної, звичної, дія відбувається по шляху навички, автоматизму Н, (навичка); якщо ж обстановка розцінюється як не цілком звичайна або, тим більше, як абсолютно нова включається механізм пошукового поводження П (пошук). У процесі пошуку відбувається додатковий збір інформації, добір найбільш значимої згідно зі сформованою до цього моменту існування системи перевагами, вибір підходящої форми поводження серед тих моделей, що звичайно не використовуються (актуалізація малоймовірного), винахід при необхідності нової моделі, прогнозування наслідків і, нарешті, вибір способу діяльності (на схемі - Д, діяльності) у цій унікальній ситуації.
Блоки навичок і пошуку зв'язані між собою двостороннім зв'язком. Коли відмовляє якась конкретна сукупність навичок, пошук може бути зроблений на всьому просторі навичок, який має особистість; з іншого боку, система навичок може володіти і таким, котрий сполучає початок будь-якої діяльності з неодмінним виходом у простір пошуку (побічний зразок), (проявляється механізм креативності).
Діяльність, що відбувається, завжди знаходиться під контролем блоку оцінки (О, оцінка), зв'язаного з блоком СМ лінією прямого зв'язку: ПЗ (СМ) - прямий зв'язок від системи моделей. Оцінка виробляється на підставі наявних у системі моделей уявлень про норми й ідеали. В умовах розгортання конкретної діяльності основну роль у механізмі оцінки грають емоції, що виникають при несвідомому звіренні результатів діяльності з наявними в системі моделей зразками. Якщо діяльність відбувається "правильно", відповідно до зразків, наявним досвідом народжується позитивна емоція (Е+), що підтверджує компетентність сформованої до дійсного моменту системи моделей, впевненість особистості. Розбіжність зі зразком, неузгодженість, невідповідність із соціальним середовищем народжує негативну емоцію (Е-).
Емоційна оцінка діяльності створює лінії зворотного зв'язку у внутрішнім керуванні системи (ЗЗ): позитивна емоція, підтверджуючи компетентність системи моделей, стабілізує її, а також усю систему вироблених до дійсного часу навичок-стереотипів; негативна емоція бере під сумнів компетентність системи моделей і активізує

 
 

Цікаве

Загрузка...