WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів - Реферат

Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів - Реферат

складова в ньому є визначальною - саме вона наділяє сенсом і мотивацією людську поведінку. Ґендерна проблематика в мистецтві й досі не знайшла серйозного відгуку в академічному середовищі, хоч рівень розробки загальних підходів цілком можливо порівняти з рівнем розробок в інших країнах.
Гендер розглядається культурологічно - як культурний, символічний образ статі, етно-соціальної спільності, як творця й споживача сучасного мистецтва. Досліджуються закономірності, які лежать в основі створення витворів мистецтва, архітипові зразки ідентифікації чоловіка й жінки, що визначають особливості етнокультурного процесу. Особливістю проекту є спроба ідентифікувати людину з об'єктами культури. Важливу роль у гендерному аналізі конкретних творів грає формальний аналіз, творцем якого став швейцарець Г. Вельфлін (1864-1945). Виділені ним два типи художнього вираження, подані симетричними парами (лінеарність - мальовничість, площина - глибина, замкнена форма - відкрита форма, тектонічне - атектонічне, безумовна ясність - умовна ясність), продовжують "працювати" в контексті сучасного стилістичного аналізу. Іконологічний метод, розроблений німецьким вченим Е. Панофським, уперше окреслений ним у "Дослідах з іконології" (Oxford, 1939), також є складовою частиною нашої методики. Виділені ним три рівні значення витвору мистецтва (первинне, зорове; повторне, іконографічне й внутрішнє, змістовне, яке дозволяє розкрити різноманітне значення знаків протягом розвитку різних цивілізацій і культур) допоможуть нам в інтерпретації окремих складних символічних і міфологічних сюжетів.
В окремих випадках можемо вдатися до лінгвістичних можливостей семіотичного підходу, що допомагає читати художній твір як текст, до методу структурної лінгвістики, творцем якого був Клод Леві-Стросс (1908 р.). Французький етіолог-структураліст намагався моделювати несвідомі процеси і прочитувати в міфі, ритуалах, масках інформацію, повідомлення. Тим часом роль творчої особистості в художньому процесі є провідною й визначальною: адже саме вона єрушійною силою цього процесу.
Гендерний характер мистецтва - це ознака його оновлення. Зрілий гендер у зрілій культурі - це абстрактно-символічна структура, яку можна виокремити як одну з мисленнєвих й інтерпретаційних систем у гендерній класифікації світу.
Україна як суверенна держава вступила до світової спільноти і будує громадянське суспільство на сучасних гуманітарних засадах, які сприятимуть утвердженню свободи особистості, що неможливо без реконструкції відсталих ґендерних стереотипів. Започатковані у минулому столітті, гендерні знання слід зробити відповідними до духовних потреб суспільства. Трансформація суспільних ідеалів, підвищення вимог до повсякденних аспектів буття українців потребує проведення кроскультурних досліджень, які збагатять і насичать власний історичний досвід новими живильними силами. Гендерна рівність є ознакою розвинутого міцного суспільства, його демократичності.
Гендерне дослiдження у мистецтвi засвідчує, що найпродуктивнішим видається підхід до гендеру з позицій герменевтики як до реальності, опосередкованої знаками, символами і текстами. Такий підхід дозволяє визначити гендер як свого роду міждисциплінарну категорiю, в основі якої переплітається безліч наук про людину, про її не тільки біологічну, але й соціально і культурно зумовлену специфіку, як сукупність обставин, подій і дій, у центрі яких перебуває людина, особистість.
Гендерні аспекти спілкування дійсно важливі у сучасному житті суспільства, яке розвивається дуже динамічно і глобально. Відомо, що суцільний характер мовленнєвого спілкування (стратегії, стилі, тональності тощо) залежить, окрім всього іншого, і від соціальних, комунікативних статусів комунікантів. Але зараз не можна нехтувати і тим фактом, що окрема роль успішності комунікації належить гендерному статусу учасників комунікації.
Як відомо, жіночий стиль спілкування характеризується орієнтацією на взаємодію, довіру, більш відкрите висловлювання своїх емоцій. Жінки більш чутливо розуміють комунікативний контекст, більш комунікабельні, менш категоричні. Чоловіки більше схильні до лідерства, їх самооцінка більш висока, вони більше концентруються на суті завдання, яке повинні виконати. Проблема в практиці і теорії спілкування не в тому хто кращий, а хто гірший у комунікації, а в тому, як навчити студентів-філологів розуміти ці гендерно орієнтовані відмінності у спілкуванні і як їх використовувати для кращого взаєморозуміння, для вірної оцінки намірів людини, тобто для аналізу комунікативної поведінки комунікантів у творах, які людина читає, або комунікантів у реальному повсякденному і діловому спілкуванні. Іншими словами одне з завдань полягає у тому, як навчити комунікативній грамотності, як навчити складати комунікативний паспорт людини, розуміти всю комплексну інформацію, "яку особа підсвідомо, "автоматично" повідомляє про себе різними засобами: мовного коду, паралінгвістичним використанням правил, законів, конвенції тощо - іншим учасникам спілкування і тим, хто за цим спілкуванням спостерігає" [1, с.272].
Організована належним чином система самостійної роботи студентів допомагає зміцніти мотивації до навчання, самостійного пошуку знань, розширення культурного діапазону, закладає основу успішного навчання в атмосфері позитивних емоцій, сприяє розвиткові творчого потенціалу особистості, готує майбутніх фахівців до повноцінної участі у процесах культуротворчості суспільства.
Література
1.Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. - К.: Видавничий центр "Академія", 2004. - 342 с.
2.Hofstede Geert. Masculinity and Feminity: The Taboo Dimension of National Cultures. - Thousand Oaks: SAGE Publications, 1998. - 238 p.
3.Geis F.L. Self-fulfilling prophecies: A social psychological view of gender //A.E Beall, R.J. Sternberg (Eds.), 1993.
4.Gilmore D.D. Manhood in the making. - New Haven, CT: Yale University Press, 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...