WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів - Реферат

Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів - Реферат

підготовки до цього виду самостійної праці студентам пропонується ряд завдань, виконання яких передбачає безпосереднє спілкування з мистецтвом: відвідування виставок, музеїв, концертів, вистав тощо. Застосовані при цьому карти творчих завдань орієнтують на самостійне осмислення мистецького твору, вироблення критеріїв його оцінки й одерження обгрунтованого висновку щодо його художніх якостей. Студент має проводити аналіз самостійно, без використання рефератів або мистецтвознавчих праць.
Завдання для самостійних робіт розробляються з урахуванням поступового нарощування їх складності, із застосуванням вербальної та графічної підказки, що модулює виконання дій.
Викладач має змогу під час тематичних консультацій з'ясовувати особливості пізнавального процесу кожного студента, визначити особистісні параметри креативної уяви, пам'яті, уваги, художнього і вербального мислення та відповідно до цього відображати блоки індивідуальних навчальних та навчально-творчих завдань. Аналіз самостійної роботи студентівдозволяє коригувати програми вдосконалення художнього сприйняття, допомогти в разі необхідності звільнитися від хвилювання та занепокоєння, пов'язаних з труднощами вербального осмислення явищ художньої культури.
Спостереження за враженнями студентів від художнього образу та словесною фіксацією цих вражень дозволяє визначити ступінь впливу твору на свідомість рецепієнта, відчути зміни у його психічному стані,а відтак і виявити можливості впливу мистецтва, естетичних критеріїв, ідеалів, символів, кліше на молодіжне середовище, з'ясувати перспективи використання художньої освіти, прилучення особистості до мистецтва як засобу її саморозвитку, авторегуляції та самокорекції.
Серед важливих проблем, пов'язаних з організацією правильного спілкування, неабиякий інтерес викликає проблема непорозумінь, які обумовлені приналежністю комунікантів до різних гендерних класів. Це одна з важливих тем.
Сучасне мистецтво - галузь, яка активно формує свідомість сучасної людини, віддзеркалює світові процеси. Це сфера виникнення найважливіших рис, які прогнозують майбутнє всього людства. Гендер сполучається у часі з творчістю майстрів "нової української хвилі", яка відчутно заявила про себе при розвалі СРСР і визначена нині як "сучасне мистецтво", переживає десятиліття бурхливого розвитку, що збігається у часі з національною незалежністю України. Крім того, особливості віддзеркалення мистецтвом національної свідомості виявилися важливими у зв'язку з світовими тенденціями глобалізації й універсалізації, коли існує загроза втрати національної культури, національного мистецтва, безслідного розчинення у світовій спільноті. "Актуальне" українське мистецтво - це мистецтво останнього п'ятиріччя, що є найбільш турбулентною галуззю, в якій іде процес могутнього перетворення віджилого статичного, консервативного й стереотипного і пошук нових форм вираження національної ідентичності, і застосування досвіду кіберпростору або ЗМІ.
На початку нового століття гендерні дослідження в галузі сучасного мистецтва покажуть становлення нового культурного простору, який ґрунтується на динамічній рівновазі маскулінного та фемінінного початків.
Причиною нагальної потреби у дослідженнях гендерних аспектів і особистості митця є те, що в цьому - основа сучасного мистецтва. Саме сильна незалежна особистість митця спроможна розірвати пута традиційного й рутинного сприйняття в мистецтві. Це і є відмітною рисою сучасного мистецтва, на відміну від СРСР, де митця примушували до традиційного сприйняття й це обмежувало його творчу уяву.
Провести гендерний аналіз формування світогляду й художнього мислення сучасних художників означає:
1. Виявити становлення творчого методу, розвитку ними нових напрямів у мистецтві, стилістичних проблем творчості на підставі вивчення культурно-історичної й національної самобутності суспільства останнього п'ятиріччя та мистецтвознавчої оцінки їх творів:
- провести гендерний аналіз твору мистецтва як культурного тексту, коду, культурної універсалії;
- дати семіотичний і семантичний аналіз, що виявляє смислові та гендернi константи у тво-рах сучасних художників.
2. Продемонструвати можливість застосування ґендерної методології у вивченні мистецтва, гендер як аналітичний інструмент, відокремлений від понять, пов'язаних з фемінізмом.
3. Виявити мистецтво як специфічно чоловічу (культурна метафора, яка співвідносить поняття раціональне - духовне - божественне - культурне) або жіночу культуру (чуттєве - тілесне - гріховне - природне), або як дотримування динамічної рівноваги;
- чи розглядається жіноча культура як субкультура;
- характер універсалій (архітипових уявлень, домінуючих у різних культурах, за К. Клакхоном), які складають окремий смисловий шар у понятті гендеру;
- чи виявляється жіноча тема (особливістю української культури є орієнтованість на стать);
- чим вирізняється творчість жінок-художниць;
- виявити гендернi напрями в живопису, розроблені та розвинені ними, показати роль, місце й значення творчості в розвитку українського мистецтва;
- на підставі отриманого досвіду провести дослідження гендерних стереотипів у мистецтві останнього п'ятиріччя;
- проаналізувати ступінь відображення в мистецтві расових, етнічних, соціальних відмінностей, пов'язаних із гендером (за Дж. Скотт).
Досліджений як соціальний конструкт, як філософський економічний феномен, гендер як культурологічне поняття, тим більше, як поняття в сучасному мистецтві не вивчено в Україні. Всі попередні відомі в українській науці підходи ґрунтувалися на радянській ідеології і традиційних стереотипах українського суспільства. Тільки зараз, коли Україна стала відкритим суспільством, реально здійснення гендерного дослiдження в мистецтвi.
Оскільки гендер є одним з базових вимірів соціальної структури суспільства, він містить соціокультурний комплекс норм, правил, ідеалів, цінностей і значень. Культурна

 
 

Цікаве

Загрузка...