WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Морфологічні аналіз і синтез задач розвитку стійко-довгочасової пам’яті студентів - Реферат

Морфологічні аналіз і синтез задач розвитку стійко-довгочасової пам’яті студентів - Реферат

біохімічна та інші).
Ж3 - Розвиток творчого уявлення.
Ж4 - Розвиток творчої самостійності.
Ж5 - Розвиток здібності швидкого виконання дій у складних ситуаціях.
З1 - Застосування мультимедіа і гіпермедіа в навчальних технологіях.
З2 - Проведення ігрових практичних занять та ігрового проектування.
З3 - Застосування навчальних тренажерів.
З4 - Використання холодинаміки (біоадекватного навчання).
З5 - Використання можливостей селективного простору в системі "викладач - студент - засоби навчання" для забезпечення ідеального кінцевого результату.
Морфологічний аналіз. Морфологічна таблиця має вигляд прямокутної матриці, яка побудована з п'яти стовбців і восьми рядків. Кожна клітка такої матриці містить інформацію щодо варіанту однієї з морфологічних ознак, тобто методу або технології навчання для удосконалення та розвитку стійко-довгочасової пам'яті студентів. Загальна кількість варіантів, що містить матриця, дорівнює добутку елементів (кліток) у кожному рядку, тобто 58 = 390625.
Морфологічна таблиця (матриця) вивчається, проводиться оцінка варіантів і вибираються найкращі з них. Розглянемо деякі перспективні, на наш погляд, варіанти, наприклад, А3 - Б1 - В3 - Г5 - Д4 - Є4 - Ж5 - З5. Цей варіант сприяє розвитку стійко-довгочасової пам'яті за рахунок поєднання процесів сприйняття навчальної інформації з розумовою діяльністю; розвитку правої півкулі головного мозку (особливо її підкоркової структури); володіння методами АРВЗ і ТРВЗ; вихованню моральних цінностей та відродженню і розвитку духовного потенціалу; забезпечення при викладанні навчального матеріалу постійної циркуляціїінформації між блоками пам'яті; використання засобу запам'ятовування інформації у вигляді образів; розвитку здібності швидкого виконання дій у складних ситуаціях; використання можливостей селективного простору для забезпечення ідеального кінцевого результату. Можна також виділити варіанти А5 - Б2 - В5 - Г4 - Д1 - Є2 - Ж3 - З4; А4 - Б3 - В3 - Г2 - Д3 - Є1 - Ж1 - З1.
Алгоритм морфологічного аналізу можна реалізувати шляхом побудови дерева цілей, де генеральною ціллю є удосконалення та розвиток стійко-довгочасової пам'яті (рівень 0), цілями першого рангу - індекси ознаки, а підцілями - варіанти ознак (рис.1).
Рис.1. Дерево цілей удосконалення та розвитку стійко-довгочасової пам'яті
Структуру дерева можна доповнювати підцілями нових рівнів (другого і третього рангів), тобто забезпечувати більшу кількість нових варіантів морфологічного аналізу. Для цього доцільно будувати цілі та підцілі дерева на підставі спеціально розроблених ключових слів [1,2]. Елементи дерева зручно називати модулями, наприклад, навчально-методичними модулями дисциплін або частинами технологій навчання.
Морфологічний синтез дерева цілей. Найбільш доцільно морфологічний аналіз проблеми проводити на базі ЕОМ. У зв'язку з цим морфологічний синтез також є програмовим. При проведенні морфологічного синтезу викладач має змогу програмового планування окремих фрагментів навчального заняття з тим, щоб цілеспрямовано використати всі методи і технології, які найбільш ефективно впливають на процес довгочасового запам'ятовування навчальної інформації. Синтез нового дерева проводиться на підставі результатів, які одержані шляхом програмового морфологічного аналізу.
У рис. 2 зображено алгоритм програмового морфологічного синтезу проблеми, якою може бути розвиток стійко-довгочасової пам'яті. Етапи 2, 3 алгоритму визначають ключові слова і необхідну кількість навчально-методичних модулів дерева цілей, яке синтезується. Ключові слова або масив ключових слів дозволяє викладачу зосередитися на окремих фрагментах навчального заняття, наприклад, забезпечити необхідну циркуляцію інформації між блоками пам'яті, або реалізувати повторення навчального матеріалу, але кожного разу з нових позицій та галузей науки і техніки.
Рис.2. Алгоритм програмового синтезу проблеми
Таким чином, розглянуто застосування методів морфологічних аналізу і синтезу для вирішення проблеми удосконалення та розвитку стійко-довгочасової пам'яті студентів.
Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку можуть бути морфологічні аналіз і синтез когнітивних карт психологічної теорії навчання та системний аналіз їх концептів або підсистем.
Література
1. Маригодов В.К., Слободянюк А.А. Основы научных исследований: Инженерная педаго- гика. - Севастополь: Изд-во СевГТУ, 1999. - 240 с.
2. Козлакова Г.А., Маригодов В.К., Слободянюк А.А. Высшее техническое образование: педагогический, дидактический и психолого-социологический аспекты / Под ред. А.А. Слобо-дянюка. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2001. - 268 с.
3. Маригодов В.К., Моторная С.Е. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности: Учеб. пособие для техн. вузов. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2004. - 170 с.
4. Наумов Ю.В., Маригодов В.К. Морфологічний аналіз задач удосконалення та розвитку стійко-довгострокової пам'яті курсантів // Зб. наук. праць "Військова освіта". - 2001. - № 9. - С. 21-25.
5. Рудик Г.А., Сартаков А.Н. Технологизация педагогического процесса. - Верхняя Пышма: Изд-во Научно-метод. центра Технического лицея "Уралмашевец", 1994. - 27с.

 
 

Цікаве

Загрузка...