WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Морфологічні аналіз і синтез задач розвитку стійко-довгочасової пам’яті студентів - Реферат

Морфологічні аналіз і синтез задач розвитку стійко-довгочасової пам’яті студентів - Реферат


Реферат на тему:
Морфологічні аналіз і синтез задач розвитку стійко-довгочасової пам'яті студентів
Методи морфологічного аналізу і синтезу знайшли широке застосування під час розв'язування задач пошуку нових науково-технічних рішень, а також у винахідницький практиці [1]. Розроблені та впроваджені в навчальний процес ряду вищих навчальних закладів і технічних університетів алгоритми програмового морфологічного аналізу і синтезу, які призначені для реалізації функціонально-змістовного принципу системного підходу до найбільш актуальних задач у галузі інженерної педагогіки [2,3].
Морфологічний аналіз і синтез є найбільш розповсюдженими методами інженерно-технічної творчості, які базуються на класифікації та систематизації. Морфологічний аналіз полягає в тому, що під час розгляду та вирішення будь-якої проблеми виділяють певну кількість найбільш характерних для неї функціональних або структурних морфологічних ознак, що дозволяють визначити варіанти пошуку цих ознак. Для кожної морфологічної ознаки складають список конкретних варіантів вирішення. Варіанти морфологічних ознак будуються у вигляді морфологічної таблиці або "морфологічної матриці". Термін "морфологічний" пояснюється тим, що варіанти ознак визначаються, як правило, літерами якої-небудь абетки, наприклад, української мови. Перебираючи всілякі сполучення варіантів, можна виявити нові розв'язання, які при простому переборі можуть бути втрачені. Певна річ, що пошук найбільш доцільних варіантів необхідно проводити з застосуванням ЕОМ.
Морфологічна таблиця розвитку стійко-довгочасової пам'яті. У двох перших стовбцях таблиці (див. табл. 1), які розташовані ліворуч, розташовані відповідно індекси ознаки і морфо-логічна ознака методів, що призначені для удосконалення та розвитку стійко-довгочасової пам'яті.
Далі в кожному рядку таблиці наведено дидактичні технології, які призначені для реалізації кожної з морфологічних ознак. Певна річ, що найбільший інтерес представляють технології, які сприятимуть розвитку стійко-довгочасової пам'яті студентів. У деяких випадках морфологічну таблицю можна побудувати у вигляді двомірної матриці-плану, в якій колонка містить показники, які треба поліпшити (оптимізувати). Ті ж самі показники, які не можуть бути погіршені, розташовані у головці таблиці [4]. Така двомірна морфологічна матриця дозволяє зробити параметричну оптимізацію кожного з показників. У клітках двомірної матриці вказані методи або навчальні технології, що вирішують задачі удосконалення та розвитку стійко-довгочасової пам'яті студентів.
Інтерпретація варіантів ознак, які містить табл. 1:
А1 - Професійна орієнтація студентів.
А2 - Навчання студентів вмінню проектувати свою власну діяльність.
А3 - Забезпечення поєднання процесів сприйняття навчальної інформації з розумовою діяльністю.
А4 - Розвиток орієнтованої основи діяльності.
А5 - Зв'язок задач і проблем з майбутньою діяльністю фахівців.
Б1 - Розвиток правої півкулі головного мозку, яка сприяє розвитку стійко-довгочасової пам'яті (підкоркова структура [5]).
Б2 - Навчання евристичним методам творчої діяльності.
Б3 - Навчання системному підходу (системним методам) до розв'язування задач і проблем.
Б4 - Застосування концепції "9Е" (енергетика, екологія, економіка, ергономіка, евристика, електроніка, естетика, етика, етнологія) [3].
Б5 - Ознайомлення з основами психологічної теорії навчання.
В1 - Ознайомлення з теорією масового обслуговування.
В2 - Ознайомлення з методами АРВЗ і ТРВЗ (алгоритми розв'язування винахідницьких задач і теорія розв'язування винахідницьких задач).
В3 - Навчання методам системного аналізу когнітивних карт.
В4 - Ознайомлення з методами параметричної оптимізації.
В5 - Ознайомлення з теорією множин, нечітких множин і графів.
Г1 - Формування творчої особистості майбутнього спеціаліста.
Г2 - Оволодіння концепцією гармонізації відношень за лінією "людина - природа - суспільство".
Г3 - Навчання розумінню глобальної концепції екологічної освіти.
Г4 - Оволодіння методологією творчого перетворення світу.
Г5 - Виховання моральних цінностей, відродження та розвиток духовного потенціалу студентів.
Д1 - Навчання основам когнітивної педагогіки.
Д2 - Використання мнемотехнічних засобів запам'ятовування інформації.
Д3 - Розробка масивів ключових слів для запам'ятовування інформації.
Д4 - Забезпечення постійної циркуляції інформації між блоками пам'яті (короткочасова - початково-довгочасова - стійко-довгочасова).
Д5 - Навчання формуванню "сенсових рядків" для структурованого запам'ятовування інформації.
Є1 - Постійне тренування та розвиток правої півкулі мозку.
Є2 - Забезпечення найбільш можливої кореляції між послідовними "пакетами" (блоками) навчальної інформації.
Є3 - Застосування пам'яті повторення таким чином, щоб кожен раз відбувалася зміна інтерпретації задачі чи проблеми на базі різних наукових підходів.
Є4 - Використання запам'ятовування інформації у вигляді образів.
Є5 - Навчання методам розробки "сенсових домінант" тексту або зображення.
Ж1 - Навчання принципам моделювання систем і методам оптимального проектування.
Ж2 - Ознайомлення з різними моделями пам'яті (нейронна,

 
 

Цікаве

Загрузка...