WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування інтересу учнів до історії як одне з найголовніших завдань методики - Реферат

Формування інтересу учнів до історії як одне з найголовніших завдань методики - Реферат

прищеплює любов до Батьківщини.
5. Вчить думати, аналізувати, порівнювати.
6. Я хотів би більше часу приділяти цьому предмету.
7. Його вивчення пов`язане з моїми планами на майбутнє.
8. Цей предмет мені легко дається, не вимагає багато часу на підготовку.
9. Дозволяє проявити мої знання і здібності.
10. Я вільно почуваю себе на уроках історії.
11. Подобається вчитель і його манера викладання.
12. Вивчення цього предмету не високому рівні подобається батькам.
13. Предмет користується популярністю серед моїх друзів в класі.
14. Вивчаю його тому, що він є в програмі.
У перелік включені всі основні мотиви пізнавального інтересу:
- широкі соціальні мотиви (загальнолюдські, патріотичні);
- інформаційний мотив - основний мотив інтересу до історії. Його демонструє 70-100% учнів. У даному випадку можна вважати, що відсутність інформаційного мотиву можна розцінювати як повну відсутність інтересу доісторії. Найчастіше це зустрічається в школярів з яскраво вираженою негуманітарною або вийнятково лінгвістичною схильністю. Інформаційний мотив, якщо він є єдиним, тобто не поєднується з якимось іншим мотивом свідчить лише про ситуативний інтерес. Показником його переходу на відносно стійку стадію являється поєднання інформаційного мотиву із прагненням вийти за рамки програми.
- мотив усвідомленого власного зростання - головний механізм розвитку особистості учня, показник ефективності навчального процесу, а також гарантія стихійності інтересу. У поєднанні з інформаційним мотивом він в змозі компенсувати вся інші мотиви інтересу;
- мотив практичної значущості предмету. Зазначений мотив набуває особливої актуальності і значущості в старших класах;
- мотив активної зацікавленості. Як правило він є показником аморфності інтересів, коли учня приваблює не результат пізнавальної діяльності, а сам процес вивчення історії. Зростання учбового навантаження, в тому числі і при вивченні історії, в старших класах веде майже до його повного зникнення;
- мотив інтелектуальної духовної радості - один із показників глибини і стійкості інтересу до історії, її емоційної яскравості;
- мотив престижу є важливою умовою формування оцінки і самооцінки школяра. Його роль помітно зростає у підлітковому і юнацькому віці разом з потребою особистості в соціальному утвердженні і самоутвердженні. Він безпосередньо пов`язаний з високими рівнем знань, вмінь, з успіхом в навчанні. Відсутність мотиву престижу, при наявності інших, турботи не викликає, так як може свідчити про відсутність у школяра амбіційності.
- мотив спілкування. У поєднанні із зазначеними мотивами він свідчить про творчу атмосферу на уроках, про прагнення учня до удосконалення знань, є показником відносної стійкості інтересу. Проте, якщо цей мотив вказують слабовстигаючі учні, та ще й у поєднанні з мотивами 10-14, то це, швидше за все, свідчить про низьку вимогливість вчителя, його невміння організувати ефективну і цікаву учням роботу на уроці.
Досліджуючи проблему мотивації інтересу до історії науковці виявили чинники антимотивації, тобто такі, які формують негативне ставлення до вивчення історії. До них слід віднести: 1) лінощі; 2) нерозуміння потреби у вивченні історії; 3) особисто у мене цей предмет не викликає жодного інтересу та ряд інших. Таким чином, мотивація до вивчення історії відграє роль базової основи формування інтересу до історії.
2. Проблеми формування інтересу учнів до історії і шляхи їх вирішення
У масовій школі учні з аморфними пізнавальними інтересами складають переважну більшість. У їхньому рейтингу на першому місці може стояти історія, на другому - алгебра, на третьому - фізкультура або співи, тобто панує хаос у визначенні пріоритетів.
Для трансформації ситуативного інтересу в глибокий і стійкий необхідна поглиблена учбова спеціалізація з історії. Обов`язковою її умовою є значне збільшення об`єму читання в обраній сфері, введення в практику роботи пошукових і творчих завдань, виступи з доповідями і рефератами. Успіх у навчанні, багатократно посилений сприятливими емоційними переживаннями, поглиблює інтерес і народжує бажання більше часу приділяти обраній сфері.
Ще однією проблемою є проблема вчителя. Глибокий пізнавальний інтерес учнів з характерною для цього віку підвищеною емоційністю є дуже чутливим. І вчитель, який пробудив цей інтерес, вже не має права зупинятися: будь-яка методична невдача, погано підготовлений урок - приносить в результаті розчарування учнів в учителі. Робота на творчому рівні вимагає навіть від досвідченого вчителя серйозної підготовки до кожного уроку. Крім цього, поглиблене викладання є неможливим без виконання учнями творчих робіт. У середніх класах - це художні історичні твори, в старших класах - реферати і конкурсні роботи.
Ще однією проблемою є проблема учня з яскраво вираженим інтересом до вивчення історії. Такий учень є в цілому незручний для вчителя, який вимушений працювати на рівні середнього учня. Порівнюючи свої знання і ті, які демонструє вчитель на уроці (орієнтовані на середнячка), такий учень поступово розчаровується у вчителі, а свою розчарованість переносить і на предмет в цілому. Виходом є індивідуальна праця з таким учнем як на уроці, так і в позаурочний час.
Література:
1. Алейникова М.А. Как преодолеть скуку на уроках истории // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 2001. - №9. - С.67-71.
2. Дроздовская И.С. Развитие творческих способностей учащихся в процессе групповой работы // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 2001. - №6. - С.34-38.
3. Липник В.Н. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении истории / Под ред Г.И.Щукиной. - М., 1984.
4. Островский Б.О. О формировании интереса учащихся к истории // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 2001. - №10. - С.15-27.
5. Фідря О. Інформаційно-розвивальні блоки як один із засобів індивідуалізації навчання історії // Історія в школах України. - 2002. - №1. - С.27-33.

 
 

Цікаве

Загрузка...