WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Типи уроків і їхня класифікація - Реферат

Типи уроків і їхня класифікація - Реферат

справляться лише сильні учні. Доцільніше ці питання розчленувати і розв`язувати їх на підставі роботи з підручником по частинах. Наприклад: Охарактеризуйте заняття населення Стародавнього Єгипту в найдавніші часи? Які знаряддя праці тоді використовувались? Як з часом змінились знаряддя праці? Як це вплинуло на продуктивність праці? Значний ефект при роботі з підручником на уроках систематизації і узагальнення знань дає прийом порівняння і співставлення предметів, явищ, подій, фактів.
4) Повторення і узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.
5) Повторення і систематизація основних теоретичних положень і провідних ідей науки.
6) Підсумки уроку.
7) Домашне завдання.
6. Урок контролю і корекції знань, навиків і умінь
Знання, навики і уміння перевіряються і піддаються корекції на різних етапах учбового процесу. На кожному етапі перевірка відіграє неоднакову роль, виконує різні функції. На початку вивчення нового матеріалу перевіряються знання опорних уявлень і понять для уточнення і поглиблення їх з метою підготовки учнів до засвоєння нових знань. Основна функція такої перевірки - актуалізація знань і способів виконання дій, необхідних для підвищення ефективності учбово-виховного процесу.
В ході самого процесу навчання перевіряють, щоб визначити їхній рівень, ефективність процесу засвоєння знань, а також відповідно корегувати діяльність учнів і способи керівництва цією діяльністю. Основна функція такої перевірки - учбово-коригуюча.
Після вивчення учнями відповідного матеріалу перевіряється рівень засвоєння з метою контролю за їх роботою. Тут основна функція перевірки - контрольно-попереджувальна.
Після вивчення учнями окремих розділівпрограми вчитель комплексно перевіряє знання, навички і уміння учнів, засвоєні на протязі певного періоду часу. Ця перевірка проводиться на окремих уроках контролю і корекції. Основна функція такої перевірки - контрольно-стимулююча.
Контроль і корекція знань, навичок і умінь здійснюється на кожному уроці. Проте після вивчення великих розділів програми проводяться спеціальні уроки з метою виявлення рівня оволодіння учнями комплексом знань, навичок і умінь.
Визначаючи структуру уроку контролю і корекції, доцільно виходити із етапів поступового нарощування знань, умінь і навичок - від виявлення знання фактичного матеріалу і встановлення елементарних зовнішніх зв`язків до розкриття системи узагальнених знань і способів виконання дій та застосування їх у нестандартних умовах.
При такому підході структура уроку цього типу буде такою:
1) Мотивація учбової діяльності учнів, повідомлення теми, мети і завдань уроку.
2) Перевірка рівня знання учнями фактичного матеріалу і уміння розкривати елементарні зовнішні зв`язки в історичних явищах і процесах.
3) Перевірка знання учнями основних понять і умінь самостійно пояснювати їхню сутність, приводити найбільш переконливі аргументи до своїх суджень.
4) Перевірка глибини осмислення учнями знань і міри їхнього узагальнення.
5) Застосування учнями знань у стандартних умовах.
6) Застосування учнями знань у нестандартних умовах.
7) Збір виконаних завдань, їх перевірка, аналіз і оцінка.
8) Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання
7. Комбінований урок
Комбінований урок має дві або кілька приблизно однакових за своїм змістом і значенням дидактичних цілей. Наприклад: перевірка раніше засвоєних знань і засвоєння нових; узагальнення і систематизація знань та засвоєння навичок та умінь; перевірка знань, навичок і умінь і застосування їх на практиці.
При плануванні комбінованого уроку необхідно чітко встановити, які типи уроків і їх структурні елементи комбінуються. При цьому одні з етапів можуть випадати із структури комбінованого уроку, інші --об`єднуватися. Важливо при цьому врахувати, що змінюватись можуть комбінації структурних елементів уроку, але самі вони повинні бути незмінними.
Наприклад, комбінований урок, який ставить за мету перевірку раніше засвоєного матеріалу і засвоєння нових знань може мати наступну приблизну структуру:
1) Перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру.
2) Перевірка раніше засвоєних знань.
3) Мотивація навчання школярів, повіджомлення теми, мети і завдань уроку.
4) Сприйняття і усвідомлення учнями нового учбового матеріалу.
5) Осмислення, узагальнення і систематизація знань.
6) Підведення підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання.
Комбінований урок, метою якого є засвоєння навичок і умінь, а також їхнє творче застосування на практиці може мати таку структуру:
1) Актуалізація опорних знань, навичок і умінь.
2) Мотивація учбової діяльності школярів; повідомлення теми, мети і завдань уроку.
3) Вивчення нового матеріалу.
4) Першопочаткове застосування набутих знань.
5) Засвоєння навичок.
6) Засвоєння узагальнених умінь.
7) Самостійна робота на творче застосування знань, навичок і умінь, перевірка результатів виконаних завдань.
8) Підведення підсумків уроку і домашнє завдання.
Важливу частину комбінованого уроку складає перевірка знань учнів. Вона може бути письмовою, усною і письмово-графічною.
Перевірка знань включає в себе ряд вимог:
- мотивація опитування;
- включення всіх учнів в роботу;
- врахування психологічних особливостей учнів, диференціація перевірки;
- зв`язок змісту перевірки з новою темою;
- мотивація оцінки знань.
Із опитування слід виключити прийоми, які вимагають великих затрат часу.
Література:
1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Методика преподавания истории средних веков. - М., 1978.
2. Берельковский И.С., Павлов Л.С. История. Методика преподавания. - М., 2001.
3. Годер Г.И. Преподавание истории в 5 классе. - М., 1985.
4. Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. - М., 1968.
5. Ворожейкина Н.И. Особенности методики преподавания пропедевтического курса истории // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 2001. - №3. - С.30-37.
6. Дайри Н.Г. Современніе требования к уроку истории. - М., 1978.
7. Короткова М.В., Студёнкин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях. - М., 1999.
8. Лейбенгруб П.С. Дидактические требования к уроку истории. - М., 1960.
9. Студёнкин М.Т. Методика преподавания истории в школе. - М., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...