WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасний урок історії в національній школі - Реферат

Сучасний урок історії в національній школі - Реферат

Національно-визвольний рух. Політична партія. Національна демократична революція. "Політика воєнного комунізму". НЕП. "Українізація". Робітничий рух. Антивоєнний рух. Комуністичний рух. Фашизм. Націонал-соціалізм. Інтегральний націоналізм. Тоталітаризм. Демократія. Сталінізм. Терор. Сталінська індустріалізація. Колективізація. Мілітаризація. Колгосп. Радгосп. Культурна революція. Ліга націй.
11 клас. Антифашистська коаліція. Голокост. Антисемітизм. Постіндустріальне суспільство. Біполярний світ. Посткомуністичні країни. "Холодна війна". Дисидентський рух. Шовінізм. Гегемонізм. Волюнтаризм.Суб`єктивізм. Рух Опору. Десталінізація. Номенклатура. Мажоритарна виборча система. Корупція. Популізм. Науково-технічна революція. Військово-промисловий комплекс. Європейська інтеграція. Інфляція. Вільна економічна зона. Інформаційне суспільство. Діалог культур. Абстракціонізм. Сюрреалізм. "Масова культура". "Космополітизм".
3. Основні вміння, які вчитель повинен сформувати в учнів у 5-11 класах
5 клас. Вміти свідомо читати адаптований історичний текст, переказувати його основний зміст; вичленовувати історичну інформацію з історичного оповідання. Складати простий план, знаходити в тексті нові слова. Вміти на основі тексту розповідати про історичну постать. Вміти позначати на стрічці часу дати історичних подій. Орієнтуватися на адаптованій історичній карті України, показувати її головні міста та рідне місто.
6 клас. Аналізувати історичний зміст, робити нескладні висновки та узагальнення, зіставляти та оцінювати окремі факти, події, самостійно будувати розповідь. Вміти працювати з текстом підручника, його ілюстраціями та документами, самостійно складати простий план параграфа. Користуватися історичною картою, показувати на ній історичні місця, читати легенду карти, працювати з контурною картою. Правильно застосовувати лічбу років в історії, співвідносити століття з тисячоліттям, встановлювати тривалість і синхронність подій, зіставляти події в часі, складати невеликі хронологічні таблиці. На основі підручника і документів давати характеристику історичним подіям, особам , володіти понятійним апаратом теми, правильно вживати і пояснювати історичну термінологію.
7 клас. Аналізувати історичні факти і події, порівнювати однотипні історичні явища і події, оцінювати їх значення, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки. Зіставляти інформацію з різних джерел, складати план відповіді за текстом. Давати стислу характеристику історичним діячам, розкривати їх значення та роль в історичних подіях. Працювати з історичною картою, використовувати її для аналізу причин та наслідків, для встановлення зв`язку між історичними подіями. Визначати хронологічні рамки подій, співвідносити історичні події, складати хронологічні таблиці, співвідносити події з історії України та всесвітньої історії. Висловлювати власну думку, брати участь в обговоренні питань.
8 клас. Аналізувати та узагальнювати історичні явища і події, визначати їх суть, причини, значення. Давати стислу та розгорнуту характеристику історичним діячам, визначати їх місце і роль в історичному процесі. Співвідносити однотипні процеси, події вітчизняної та всесвітньої історії використовуючи при цьому синхроністичні таблиці. Брати участь у дискусії, аргументувати з посиланням на джерела свою позицію. На конкретних прикладах духовної та матеріальної культури розкривати їх характерні риси. Аналізувати невеликі за обсягом історичні джерела. Самостійно працювати з різними джерелами інформації.
9 клас. Встановлювати причинно-наслідкові зв`язки при аналізі та оцінці історичних фактів і подій, визначати другорядне і основне, об`єктивне і суб`єктивне, давати визначення історичним поняттям. Складати порівняльну характеристику історичних подій, процесів. Самостійно опрацьовувати історичні документи, співставляти інформацію з різних джерел, складати план-конспект параграфа підручника, готувати стислу доповідь за планом. Співвідносити історичні події, процеси з певним періодом всесвітньої і вітчизняної історії, співставляти погляди на одні і ті ж події. Вільно читати історичну карту, використовувати її як джерел інформації. Уміти на основі історичних фактів розкривати особливості історії різних регіонів України, їхню специфіку та найхарактерніші риси.
10 клас. Аналізувати та узагальнювати історичний матеріал у певній системі; порівнювати, оцінювати, пояснювати історичні факти на основі здобутих з різних джерел знань. Оцінювати події та діяльність людей в історичну процесі з позицій загальнолюдських цінностей. Користуватися науковою термінологією. Розглядати суспільні явища в розвитку і конкретно-історичних умовах. Складати конспект, тези, готувати реферат, доповідь, складати список літератури за темою. Використовувати різні джерела знань: документи, науково-популярну літературу, періодичну пресу, зіставляти і критично аналізувати інформацію з різних джерел знань. Давати різнобічну характеристику історичним особам, розкривати соціально-політичні і економічні мотиви їхніх дій.
11 клас. Порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти і діяльність історичних осіб, спираючись на отримані знання, на основі альтернативних поглядів на проблему. Зіставляти історичні події, процеси з періодами, орієнтуватися у науковій періодизації історії. Працювати з усіма доступними джерелами знань, вміти самостійно добувати всю доступну інформацію за темою. Вміти на основі історичних фактів аргументовано обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитися до тенденційної інформації.
Література:
1. Батурина И.Б. Как я учу школьников логически связному изложению учебного материала // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 2001. - №2. - С.62-65.
2. Берельковский И.В., Павлов И.С. История. Методика преподавания. - М., 2001.
3. Вагин А.А. Методика преподавания в средней школе. - М., 1968.
4. Древс У., Фурманн Э. Организация урока. - М., 1984.
5. Короткова М.В., Студёнкин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях. - М., 1999.
6. Кучерук И.В. Образные задания на уроках истории // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 2001. - №7. - С.43-47.
7. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе. - К., 1976.

 
 

Цікаве

Загрузка...