WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структура історичної освіти в сучасній школі - Реферат

Структура історичної освіти в сучасній школі - Реферат

проблемних уроків, створення і розв`язання логічних завдань.
Основну частину методичного апарату підручника складають питання і завдання до параграфу. Вони допомагають учням свідомо і глибоко засвоїти зміст уроку, а вчителю дають можливість керувати учбовою діяльністю учнів. Як правило питання є різної складності, що дає вчителю можливість диференціації у роботі з учнями.
Робота учнів з підручником передбачається для учнів з 5 по 11 класи з поступовим ускладненням. Учні середньої ланки знаходять в підручниках визначення понять, висновки і узагальнення, вчаться складати прості плани. Учні старших класів проводять аналіз тексту, фрагментів документів, складають розгорнуті плани тем і розділів, пишуть свої варіанти тих чи інших тем.
4. Структура підручників з історії України
Вивчення історії України починається в 5 класі. Використовуються такі підручники. В.Власов, О.Донченко. Вступ до історії України. - К., 2001 рік. У цьому навчальному посібнику поєднано традиційний науково-популярний виклад з художньо-образним. Книга містить чимало історичних оповідань у жанрі дитячої літератури, які покликані донести певну історичну інформацію й викликати емоційне ставлення до прочитаного.
Мисан О. Оповідання з історії України для 5 класу. - К., 1997 рік. У підручнику у формі невеликих оповідань розглядається історія України від найдавніших часів до сьогодення. Ілюстрації до кожного розділу допомагають учням краще засвоїти навчальний матеріал.
Мисан О. Джерело / Навчальна книга-хрестоматія з початкового курсу історії України для 5 класу. - К., 1997.
У 6-7 класах використовується підручник таких авторів: Коляда І.А., Крилач К.І., Юренко С.П. Історія України. - К., 1998 рік. У цьому підручнику подаються історичні події в історії України від найдавніших часів до середини XIY століття. Матеріал підручника охоплює два великих періоди: первісну історію, зародження перших державних утворень на території України - грецьких колоній у Північному Причорномор`ї й ранньослов`янських племінних об`єднань і князівську державу за часів Київської Русі до загарбання Галичини Польщею.
Крім вищеназваного у 7 класі використовується ще один підручник: Лях Р.Д., Темірова Н.Р. Історія України з найдавніших часів до середини XIY століття. - К., 1996 рік. Відповідно до навчального плану сьомого класу підручник розрахований на 17 уроків. Один урок займає "Вступ до історії України". Для восьмої теми: "Роздріблення Київської держави" доцільно виділити два уроки. На решту тем відводиться по одному уроку.
У 8 класі використовується підручник Швидько Г.К. Історія України. XYI-XYIII століття. - К., 1997 рік. У підручнику висвітлено події української історії від часів, коли більша частина України входила до складу Великого князівства Литовського і до останніх років існування гетьмансько-козацької держави. У книзі знайшли своє висвітлення: зародження і становлення козацтва, українсько-польські конфлікти, національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького, духовно-культурні процеси.
У 9 класі використовують два підручника: Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ- поч.ХХ ст.). - К., 1996. В основу підручника покладено розгляд історичних подій і явищ ХІХ- поч. ХХ соліть з точки зору українського національно-культурного відродження. Інший підручник: автори Турченко Р.Г., Мороко В.М. Історія України. - К., 2000 рік.
У 10 класі також використовується два підручника: Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина 1. 1917-1945 рр. - К., 1998. і Кульчицький С.В., Коваль В.Г., Лебедева Ю.Т. Історія України. - К., 1998.
У 11 класі використовується пілручник авторами якого є Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко С.М. Історія України. - К., 1998.
5. Структура підручників із всесвітньої історії
Історію стародавнього світу вивчають у 6 класі за підручником Бандеровського О. Історія стародавнього світу. - К., 1998 рік. Підручник знайомить учнів з особливостями розвитку людства в первісну добу та часи існування перших держав. У матеріалах підручника реалізовано новий цивілізаційний підхід. Матеріали підручника поділяються на чотири розділи, розділи на теми, а теми на уроки. Кожен урок включає питання і завдання, перелік понять, нових термінів, а також основних дат. В колонці праворуч - інформація для допитливих учнів. Подаються також витяги з документальних джерел.. Тематичний матеріал насичений картами, схемами, ілюстраціями та малюнками.
Історія середніх віків викладається у сьомому класі за підручником О.Карліної. Історія середніх віків. - К., 2000 рік. Матеріал підручника поділений на дванадцять розділів, а розділи - 64 уроки. Кожен урок починається запитаннями, що мають допомогти учням пригадати матеріал попередньо вивченої теми. Нові поняття і терміни, основні дати та імена історичних осіб виділено курсивом. На полях подається інформація для допитливих учнів. Матеріал кожного уроку доповнений картами, схемами та ілюстраціями. У кінці підручника вміщено словник термінів і понять, а також хронологічна таблиця.
Вивчення нової історії розпочинається у 8 класі. При її вивченні учні використовують підручник І.М.Бірюльова. Всесвітня історія. Частина перша. XVI - XVIII століття. Підручник містить 34 параграфа (у тому числі три повторювально-узагальнюючі) з історії Європи, Азії та Америки. Засвоєнню цього матеріалу допомагають схеми та ілюстрації. До кожної теми уроку пропонується перелік документів і контрольних запитань, подаються важливі дати і короткий словник термінів. Зміст важливих термінів розкривається також у тексті.
Вивчення нової історії продовжується у 9 класі. Підручник "Всесвітня історія". Нові часи. Частина друга. (кінець XVIII - поч. ХХ ст.). / С.В.Білоножко, І.М.Бірюльов, О.Р.Давлетов та ін. - К., 1999 рік. Зазначений підручник присвячено подіям другого періоду нового часу. Хронологічно він охоплює період від Великої французької революції до початку першої світової війни. Згідно з програмою в підручнику подається систематизований виклад сучасних поглядів на процес становлення індустріального суспільства.
У 10 класі викладається новітня історія. Використовується підручник "Всесвітня історія" 1914 - 1939 роки / Авт.: Я.М.Бердичевський,Т.В.Ладиченко. - К., 1998. Особливістю цього підручника є те, що він повністю відпловідає шкільній програмі із всесвітньої історії.
У 10 класі використовують також інший підручник із всесвітньої історії. Автори: О.В.Гісем, В.М.Даниленко, А.О.Подобед. - К., 1999.
В 11 класі викладається другий період новітньої історії. На сьогоднішній день використовується підручник. Автори: Бураков Ю.В., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. всесвітня історія. Новітні часи. 1945- 1998. - К., 2000. Підручник містить систематизований виклад історії зарубіжних країн, міжнародних відносин, культури. Особлива увага приділена розкриттю основних процесів і найхарактерніших ознак новітнього часу.
Література:
1. Берельковский И.В., Павлов Л.С. История. Методика преподавания. - М., 2001.
2. Вяземский Е.Е. Как сегодня преподавать историю в школе. - М., 2000.
3. Державна національна програма "Освіта". Україна ХХІ століття. - К., 1994.
4. Історія України. Всесвітня історія. Календарно-тематичне планування шкільного курсу. 5-11 класи. - Тернопіль, 2001.
5. Короткова М.В., Студёнкин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях. - М., 1999.
6. Майер Р. Роль учебников на уроках истории в сегодняшней Европе // Преподпвание истории и обществоведения в школе. - 2000. -№8. - С.53-56.
7. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории. - М., 2002.
8. Фідря О. Методологія історії і тенденції розвитку шкільної історичної освіти // Український історичний журнал. - 1999. - №3. - С. 17-22.

 
 

Цікаве

Загрузка...