WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Опорні конспекти і опорні сигнали на уроці історії - Реферат

Опорні конспекти і опорні сигнали на уроці історії - Реферат

Священною книгою всіх мусульман став Коран. Іслам визнавав справедливим існування багатих, але накладав на них особливий податок на користь бідних.
Іслам проголосив справедливою і необхідною війну з невірними - джихад. Об`єднані постулатами нової релігії араби розпочали загарбницькі походи проти сусідніх народів.
2. Система роботи з опорними сигналами Е.І.Пометуна і Г.А.Фреймана
Увагу вчителі і методистів привертає до себе і система роботи з опорними сигналами (блок-схемами) Е.І.Пометуна і Г.А.Фреймана. Створюючивласну систему з опорними сигналами (блок-схемами) вони ставили перед собою завдання при допомозі певних символів і знаків виявити сутність і взаємозв`язки історичних процесів і явищ, їхню відповідність певному образу. Наприклад, торгівля - це кораблик, який пливе по морю; землеробство - мотика; монархія - корона. Сукупність таких символів утворює блок-схему.
Символи Е.І.Пометун і Г.А.Фрейман поділили на дві групи - інформативні і наскрізні. До першої групи відносяться ті умовні знаки, які позначають явища, конкретно-історичні поняття, несуть в собі інформацію про якусь частину, фрагмент історичного процесу. До другої групи відносяться символи, які позначають загальні історичні поняття, закономірності, процеси.
Як вважають зазначені методисти, роботу слід починати із створення системи загальних наскрізних та інформативних символів по курсу історії. Потім починається розробка блок-схеми до конкретного уроку, визначення найголовнішого символу. Останній повинен позначати головне поняття, сутність уроку, повинен бути яскравим, образним і легко запам`ятовуватися. Так в темі "Господарство і життя стародавніх греків у ХІ-ІХ ст. до н.е." таким наскрізним символом господарства виступає віз. В темі "Поеми Гомера Іліада і Одісея" символом культури є розкрита книжка.
У відповідності з планом зміст уроку поділяється на смислові частини. Кожна з них позначається наскрізним символом, його доповнюють інформативні символи, які відображають головні факти, явища, процеси. З допомогою стрілок і відповідного порядку їхнього розміщення розкривається взаємозв`язок історичних явищ і процесів.
Зазначені схеми можна використовувати по різному. Застосовуються вони при вивченні нового матеріалу багатократно. Перший раз вчитель викладає матеріал використовуючи різні прийоми розповіді або проводячи еврістичну бесіду, при цьому застосовуються різноманітне унаочнення, технічні засоби навчання. У цей час схема, намальована на дошці, прихована від учнів. Після пояснення учні переносять схеми в зошит. Потім проводиться бесіда, в процесі якої учні словесно відтворюють основні положення схеми, дають відповіді на питання, проводять співставлення елементів схеми з текстом підручника, документами.
Таке ж завдання вони отримують додому. Крім цього їм необхідно запам`ятати символи, вміти відтворити їх письмово і дешифрувати усно. Учням також пропонується розфарбувати окремі частини схеми у певні кольори: явища, процеси розвитку господарства - зеленим; явища суспільного життя - блакитним; прояви соціальної боротьби - рожевим. Оскільки такі схеми дозволяють вивчати історію стисло, охоплюючи відразу зміст двох-трьох параграфів, то застосовуються вони не на кожному уроці. У цьому випадку учні виконують традиційні завдання: заповнюють контурні карти, вирішують поставлені перед ними завдання, відповідають на питання підручника.
На початку наступного уроку школярі по пам`яті відтворюють опорні сигнали в зошиті (10 хв.). Для цього схема розбивається на смислові частини і учні отримують завдання за якоюсь з них. Завдання по варіантах включають самостійну постановку питань по схемі і передбачають відповіді на них. Перевірка робіт ведеться відразу на уроці. При необхідності такий варіант перевірки знань замінюється елементним відтворенням схеми кількома учнями біля дошки, в той час як з класом проводиться вікторина, диктант понять, хронологічний диктант тощо.
Використання схем на уроках дає бажаний ефект лише в системі, тобто тоді, коли цей вид унаочнення використовується з уроку в урок; від вступного до повторювально-узагальнюючого.
Досвід викладання із застосуванням блок-схем на уроках на протязі ряду років засвідчив, що цей вид навчання має важливі переваги. Застосування схем значно підвищило рівень розуміння учнями основного питання учбового змісту, складного матеріалу. Вони більш вільно оперують знаннями, краще розуміють причинно-наслідкові зв`язки.
3. Іконічні моделі або піктограми на уроках історії
Іконічні моделі або піктограми - це схеми або малюнки, які умовно позначають основні поняття або явища учбового матеріалу. Процес створення моделей і робота з ними полягає в наступному. 1) Пояснення вчителя паралельно супроводжується зображенням на дошці піктограм. Школярі слухають, а тоді, по ходу появи піктограм на дошці перемальовують собі їх у зошит.2) Стислому повторному поясненню вчителя по наявних іконічних моделях. 3) Домашня робота учнів з піктограмами і підручником. 4) На наступному уроці відповідь учнів біля дошки з допомогою опорного конспекту.
Вчитель-методист В.О.Мискін будує урок з піктограмами за такими етапами: 1) Початкове пояснення нового матеріалу при закритих піктограмах. 2) Стисле пояснення по піктограмах. 3) Індивідуальне опитування по матеріалах попереднього уроку (по піктограмах зображених в зошиті). 4) Перенесення учнями зображення нових піктограм в зошити. 5) Робота з блоками піктограм по їхньому закріпленню.
Література:
1. Берельковский И.С., Павлов Л.С. История. Методика преподавания. - М., 2001.
2. Бестужев-Лада И.В. Творческая лаборатория школьника на уроке истории // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 2000. - №10. - С.39-44.
3. Древс У., Фурманн Э. Организация урока. - М., 1984.
4. Дроздовская И.С. Развитие творческих способностей учащихся в процессе групповой работы // Преподавание истории в школе. - 2001. - №6. - С.34-38.
5. Короткова М.В. Рабочие тетради на уроках мстории // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 2002. - №2. - С.26-30.
6. Короткова М.В., Студёнкин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях. - М., 1999.
7. Оберман В.Я. Опорные конспекты и схемы на уроках истории // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 1996. - №3. - С.24-32.
8. Тоболін В. Піктограми на уроці історії // Історія в школах України. - 2000. - №2. - С.36-39.

 
 

Цікаве

Загрузка...