WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчання історії за комбінованою системою М.Гузика - Реферат

Навчання історії за комбінованою системою М.Гузика - Реферат


Реферат на тему:
Навчання історії за комбінованою системою М.Гузика
План
1. Мета і принципи навчання за комбінованою системою.
2. Зміст навчання історії за комбінованою системою.
3. Технологія навчання за комбінованою системою.
4. Етапи комбінованої системи.
1. Мета і принципи навчання за комбінованою системою
Комбіновану систему організації навчально-виховного процесу було розроблено вчителем хімії М.Гузиком у 1972-1988 роках. На початку вона складалася з п`яти типів уроків, які при вивченні будь-якої теми чергувались у певній послідовності. Це урок вивчення нового матеріалу, комбінований урок, семінарське заняття, урок систематизації та узагальнення матеріалу та урок міжпредметного узагальнення і систематизації знань. У даний час на підставі ідеї та напрацювань М.Гузика і його послідовників створена нова, інноваційна за своїм характером система викладання історії, яка вже довела свою ефективність.
Отже, мета комбінованої системи полягає в забезпеченні найкращих умов для розвитку тих якостей дитини, що становлять її талант. Тому організація навчання спрямована на розкриття, розвиток і реалізацію провідних здібностей учня.
Першочерговими завданнями навчання за комбінованою системою є:
- формування та розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей (засвоєння найбільшого блоку наукової інформації, технології розумової діяльності, прийомів і способів застосування наукових знань, умінь і навичок дивергентного, конвергентного та оцінювального стилення);
- виявлення природних особливостей, творчих здібностей учнів та створення умов для їх реалізації і розвитку (формування самостійності мислення, гнучкого кмітливого та креативного інтелекту, а також його прогностичних якостей, виваженості, сміливості щодо прийняття ризикованих рішень;
- забезпечення необхідних умов для розвитку емоційної сфери учня (розвиток механізмів тонкого, емоційного сприйняття життя, толерантності, емпатичності у стосунках, засвоєння моральних законів та принципів поведінки. виховання почуття самоповаги, незалежності мислення).
Принципи навчання. Принципи навчання за комбінованою системою відбивають загальні системотворчі принципи авторської моделі:
- принцип творчості означає, що будь-який педагогічний вплив на учня має бути спрямований на пробудження в ній творчих сил і можливостей, на їхні актуалізацію і активацію;
- принцип природодоцільності передбачає побудову навчання у відповідності з природними особливостями учня. За цим принципом у навчанні створюється відповідне змістове поле, в межах якого відбувається диференціація, індивідуалізація та персоналізація навчально-виховного процесу;
- принцип саморегуляції забезпечує таке керування навчальним процесом, яке регулює індивідуальний старт у шкільному навчанні, індивідуальне тематичне проходження шкільної програми та відповідний рівень її складності.
2. Зміст навчання історії за комбінованою системою
Процес вивчення історії за цією системою має дещо іншу структуру, ніж у звичай ній школі. Завдяки тому, що пропедавтичний курс "Вступ до історії України" вивчається в авторській школі Н.Гузика в початкових класах у межах предмета "Людина, суспільство і світ", викладання історії за лінійним принципом починається уже в 5 класі. Зміст матеріалу, що вивчається, визначається діючою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. На підставі її вчителі розробляють індивідуальні програми для учнів.
Суть комбінованої системи полягає в гармонійному поєднанні фронтальної (колективної), групової та індивідуальної форм організації навчання з різнорівневою диференціацією, яка здійснюється за рахунок гнучкого моделювання навчального процесу у вигляді послідовного ланцюжка уроків семи типів. Логіка побудови комбінованої системи передбачає засвоєння основного теоретичного матеріалу, удосконалення знань і умінь, узагальнення і систематизацію, контроль і корекцію знань. Кожному етапу відповідає певний тип уроку.
На першому етапі навчання відбувається переважно за фронтальною (колективною) формою; далі (2-4 етапи) домінуючою є індивідуальна і групова робота.
На другому етапі комбінована система передбачає глибоку диференціацію всіх компонентів процесу навчання (мети, змісту, технології), за умов, коли навчально-виховний процес відбувається у межах конкретного класу.
Для забезпечення диференціації створюються три індивідуальні навчальні програми. Програма "С" розрахована на учнів, які ще неспроможні творчо використовувати знання, уміння та навички внаслідок слабкості їх теоретичної бази, несформованості практичних навичок. Ця програма базується на матеріалі, що опрацьовується на уроках вивчення нового матеріалу і має забезпечити засвоєння основних понять, подій і фактів на репродуктивному рівні, оволодіння учнями алгоритмів виконання стандартних навчальних завдань. За правильне виконання цієї програми учень може отримати до 4 балів (при 12 бальній системі оцінювання).
Програма "В" призначена для учнів, які успішно виконали завдання програми "С" при вивченні попередніх тем, мають добрі знання матеріалу та достатньо розвинуті уміння мислити самостійно, застосовувати знання і навички для вирішення більш складних (ніж у варіанті "С") завдань. Програма "В" містить основні моменти програми "С", але з перспективою їх розвитку на творчому рівні. Максимальна оцінка 8 балів.
Програма "А" передбачає наявність в учнів відмінних знань, нестандартного мислення, уміння самостійно здобувати знання та застосовувати їх для розв`язання складних проблем і має забезпечити реалізацію самостійної творчої діяльності учнів. Виконання цієї програми оцінюється від 9 до 12 балів.
Усі три програми базуються на однакових принципах: комплексності - залучення матеріалу, що дає змогу в єдності реалізувати освітню, виховну і розвивальну цілі уроку; наступності між програмами "С", "В" і "А"; диференціації та індивідуалізації.
Одним з ключових положень комбінованої системи є гнучкий підхід до визначення кількості уроків певних типів: їх проводиться стільки, скільки, на думку

 
 

Цікаве

Загрузка...