WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

"плюралізм", "функції управління", "спеціальні функції управління", "планування", "організація", "координування", "контроль", "регулювання", "облік", "аналіз".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Гуманізація відносин в процесі внутрішкільного управління".
Література:
1. Афанасьєв В. Г, Общество: системность, Познание и управление. - М., 1983.
2. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995.
3. Жданова О. М.Управління фізичною культурою: Навч. посібник для фізкультурних вузів. - Львів, 1996.
4. Жмарев Н.В. Системный подход и целевое управление в спорте. - К., 1984.
5. Закон України "Про загальну середню освіту" - К., 1999.
6. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. - К., 1993.
7. Конаржевький Ю. А. Что нужно знать директору школы о системах и системном подходе. - Челябинск, 1986.
8. Конаржевский Ю. А. Функция педагогического анализа и ее роль в процессе управления школой. - Магнитогорск, 1976.
9. Костяшкин Е. Г. Тенденция развития взаимосвязи школы и среды // Сов. педагогика. - 1983. - №3.
10. Макаренко А. С. Твори: в 7 т., т.5.
11. Пикельная В. С. Теоретические основы управления / школоведческий аспект /: Метод пособие. - М., 1990.
12. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. - К., 1988.
13. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. - 2 вид., перероб. і доп. - К., 1986.
Семінарське заняття №19.
ТЕМА: ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ І СТИЛЮ УПРАВЛІНЧЬКОЇ ДІЯЛЬНГОСТІ КЕРІНИКА ШКОЛИ.
План.
1. Методи управління.
а) економічні;
б) організаційно-педагогічні;
в) соціально-психологічні.
2. Стиль управління школою.
АЛГОРИТМИ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІД НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Назвіть провідні функції методів управління.
2. Підтвердіть конкретними прикладами те, що економічні методи активізують людський фактор. Назвіть економічні методи управління.
3. Розкажіть з якою метою застосовуються організаційно-стабілізуючі методи (регламентування, нормування, інструктування).
4. У чому полягає сутність розпорядних та стимулюючих впливів?
5. У яких формах реалізується педагогічний аспект організаційно-педагогічних методів управління.
6. Проаналізуйте зміст і значення соціологічних методів управління. Порівняйте організаційно-педагогічні та соціологічні методи.
7. Охарактеризуйте сутність психологічних методів управління.
8. Визначте об'єктивні і суб'єктивні фактори під впливом яких формується стиль керівника.
9. Порівняйте характерні особливості авторитарного, демократичного і ліберального стилів управління.
10. З'ясуйте сутність авторитету офіційного і особистісного.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"методи управління", "функції методів", " господарський розрахунок", "орендний підряд", "виробничий кооператив", "регламентування", "нормування", "інструктування", "нормативи", "методи стимулюючого впливу", "соціологічні методи", "психологічні методи", "стиль управління".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Моделювання в системі методів управління середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом".
IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України "Про загальну середню освіту". Статті 26, 39.
Література:
1. Бегей В. М. Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою школою. - Львів, 1994.
2. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995.
3. Закон України "Про загальну середню освіту" - К., 1999.
4. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. - К., 1993.
5. Конаржевский Ю. А. Функция педагогического анализа и ее роль в процессе управления школой. - Магнитогорск, 1976.
6. Макаренко А. С. З досвіду роботи. Твори: в 7 т. т.5.
7. Пикельная В. С. Теоретические основы управления / школоведческий аспект /: Метод пособие. - М., 1990.
8. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. - 2 вид. перероб. і доп. - К., 1986.
9. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. - 2 вид., переорб. і доп. - К., 1986.
10. Шакуров Р. Х. Социально психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. - М., 1990.
Семінарське заняття №20.
ТЕМА:ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ.
План.
1. Інформаційне забезпечення внутрішнього управління:
а) оперативна інформація;
б) стратегічна інформація;
в) цілісна система внутрішкільної педагогічної інформації.
2. Підвищення аналітичної основи управління:
а) системний аналіз уроку;
б) логіка аналізу виховного заходу;
в) параметри якості знань і рівня вихованості школярів;
г) аналіз підсумків навчального року;
д) визначення завдань на новий навчальний рік.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. З'ясуйте, завдяки яким умовам реалізується одна із закономірностей управління - його безперервність.
2. Розкрийте сутність управлінської інформації.
3. Визначте зміст оперативної і стратегічної інформації.
4. Охарактеризуйте цілісну систему внутрішкільної педагогічної інформації.
5. Доведіть важливість і необхідність проведення педагогічного аналізу навчально-виховного процесу.
6. Назвіть етапи процедури педагогічного аналізу.
7. Визначте вихідні положення аналізу уроку.
8. Наведіть один із можливих варіантів аналізу уроку.
9. Розкрийте логіку аналізу виховного заходу.
10. Перерахуйте параметри, за якими можна оцінювати якість знань і рівень вихованості школярів.
11. Висловіть власну думку щодо аналізу готовностішколярів до продовження освіти.
12. Розкривайте механізм визначення завдань на нових навчальний рік.
13. За яких умов можливе підвищення аналітичної основи управління.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ВМІСТ ПОНЯТЬ:
" управлінська інформація", "оперативна інформація", "тематична інформація", "підсумкова інформація", "педагогічний аналіз", "якість знань".
ІІІ. Відвідайте урок з фізичної культури і підготуйте його аналіз.
IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України "Про загальну середню освіту" Стаття 24, 25.
Література:
1. Бегей В. М. Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою школою. - Львів, 1994.
2. Бондарь В. И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический аспект. - К., 1987.
3. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995.
4. Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття". - К., 1994.
5. Закон України "Про загальну середню освіту" - К., 1999.
6. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. - К., 1993.
7. Кобзарь Б. С. Управление школой продленного дня. - К., 1988.
8. Конаржевский Ю. А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой. - М., 1986.
9. Основы внутришкольного управления / Под ред. П. В. Худоминского. - М., 1987.
10. Педагогика / За ред. М. Д. Ярмаченка. - К.,

 
 

Цікаве

Загрузка...