WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

оцінки успішності.
4. Визначте критерії оцінки.
5. Охарактеризуйте рівні знань школярів:
" репродуктивний;
" реконструктивний;
" творчий.
6. Перерахуйте шляхи подолання формалізму в оцінці результатів праці учнів.
7. Дайте характеристику знахідкам передових учителів по вдосконаленню методики перевірки і оцінки успішності.
8. Чому на вашу думку у США надають великого значення інформуванню учнів про їх успіхи у навчанні.
9. За яких умов оцінка стає ефективним засобом підвищення успішності.
10. Чи не гальмують низькі оцінки розвиток особистості дітей?
11. Чи можна на Вашу думку, здійснювати контроль без оцінки знань, умінь та навичок? Проведіть аргументи за і проти цього.
12. Яким є Ваше ставлення до пропозиції про виключення "2" із системи оцінок? Яку систему оцінок запропонували б Ви?
13. Чи вважаєте ви, що ставлення до оцінок у невстигаючих і відмінників є однаковим? Обґрунтуйте відповідь.
14. Класифікуйте основні причини суб'єктивного оцінювання педагогом знань, вмінь і навичок учнів. Як, на Вашу думку, можна цього уникнути?
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"контроль", "облік", "перевірка", "оцінювання", "оцінка", "тестування",
ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України "Про загальну середню освіту". Стаття 34.
Література:
1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995.
2. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. - К., 1993.
3. Сухорський С. Ф. Система обліку успішності в школі. - К., 1968.
4. Традиції української етнопедагогіки та її використання в навчально-виховній роботі школи - К., 1992.
5. Фіцула М. М, Педагогіка. Навч. посібник. - Тернопіль, 1997.
Семінарське заняття №17.
ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ.
План.
1. Диференційне навчання в школі.
2. Проблема навчання обдарованих учнів.
3. Причини неуспішності і шляхи їх подолання.
4. Оптимізація процесу навчання.
АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Розкрийте сутність видів диференціації за:
" здібностями;
" відсутністю здібностей;
" майбутньою професією;
" інтересами учнів;
" талантами дітей.
2. Дайте оцінку різним видам диференціації навчання на уроці:
" за кількістю завдань;
" за ступенем їх трудності;
" за ступенем самостійності їх виконання.
3. Охарактеризуйте умовний поділ учнів відповідно до їх навчальних можливостей, на такі групи:
" з дуже високими навчальними можливостями;
" з високим рівнем навчальних можливостей;
" із середніми навчальними можливостями;
" з низькими навчальними можливостями.
4. Визначте умови формування тимчасових груп, оцініть позитивне у груповому навчанні.
5. Розкрийте структуру процесу групового навчання.
6. Обґрунтуйте готовність вчителя до здійснення диференційованого навчання.
7. На конкретних прикладах поясніть сутність диф6ренціації навчально-виховного процесу у США.
8. Дайте вичерпну характеристику обдарованих учнів.
9. Назвіть типи індивідуальної обдарованості.
10. Спробуйте обґрунтувати вимоги до роботи з обдарованими учнями.
11. Проаналізуйте форми роботи та зміст навчальної інформації для обдарованих школярів.
12. Назвіть причини, що стримують розвиток обдарованих дітей.
13. Розкажіть про організацію навчання обдарованих учнів у США.
14. Дайте обґрунтоване визначення понять "неуспішність" і "відставання".
15. Охарактеризуйте неуспішність школярів.
16. Розкрийте ознаки, за якими можна визначити відставання учнів у навчанні.
17. Спробуйте пояснити причини відставання у навчанні.
18. Визначте компоненти системи роботи з відстаючими учнями.
19. Перерахуйте особливості роботи класів вирівнювання.
20. Розкрийте зміст оптимізації процесу навчання.
21. Назвіть критерії оптимізації процесу навчання.
22. Продумайте характеристику таких видів вирішень при оптимізації процесу навчання:
" машинальне;
" інтуїтивне;
" асоціативне;
" пробне;
" імовірнісне;
" детерміноване.
23. Наведіть основні вимоги до вибору цілісної структури процесу навчання.
24. Обґрунтуйте найбільш типовий підхід до вибору оптимального варіанту вивчення навчального матеріалу:
" аналіз змісту навчального матеріалу;
" аналіз пізнавальних можливостей учнів;
" самоаналіз можливостей педагога;
" конкретизація цілей і завдань навчання;
" конкретизація змісту навчального матеріалу;
" вибір форм навчання;
" вибір методів навчання.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"диференційоване навчання", "неуспішність", "відставання".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Попередження неуспішності школярів" (3).
Література:
1. Бабанський Ю. К. Оптимизиция учебно-воспитательного процесса. - М., 1982.
2. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995.
3. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. - К., 1993.
4. Коротяєв Б. І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. - К., 1991.
5. Фіцула М. М, Педагогіка. Навч. посібник. - Тернопіль, 1997.
6. Цетлин В. С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. - М., 1997.
7. Чудновский В. С., Юркевич В. С. Одаренность: дар или испытание. - М., 1990.
Семінарське заняття №18.
ТЕМА:СИСТЕМНИЙ ПІДХІД - МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ. ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ.
План.
1. Поняття про педагогічну систему та системний підхід до управління школою.
2. Принципи управління.
3. Функція управління.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Коли і сому виник системний підхід до вивчення реальної дійсності?
2. Охарактеризуйте склад і структуру педагогічної системи.
3. Поясніть, у чому полягає цілісність та інтегративність систем.
4. Розкрийте ієрархію побудови складних систем.
5. Проаналізуйте цільові, управлінські та причинно-наслідкові зв'язки між елементами системи, її зв'язок із зовнішнім середовищем.
6. Дайте характеристику сутності системного підходу до управління школою.
7. Охарактеризуйте принципи керівництва колективом школи.
8. Визначте особливості спеціальних і загальних функцій управління.
9. Чому, на Вашу думку, без єдиного планування роботи, єдиного підходу немає педагогічного колективу і не може бути ніякого виховного процесу?
10. На конкретному прикладі покажіть процес здійснення організаційної функції управління.
11. Доведіть, що узгодженість дій - одна із важливих умов управління.
12. Охарактеризуйте сутність внутрішкільного контролю, регулювання, обліку.
13. Визначте зміст і значення педагогічного аналізу. Доведіть, що управлінські функції носять "наскрізний", "все проникаючий" характер.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"система", "склад системи", "структура системи", "інтегративність", "педагогічна система", "системний підхід", "управління",

 
 

Цікаве

Загрузка...