WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

1997.
Семінарське заняття №14.
ТЕМА: МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ.
План.
1. Поняття про методи навчання і їх класифікація.
2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
3. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.
4. Методи контролю і самоконтролю у навчанні.
5. Засоби навчання. Використання комп'ютерної техніки у навчанні.
6. Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання.
7. Методи навчання в зарубіжній теорії і практиці.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Проаналізуйте підходи до класифікації методів навчання.
2. Дайте визначення методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
3. Перерахуйте словесності методи навчання.
4. Охарактеризуйте вимоги до розповіді та вид розповіді.
5. Обґрунтуйте значення пояснення та лекції.
6. Дайте характеристику видів бесід.
7. Розкрийте вимоги до формулювання запитань та відповідей учнів.
8. Доведіть, що такі методи як дискусія та диспут сприяють розвитку логічного мислення у школярів.
9. Чому метод драматизації знаходить широке застосування переважно під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу?
10. Охарактеризуйте роботу з підручником під час вивчення нових знань.
11. Які методи належать до групи наочних методів?
12. Перерахуйте практичні методи навчання.
13. Визначте вимоги до вправ і їх виконання та види вправ.
14. Дайте характеристику лабораторних, практичних і дослідних робіт.
15. Проаналізуйте індуктивний, дедуктивний, репродуктивний та проблемно-пошуковий методи навчання.
16. Поясніть сутність методів стимулювання.
17. Визначте особливості двох груп методів стимулювання навчальної діяльності учнів (методи формування, стимулювання обов'язку і відповідності в навчанні).
18. Розкрийте суть методів контролю.
19. Охарактеризуйте метод усного контролю, етапи усного опитування та перевірочні питання і завдання вчителя за формою викладу, за формою вираження, за формою перевірки знань.
20. Доведіть необхідність індивідуального, фронтального та ущільненого опитування.
21. Назвіть методи письмового контролю. Охарактеризуйте позитивні і негативні сторони даного методу.
22. Розкажіть про тестову перевірку знань, переваги і недоліки цього виду перевірки.
23. Доведіть важливість графічної перевірки знань учнів та програмованого опитування.
24. Обґрунтуйте важливість іспитів.
25. Розкрийте суть та значення самоконтролю і самооцінки учнів.
26. Перерахуйте засоби навчання.
27. Чому на вашу думку важливими є такі засоби навчання як слово вчителя, підручник та ТЗН.
28. Яким вимогам повинно відповідати комплексне використання аудіовізуальних засобів навчання.
29. Визначте роль комп'ютера у школі. Позитивні і негативні моменти роботи учнів з ЕОМ.
30. Продумайте і розкажіть про вибір поєднання методів і засобів навчання.
31. Проаналізуйте методи навчання в зарубіжній теорії і практиці.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"метод", "прийом", "дія", "операція", "засіб".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Функції методів навчання" (1,180).
Література:
1. Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник, - К., 1995.
2. Дидактика современной школы, - К., 1986.
3. Коротяев Б.І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. - К., 1991.
4. Онищук В. О. Структура і методика уроку в школі. - К., 1973.
5. Тестова перевірка знань - К., 1993.
6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. - Тернопіль, 1997.
Семінарське заняття №15.
ТЕМА: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ.
План.
1. Поняття форми організації навчання.
2. Урок - основна форма організації навчання.
3. позаурочні форми навчання.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. У чому полягає сутність класно-урочної системи навчання? Проаналізуйте її позитивні та негативні сторони.
2. Охарактеризуйте типи уроків:
" засвоєння нових знань;
" формування умінь і навичок;
" узагальнення і систематизація знань;
" перевірки і корекції знань, вмінь і навичок;
" комбінований урок.
3. Розкрийте зміст підготовки вчителя до конкретного уроку.
4. Дайте характеристику тематичного та поурочного планування.
5. Визначте завдання, що вирішуються на початку уроку.
6. Обґрунтуйте вимоги до пояснення вчителя.
7. Розкрийте технологію формування вмінь і навичок учнів.
8. Дайте узагальнюючу характеристику форм організації навчальної роботи на уроці:
" фронтально-колективна,
" групова,
" парна.
9. Вкажіть найефективніші способи індивідуалізації навчання на уроці.
10. Визначте причини порушень дисципліни на уроці. Охарактеризуйте шляхи подолання порушень порядку.
11. Поясніть традиційні вимоги до уроку.
12. Наведіть характеристику ефективного уроку.
13. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення уроку.
14. Перерахуйте нестандартні уроки. Проаналізуйте їх.
15. Дайте характеристику позаурочних форм навчання:
" семінарських занять;
" практикумів;
" факультативних занять;
" екскурсій;
" предметних гуртків;
" технічних гуртків;
" спортивних секцій.
16. Чим екскурсія відрізняється від уроку?
17. Чим обумовлена необхідність домашніх завдань?
18. Визначте вимоги та види домашніх завдань.
19. Розкрийте методику завдання додому.
20. Розкажіть про організаційні форми трудового навчання.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"форма організації навчання", "класно-урочна система", "урок", "клас".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Види і форми організації навчання". (1,185).
IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України "Про загальну середню освіту". Стаття 13.
Література:
1. Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник, - К., 1995.
2. Дидактика современной школы, -К., 1986.
3. Косьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. - К., 1993.
4. Онищук В. О. Сруктура і методика уроку в школі. - К., 1973.
5. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. - К., 1986.
6. Педагогічний пошук. - К., 1989.
7. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. - К., 1989.
8. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. - Тернопіль, 1997.
Семінарське заняття №16.
ТЕМА:КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
План.
1. Суть і основні види контролю успішності учнів.
2. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Критерії норми оцінки. Алгоритм самопідготовки.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ ТА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Проаналізуйте функції контролю:
" освітню;
" діагностичну;
" виховну;
" розвиваючу;
" управляючу;
" оцінюючу.
2. Обґрунтуйте сутність видів контролю:
" попереднього;
" поточного;
" періодичного;
" підсумкового.
3. Розкрийте основні вимоги до перевірки і

 
 

Цікаве

Загрузка...