WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

їх функції, умови ефективності діяльності.
3. Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості. Церква.
4. Дитячі та молодіжні організації.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Перерахуйте функції класного керівника визначені Положенням про середню загальноосвітню школу України.
2. Охарактеризуйте вимоги щодо складання плану роботи класного керівника.
3. Обґрунтуйте вимоги щодо складання плану роботу класного керівника.
4. Визначте ознаки дитячого колективу.
5. Спробуйте охарактеризувати типи шкільних колективів.
6. Назвіть функції колективу.
7. Розкрийте сутність законів життя дитячого колективу.
8. Проаналізуйте стадії розвитку колективу.
9. Визначте шляхи згуртування учнівського колективу.
10. Дайте коротку характеристику діяльності комісії, які працюють під керівництвом учкому.
11. Визначте умови підвищення ефективності учнівського самоврядування.
12. Запропонуйте критерії підбору активу класу.
13. Чому збори колективу класу є важливим органом учнівського самоврядування?
14. Охарактеризуйте поширені моделі розвитку взаємовідносин між особистістю і колективом.
15. Перерахуйте умови за яких підвищується виховний вплив колективу на його членів.
16. Окресліть напрямки допомоги педагогічного колективу учнівському.
17. Наведіть думки А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, І. П. Іванова та І. П. Щетиніна щодо стосунків в учнівському колективі.
18. Проаналізуйте думку М. Красовицького щодо виховання "в колективі і через колектив".
19. Визначте зміст, умови та засоби сімейного виховання.
20. Розкрийте труднощі і недоліки виховання дітей у сім'ї.
21. Спробуйте визначити напрямки піклування школи про виховання дітей у сім'ї.
22. Визначте напрямки діяльності громадськості з надання допомоги школі і сім'ї у вихованні дітей у сім'ї.
23. Чому церква, на вашу думку, допомагає людині стати людянішою?
24. Назвіть засоби впливу релігії.
25. Дайте характеристику методики релігійного самовпливу і самовиховання.
26. Як ви думаєте, чого можна повчитися і що перейняти педагогом від релігії?
27. Розкрийте завдання ПЛАСТУ.
28. Визначте основні напрямки та форми діяльності товариства "Сокіл".
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"колектив", "система перспективних ліній", "органи колективу", "конформізм", "гармонія", "нонконформізм", "сім'я", "церква", "Скоб".
ІІІ. ЗАВДАННЯ. Проаналізуйте спостереження і враження власних шкільних років і зробіть висновок: що створювало авторитет вчителям, які користувалися повагою і навіть любов'ю учнів школи, де навчалися ви?
Література:
1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник - К., 1995.
2. Ковальов С. В. Психологія сімейних відносин. - М., 1987.
3. Концепція безперервної системи виховання. - К., 1994.
4. Концепція школи нової генерації української національної школи - родини. - К., 1994.
5. Кравець В.П. Психологія сімейного життя. - Т., 1995.
6. Приходько Н. І. Педагогические основы ученического самоуправления. - М., 1990.
7. Стельмахович В. О. Мудрая власть коллектива. - М., 1983.
Семінарське заняття №11.
ТЕМА: ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ.
План.
1. Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Дидактика і методики викладання окремих предметів.
2. Методологія процесу навчання.
3. Основні функції навчання. Шляхи їх реалізації.
4. Основні компоненти процесу навчання.
5. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі.
6. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.
7. Види навчання.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Що таке дидактика?
2. Що є предметом дидактики?
3. Що є об'єктом дидактики і методики? Що виділяє в цьому об'єкти дидактика та методика?
4. Перерахуйте основні категорії дидактики.
5. Доведіть, що дидактика відноситься до методики, як теорія до практики і також як теорія до теорії.
6. Змоделюйте схему, яка б відображала взаємозв'язок педагогіки, дидактики і окремої методики.
7. Розкрийте проблеми сучасної дидактики.
8. Чому "процес навчання" слід відрізняти від "навчального процесу".
9. Визначте методологічну основу процесу пізнання.
10. Охарактеризуйте спільні ознаки процесу пізнання і процесу навчання.
11. Охарактеризуйте відмінні ознаки процесу пізнання і процесу навчання.
12. Змоделюйте схему шляху пізнання наукової істини.
13. Проаналізуйте суперечності які є рушійними силами навчального процесу.
14. Охарактеризуйте освітню, виховну і розвиваючу функцію навчання.
15. Дайте характеристику розвитку мислення на основі загальних розумових дій і операцій.
16. Вкажіть шляхи реалізації освітньої, виховної і розвиваючої функції на уроках.
17. Доведіть, що навчання має двохсторонній характер.
18. Чому від стилю спілкування між вчителем та учнем та впливу оточуючого середовища залежить результативність процесу навчання?
19. Визначте компоненти процесу навчання.
20. Чому від стилю спілкування між вчителем та учнем та впливу оточуючого середовища залежить результативність процесу навчання?
21. Перерахуйте вимоги, що ставляться до викладацької діяльності вчителя.
22. Визначте елементи діяльності вчителя в процесі викладання.
23. Обґрунтуйте передумови навчальної діяльності учня.
24. Розкрийте сприятливі умови позитивного ставлення учня до навчання.
25. На конкретних прикладах обґрунтуйте типові варіанти навчальної діяльності учня.
26. Назвіть ланки внутрішнього процесу засвоєння знань.
27. Охарактеризуйте сприймання, осмислення і розуміння, узагальнення, закріплення нового навчального матеріалу та застосування знань, вмінь і навичок.
28. Чому ефективність засвоєння знань залежить від мотивації навчальної діяльності школярів.
29. Від чого залежить ефективність засвоєння знань учнями.
30. Назвіть основні види навчання учня.
31. Охарактеризуйте сутність пояснювально-ілюстративного навчання.
32. Розкрийте зміст проблемного навчання.
33. Назвіть основні способи і прийом створенні проблемних ситуацій.
34. Визначтеетапи процесу засвоєння знань проблемним шляхом.
35. Поясніть, чому проблемне навчання має недоліки?
36. Спробуйте обґрунтувати методи проблемного навчання.
37. Дайте характеристику програмованого навчання.
38. Поясніть зміст розгалуженого програмування.
39. Поясніть зміст розгалуженого програмування.
40. Визначте позитивні і негативні сторони програмованого навчання.
41. Чому алгоритмізація навчання сприяє успішному засвоєнню учнями знань і розумових дій.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"дидактика", "категорії дидактики", "функції навчання", "проблема", "проблемна ситуація", "структурування", "систематизація", "конкретизація", "варіювання", "доведення", "висновок", "пояснення", "класифікація", "аналіз", "синтез",

 
 

Цікаве

Загрузка...