WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

личности школьника. - М., 1979.
2. Державна національна програма. "Освіта" ("Україна ХХІ ст."). - К., 1994.
3. Концепція безперервної системи національного виховання. - К., 1985.
4. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. Ів.-Франківськ, 1996.
5. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів освіти. - Тернопіль, 1997.
Семінарська заняття №8.
ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ
План.
1. Поняття про методи виховання.
2. Класифікація методів виховання:
а) методи формування свідомості особистості;
б) методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності;
в) методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців;
г) методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу.
3. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:
1. Охарактеризуйте сутність групи методів формування свідомості особистості.
2. Визначте вимоги щодо проведення бесіди з учнями.
3. Дайте коротку характеристику прийомів, що сприяють підвищенню ефективності фронтальної бесіди.
4. Чому, на Вашу думку, особливу трудність для педагога викликає індивідуальна бесіда?
5. Розкрийте особливість епізодичної лекції та циклу лекцій.
6. Чому диспут є ефективним методом формування свідомості особистості?
7. Перерахуйте вимоги, що ставляться щодо проведення диспуту.
8. В чому, на Вашу думку, полягає особливість виховного впливу прикладом?
9. Назвіть умови, яких необхідно дотримуватись при використанні методів формування свідомості особистості.
10. Перерахуйте методи формування суспільної поведінки.
11. А. С. Макаренко вважав, що без щирої, переконливої і рішучої вимоги не можна починати виховання колективу. Як ви розумієте зміст його слів?
12. Проаналізуйте форми пред'явлення вимог вихованцям.
13. Охарактеризуйте шляхи і етапи формування громадської думки.
14. Сформулюйте вимоги, яких слід дотримуватись при використанні методу вправ.
15. Чому метод привчання має особливе значення у вихованні.?
16. Доведіть, що застосування методу доручення вимагає врахування індивідуальних особливостей учнів.
17. Розкрийте значення створення виховуючих ситуацій.
18. Обґрунтуйте важливість методів, які виконують функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки і діяльності.
19. Визначте умови підвищення виховної ефективності заохочення і покарання.
20. Перерахуйте методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу.
21. Визначте умови оптимального вибору методу виховання.
22. Проаналізуйте взаємообумовленість методів виховання.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"метод виховання", "прийом виховання", "фронтальна бесіда", "індивідуальна бесіда", "лекція", "диспут", "метод прикладу", "педагогічна вимога", "прохання", "довір'я", "схвалення", "натяк", "умова", "недовір'я", "осуд", "погроза", "вправи", "привчання", "доручення", "змагання", "заохочення", "покарання".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Методи виховання в умовах формулювання відносин співтворчості". (1,115)
IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Концепцію національного виховання. Розділ 4. "Система безперервного національного виховання".
Література:
1. Косьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник. - К., 1993.
2. Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченко. - К., 1989.
3. Практикум з педагогіки: Метод. посібник / І. Д. Звєрєва, Л. Г. Коваль, - К., 1996.
4. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання - Івано-Франківськ, 1996.
5. Українська національна система виховання. - К., 1991.
Семінарське заняття №9.
ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
План.
1. Позакласна та позашкільна виховна робота.
2. Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи.
3. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Розкрийте сутність позакласної та позашкільної виховної роботи.
2. Визначте завдання позакласної та позашкільної виховної роботи.
3. Обґрунтуйте зміст позакласної та позашкільної виховної роботи.
4. Визначте принципи організації позакласної та позашкільної виховної роботи.
5. Обґрунтуйте основу класифікації форм організації виховання.
6. Перечисліть форми масової виховної роботи.
7. Чому, на вашу думку, поширеною формою масової виховної роботи є читацька конференція?
8. Доведіть, що ефективною формою організації виховання учнів є вечори запитань і відповідей.
9. Перечисліть групові форми виховної роботи.
10. Обґрунтуйте важливість і необхідність проведення тематичних і оглядових політінформацій.
11. Чому година класного керівника є важливим засобом формування у школярів наукового світогляду і моральної поведінки?
12. Спробуйте обґрунтувати виховну цінність участі учнів у гуртках художньої самодіяльності.
13. Доведіть, що активна участь учнів у підготовці стінної газети допомагає формулювати у них чесність, принциповість, вміння аналізувати і давати оцінку явищам і факторам.
14. Перечисліть індивідуальні форми виховної роботи.
15. Поясніть важливість такої індивідуальної форми виховної роботи, як позакласне читання учнів.
16. Розкрийте зміст і значення колекціонування для інтелектуального розвитку школярів.
17. Назвіть методи, які використовуються у позакласній та позашкільній виховній роботі.
18. Доведіть важливість і необхідність використання у позакласній і позашкільній роботі педагогіки народного календаря.
19. Розкрийте завдання і зміст роботи основних позашкільних установ.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"позакласна робота", "позашкільна робота", "педагогіка народного календаря".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Основні форми організації виховання". (1, 118).
IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
"Державну національну програму "Освіта. Україна ХХІ ст.". Розділ 5. "Позашкільне навчання і виховання".
Література:
1. Касьяненко М. Д. "Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. - К., 1993.
2. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. - К., 1991.
3. Коротов В. М. Общая методика учебно-воспитательного процесса - М., 1983.
4. Кузь В. Г., РуденкоЮ. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. - Умань, 1993.
5. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка - К., 1986.
6. Практикум з педагогіки: Метод. посібник / І. Д. Звєрєва, Л. Г. Коваль. - К., 1996.
7. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. - Івано-Франківськ, 1996.
Семінарське заняття №10.
ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ
План.
1. Планування роботи класного керівника.
2. Виховання учнівського колективу:
а) ознаки колективу, його структура і типи;
б) динаміка і етапи розвитку колективу;
в) органи колективу,

 
 

Цікаве

Загрузка...