WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

вихованості школяра.
20. Чому рівень вихованості особистості можна оцінити і за її ставленням до оточуючої дійсності?
21. Назвіть критерії вихованості визначені народною педагогікою.
22. Перерахуйте шляхи підвищення ефективності виховного процесу.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"процес виховання", "свідомість", "почуття", "навичка", "звичка", "самовиховання", "перевиховання", "вихованість школярів".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Самовиховання: історія, теорія, методика" (1,94)
"Перевиховання: історія, теорія, методика" (1,101).
ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Концепцію національного виховання. Розділ 1. "Сутність і особливості національного виховання".
Література:
1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995.
2. Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття") - К., 1994.
3. Концепція безперервної системи національного виховання. - К., 1994.
4. Натанзон Э. Ш. Трудный ученик и педагогический коллектив. - М., 1984.
5. Рувинськи Л. И. Воспитание и самовоспитание школьников. - М., 1969.
6. Українська національна система виховання. - К., 1991.
7. Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. - К., 1981.
8. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих пед.закладів освіти. - Тернопіль, 1997.
9. Шилова В. П. Изучение воспитанности школьников. - М., 1982.
Семінарське заняття №6.
ТЕМА: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ
План.
1. Закономірності процесу виховання.
2. Основні принципи виховання.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Чому, на Вашу думку, виховання органічно зв'язане із суспільними потребами і умовами виховання?
2. Доведіть, що людина виховується під впливом різноманітних факторів.
3. Поясніть чому найбільш успішно проходить процес виховання в природному для виховання національному руслі з врахуванням його національного менталітету?
4. Доведіть, що результати виховання є залежними від виховного впливу на внутрішній світ дитини, її духовну сферу, зокрема на формування її думок, поглядів, переконань, емоційну сферу.
5. Визначте роль діяльності і спілкування у вихованні.
6. Перерахуйте закономірності виховання.
7. Розкрийте зміст принципів виховання:
" цілеспрямованість;
" зв'язок з життям;
" єдність свідомості і поведінки;
" виховання в праці;
" виховання особистості в колективі;
" поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів;
" повага до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього;
" індивідуальний підхід;
" наступність;
" єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості.
8. Охарактеризуйте принципи виховання визначені концепцією національного виховання:
" народність;
" природовідповіність;
" гуманізація;
" демократизація;
" етнізація.
9. Доведіть взаємозв'язок закономірн6остей і принципів виховання.
10. Доведіть соціальне значення принципів національного виховання як основи вдосконалення виховного процесу у сучасній школі.
11. Обґрунтуйте, що загальні принципи виховання включають в себе і принципи педагогіки і народознавства.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ:
"закономірності виховання", "принципи виховання".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Рушійні сили, закономірності і принципи виховання" (3,96).
ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Концепцію національного виховання. Розділ 2. "Принципи національного виховання".
Література:
1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навчальний посібник. - К., 1995.
2. Закон України "Про загальну середню освіту". - К., 1999.
3. Касьяненко М. Д. педагогіка співробітництва: Навчальний посібник. - К., 1993.
4. Кравець В. П. Психологія сімейного життя. - Тернопіль, 1995.
5. Педагогіка (За редакцією М. Д. Ярмаченка). - К., 1986.
6. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. - Ів.-Франківськ, 1996.
Семінарське заняття №7.
ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ
План.
1. Розумове виховання.
2. Моральне виховання.
3. Трудове виховання.
4. Естетичне виховання.
5. Фізичне виховання.
6. Шляхи реалізації змісту виховання.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ІВДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Перерахуйте основні напрями змісту виховання.
2. Визначте специфічні завдання розумового виховання.
3. Обґрунтуйте важливість розвитку мислення і різних його видів.
4. Доведіть необхідність формування в учнів культури розумової праці.
5. Які вміння входять до культури розумової праці?
6. Чому у системі розумового виховання важливе місце займає мовна культура учнів?
7. В чому суть, структура світогляду, яке його суспільне призначення і функції?
8. Розкрийте сутність релігійного світогляду.
9. Охарактеризуйте сутність та зміст морального виховання у національній школі.
10. Визначте етапи розвитку національної свідомості людини.
11. Розкрийте зміст системи моральних цінностей.
12. Розкрийте напрямки виховної роботи з формування в учнів несприйнятливості д алкоголю, нікотину, наркотиків.
13. Доведіть, що статеве виховання забезпечує правильний статевий розвиток дітей і молоді.
14. Поясніть, чому виховання свідомої дисципліни, обов'язку і відповідальності є актуальним у сьогоднішніх умовах.
15. Обґрунтуйте необхідність правового виховання учнів на сучасному етапі розвитку суспільства.
16. Дайте узагальнюючу характеристику завдань трудового виховання та вимог до трудової діяльності учнів.
17. Визначте елементи системи трудового виховання учнів.
18. Розкрийте завдання, зміст, етапи та методи профорієнтаційної роботи.
19. Розкрийте завдання, систему, суперечності і засоби здійснення екологічного виховання.
20. Обґрунтуйте важливість естетичного виховання.
21. На конкретних фактах доведіть необхідність фізичного виховання.
22. Визначте завдання фізичного виховання.
23. Проаналізуйте зміст і засоби фізичного виховання.
24. Охарактеризуйте систему форм фізичного виховання.
25. Розкрийте сутність національної системи єдиноборств.
26. Визначте шляхи і засоби реалізації змісту кожного напрямку національного виховання.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"розумове виховання", "науковий світогляд", "світогляд", "релігія", "моральне виховання", "етика", "екологічне виховання", "статеве виховання","шкільна дисципліна", "свідома дисципліна", "відповідальність", "правове виховання", "трудове виховання", "спеціальна підготовка", "економічне виховання", "естетичне виховання", "фізичне виховання".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Фізкультурно-оздоровче виховання" (4,171).
ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Концепцію національного виховання. Розділ 3. "Основні напрями національного виховання".
Література:
1. Голомшток А. Е. Выбор профессии и воспитание

 
 

Цікаве

Загрузка...