WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

планування навчального процесу вчителем;
в) план роботи керівника школи, план роботи школи на рік, комплексно-цільовий план, календарний план роботи школи на чверть, план методичного об'єднання.;
г) комплексно-цільовий план, план методичного об'єднання, план класного керівника, план бібліотеки, планування навчального процесу вчителя.
5. Визначте сутність формування суб'єкту управління.
а) визначення субординаційних зв'язків;
б) делегування вправ;
в) розподіл обов'язків між членами шкільної адміністрації, об'єднання їх зусиль;
г) кооперація прав і обов'язків.
6. Назвіть компоненти управлінської праці.
а) зміст, організація, система трудових зв'язків, управлінська інформація, час витрачений на працю;
б) зміст, організація, планування, педагогічний аналіз, контроль;
в) система трудових зв'язків, координація, облік, планування;
г) управлінська інформація, час витрачений на працю, планування, координація, контроль.
Заняття №21.
ТЕМА: ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.
Тест для самоконтролю.
1. Чому внутрішкільний контроль впливає на кардинальні зміни у школі? Виберіть правильну відповідь.
а) фіксує відхилення від запланованих завдань;
б) виявляє передовий педагогічний досвід;
в) є основним джерелом інформації.
2. Визначте вимоги, що ставляться перед контролем.
а) попереджувальний характер, використання принципу науковості, використання принципу демократичного плюралізму;
б) попереджувальний характер, дієвість, поєднання вимогливості з повагою до вчителя, діагностичний характер;
в) врахування реальних умов, врахування індивідуальних особливостей вчителів.
3. Назвіть види контролю.
а) вивчення ефективності роботи вчителів;
б) тематичний контроль, фронтальний контроль;
в) розвиток особистості кожної дитини.
4. Визначте форми контролю.
а) персональний, спостереження, усний, письмовий контроль;
б) персональний, класно-узагальнюючий, предметно-узагальнюючий, тематично-узагальнюючий, комплексно-узагальнюючий;
в) тематично-узагальнюючий, комплексно-узагальнюючий, персональний, хронометрування.
Заняття №22.
ТЕМА: ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ. ВИВЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛІВ.
Тест для самоконтролю.
1. Назвіть компоненти, що є провідними в системі роботи з педагогічними кадрами.
а) теоретична підготовка, всебічна наукова освіченість;
б) Методологічна, науково-теоретична, практична підготовка;
в) практична підготовка, знання предмета.
2. Визначте форми методичної роботи.
а) групова, колективна, індивідуальна;
б) групова, психологічні семінари;
в) педагогічна рада, творчі групи. самостійна методична робота.
3. Перерахуйте кваліфікаційні категорії.
а) спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, старший учитель;
б) старший учитель, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії;
в) спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст вищої категорії.
Завдання 1.
Порівняйте новаторський і репродуктивний досвід.
Заповніть таблицю.
новаторський досвід репродуктивний досвід
спільне
відмінне
Завдання 2.
Відвідайте уроки фізичної культури у спеціаліста вищої категорії. Оцініть його роботу з точки зору таких критеріїв.
1. Високі результати роботи.
2. Новизна досвіду.
3. Оптимальність шляхів досягнення результатів.
4. Врахування закономірностей навчання і виховання.
5. Можливість повторення ідей передового педагогічного досвіду іншими педагогами і школами.
Література:
1. Баранов С. П., Болотина Я. Р., Сластенин В. А. Педагогіка. - Изд. 2-е, перераб., М., Просвещение, 1987. - 369 с.
2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях та віруваннях. - К., Довіра, 1992. - 41 с.
3. Виттингтон Ронали, Крайто Лаура и др. Мир начинается с меня. Учебнаяпрограма для формирования ненасильственных ценностей у учеников 6 классов / Пер. с анг. Е. Стафановой. - М., Массоциация социальных педагогов и социальных работников. Общ. ред. Т. Яркиной. - 1993. - 140 с.
4. Волков Б. С. Волкова Н. В. Задачи и упражнения по детской психологии. - М., Просвещение, 1991. - 144 с.
5. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: У 2 т. - Мюнхен, Українське видавництво за участю товариств "Просвіта", "Оберіг", 1958
6. Газман О. И., Иванов А. В. Содержание деятельности и опыт работы освобожденного классного руководителя: Метод. рекомендации. - М., Творческая педагогика, 1992. - 114 с.
7. Грехнев В. С. Культура педагогического общения. - М., Просвещение 1990. - 143 с.
8. Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття". - К., Райдуга, 1994. - 61 с.
9. Діденко В., Кондрашова-Діденко Л. Людина і світ: Методичні поради і матеріали для підготовки абітурієнтів. - К., 1994. - 51 с.
10. Засобина Г. А., Кабыльницкая С. Л., Савин Н. В. Практикум по педагогике. - М., Педагогика, 1996. - 146 с.
11. Игры: обучение, тренинг, досуг. - М., Новая школа, 1994. - 365 с.
12. Козацька духовність і виховання молоді: Посібник для студентів і вчителів. - К.: КПДІ, 1993. - 40 с.
13. Концепція національного виховання // Освіта. - 1994. - 26 окт.
14. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. Концептуальні положення. - К.: ІСДО, 1993. - 109 с.
15. Лабораторний практикум з курсу "Теорія і практика роботи дитячих організацій". Метод. вказівки. - Рівне, 1992. - 60 с.
16. Лозова В. І., Москаленко П. Г., Троцко Г. В. Педагогіка. Розділ "Дидактика". Навчально-методичний посібник. - К., 1993. - 183 с.
17. Натанзон Э. Ш. Психологический анализ поступков ученика. - М.: Просвещение, 1991. - 125 с.
18. Національна система виховання (концепція): Проект. - К.: Либідь, 1991. - 28 с.
19. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа. - К.: Абрис, 1991. - 272 с.
20. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. - К.: Вища школа, 1986. - 542 с.
21. Педагогика. Хрестоматия для педагогических училищ. - М.: Просвещение, 1985. - 414 с.
22. Практикум з методики виховної роботи у національній школі: Методичні вказівки. - Рівне, 1993. - 48 с.
23. Соколовська О. С. Народна педагогіка в школі. - К.: УИМ, 1992. - 128 с.
24. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. - М.: Просвещение, 1988. - 174 с.
25. Тягур Р. С. Теорія управління навчально-виховним процесом: Курс лекцій. - Івано-Франківськ: Плай. - 1997.
26. Українознавство: Програма і методичні рекомендації до вивчення курсу у вищих навчальних закладах. - К.: НМК ВО, 1992. - 26 с.
27. Українська національна система виховання: Конспект лекцій. - К.: КДПІ, 1991. - 48 с.
28. Шаталов В. Ф. Эксперимент продолжается. - М.: Педагогика, 1989. - 336 с.
29. Щетинин М. П. Объять необъятное. - М.: Педагогика, 1986. - 176 с.
30. Чуракова Р. Г. Моделирование педагогических ситуаций в ролевых играх. - М., 1991. -

 
 

Цікаве

Загрузка...