WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Ярмаченка. - К., 1986.
5. Сухомлинський В. О. Народження громадянина. - К., 1997.
6. Фіцула М. М. Педагогіка - Тернопіль, 1997.
Семінарське заняття №3
ТЕМА: МЕТА І ІДЕАЛ ВИХОВАННЯ.
План.
1. Мета виховання, її об'єктивний характер. Ідеал національного виховання.
2. Основні напрямки всебічного розвитку особистості. Програма виховання як система цілей виховання.
3. Зарубіжна педагогіка про мету виховання.
І. АЛГОРИТМИ САМОПІДГОТОВКИ:
1. Визначте загальну мету виховання. Як склалася концепція ідеалу розвиненої людини?
2. Розкрийте головну мету національного виховання на сучасному етапі.
3. Охарактеризуйте ідеали школярів різного віку за змістом, будовою і дієвістю.
4. Доведіть, що в остову свого розуміння ідеалу національного виховання Григорій Ващенко кладе загальнолюдські і національні вартості.
5. Поясніть, чому кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до виконання комплексу ролей, необхідних для суспільного життя?
6. Охарактеризуйте зміст національного виховання.
7. Перерахуйте основні напрямки всебічного розвитку особистості. Розкрийте їх зміст.
8. Розкрийте пріоритетні напрямки реформування, визначенні Державною національною програмою "Освіта".
9. Дайте узагальнюючу характеристику програми виховання.
10. Перерахуйте компоненти духовного світу особистості українця, які необхідно враховувати у процесі реалізації напрямів національного виховання.
11. Назвіть державні документи у яких визначено головну мету, пріоритетні напрямки, основні шляхи реформування української системи національного виховання.
12. Проаналізуйте цілі виховання, що передбачаються у сучасній зарубіжній педагогіці.
ІІ. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"мета виховання", "загальна мета виховання", "головна мета національного виховання", "ідеал", "зміст ідеалу", "дієвість ідеалу", "національна психологія", "національний характер і темперамент", "національний спосіб мислення", "народна мораль, етика", "народна естетика", "народна правосвідомість", "національна філософія", "національний світогляд", "національна ідеологія", "національна свідомість та самосвідомість".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Завдання гармонійного виховання української молоді" (1, 183).
ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
1. Закон України "Про загальну середню освіту". Стаття 17.
2. Державну національну програму "Освіта (Україна ХХІ ст.). Розділ "Національне виховання".
Література:
1. Ващенко І. Виховний ідеал. - Полтава, 1992.
2. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. - К., 1997.
3. Концепція безперервної системи національного виховання. - К., 1994.
4. Мартинюк І. В. Національне виховання: теорія і методика. - К., 1995.
5. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. - Ів.-Франківськ, 1996.
6. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину. - К., 1976.
7. Фіцула М. М. Педагогіка. - Тернопіль, 1997.
8. Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. - Мюнхен-Тернопіль, 1992.
Семінарське заняття №4.
ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ
План.
1. Основні історичні етапи розвитку системи освіти.
2. Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ ст.").
3. Типи навчально-виховних закладів.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. дАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Охарактеризуйте сутність формальної і матеріальної освіти у царській Росії.
2. Чому царат не вважав за потрібне давати освіту всьому народові?
3. На конкретному прикладі розкрийте нереальність завдань "нової школи".
4. Визначте особливості системи народної освіти України у 20-х роках ХХ ст.
5. Дайте характеристику системи освіти України у 30-х роках ХХ ст.
6. Сформулюйте головну мету Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.").
7. Розкрийте напрямки реформування дошкільного виховання, середніх закладів освіти та національного виховання.
8. Проаналізуйте стратегічні завдання у галузі вищої освіти.
9. Перерахуйте принципи системи освіти України.
10. Назвіть мету та основні завдання вищих навчальних закладів. Які освітні заклади вважаються вищими навчальними закладами.
11. Назвіть освітньо-кваліфікаційні рівні фахівців.
12. Назвіть типи навчально-виховних закладів, що забезпечують загальноосвітню і професійну підготовку учнів.
13. Назвіть основні типи загальноосвітньої школи.
14. Назвіть мету та основні завдання навчання і виховання дітей у загальноосвітній школі.
15. Укажіть основну різницю між школою, гімназією і коледжем.
ІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Поняття системи освіти в Україні" (4,68).
ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України "Про загальну середню освіту". Розділ ІІ. "Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти".
Література:
1. Галузинський В. М., Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995.
2. Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") - К., 1994.
3. Закон України "Про загальну середню освіту", - К., 1999.
4. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. - К., 1993.
5. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. - К., 1993.
Семінарське заняття №5.
ТЕМА: СУТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
План.
1. Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили.
2. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання.
3. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми.
4. Перевиховання, його функції, етапи і принципи.
5. Результати процесу виховання, їх виявлення.
6. Шляхи підвищення ефективності і процесу виховання.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НІ ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Розкрийте специфічні особливості процесу виховання.
2. Назвіть структурні елементи процесу виховання.
3. Охарактеризуйте рушійні сили виховного процесу.
4. Назвіть і дайте характеристику компонентів процесу виховання.
5. Визначте етапи процесу виховання.
6. Дайте характеристику управління процесом виховання.
7. Проаналізуйте Концепцію національного виховання з погляду психолого-педагогічної готовності педагога до здійснення виховної діяльності. Розкрийте сутність його готовності.
8. Чому самовиховання є вищим етапом виховного процесу?
9. Обґрунтуйте умови за яких здійснюється в школі самовиховання.
10. Визначте етапи педагогічного керівництва самовихованням учнів.
11. Поясніть зміст психологічних і практичних прийомів самовиховання.
12. Обґрунтуйте значення самовиховання у народній педагогіці.
13. Дайте узагальнюючу характеристику функцій перевиховання.
14. Перерахуйте етапи перевиховання.
15. Охарактеризуйте принципи перевиховання.
16. Чому процеси виховання, самовиховання і перевиховання тісно пов'язані між собою і часто переплітаються?
17. Проаналізуйте фактори від яких залежить ефективність виховання.
18. Охарактеризуйте рівні вихованості.
19. Назвіть основні показники рівня

 
 

Цікаве

Загрузка...