WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

аналіз, структурування, систематизація, координація, планування;
г) планування, облік, структурування, систематизація, доведення.
Заняття №18.
ТЕМА: ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ І СТИЛЮ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ШКОЛИ.
Тест для самоконтролю.
1. Розкрийте сутність методів управління.
а) прийом або система прийомів управління, що застосовуються в якій-небудь галузі діяльності;
б) способи взаємозв'язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованої на формування у останніх поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки;
в) система прийомів організації спільної діяльності учасників педагогічного процесу для реалізації мети, принципів і змісту упрвління;
г) спосіб впорядкованої взаємопов'язаної діяльності викладачів і учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання.
2. Уточніть функції методів управління.
а) мотиваційна, навчальна, розвивальна, виховна, організаційна;
б) стимулююча, організаційна, координаційна, реалізації змісту управління і управлінської діяльності;
в) реалізації змісту управлінської діяльності, виховна, організаційна, навчальна;
г) координаційна, виховна, розвивальна, стимулююча.
3. Назвіть економічні методи управління.
а) бригадний і орендний підряд, стимулюючого впливу. організаційно-стабілізуючі;
б) госпрозрахунок, самофінансування, бригадний і орендний підряд, кооперативні об'єднання, преміювання;
в) преміювання, самофінансування, регламентування, нормування, інструктування;
г) госпрозрахунок, кооперативні об'єднання, нормативи часу. нормативи чисельності, нормативи витрат.
4. Визначте організаційно-педагогічні методи.
а) організаційно-стабілізуючі, розпорядчі, стимулюючі;
б) організаційно-стабілізуючі, регламентування, нормування;
в) розпорядчі, директиви, постанови, накази, резолюції;
г) стимулюючі, дисциплінарного впливу, морального заохочення.
5. Назвіть соціологічні методи управління школою.
а) особистого прикладу, морального стимулювання, переконань, морального заохочення;
б) формування колективної свідомості, формування колективу через цілеспрямовану діяльність;
в) формування особистих і колективних переконань, колективного аналізу, переконань;
г) формування колективної свідомості, особистих і колективних переконань, морального стимулювання, особистого прикладу.
6. Назвіть психологічні методи управління школою.
а) формування мотивів, морального заохочення, переконань, колективного аналізу;
б) формування мотивів, морального стимулювання, використання традицій;
в) морального заохочення, особистого прикладу, формування особистих переконань;
г) колективного аналізу, формування колективної свідомості, колективних переконань.
7. Доповніть текст. Стиль управління це…
а) сукупність прийомів, характерних рис діяльності, поведінки, методу роботи;
б) спосіб виконання, здійснення діяльності, який характеризується сукупністю певних технічних прийомів;
в) своєрідний управлінський почерк;
г) сукупність методів і прийомів роботи, які використосуються керівником для досягнення цілей і завдань, а також характер його взаємовідносин з колегами.
8. Дайте коротку характеристику демократичного стилю управління.
а) директивний, вольовий;
б) інтегративний, товариський;
в) товариський, потуральний;
г) потуральний, анархічний.
9. Доповніть текст. Суб'єктивними факторами, що визначають стиль роботи керівника є…
а) умови роботи;
б) якісний склад кадрів;
в) компетентність;
г) дисциплінованість підлеглих.
Заняття №19.
ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І УПРАВЛІННЯ.
Тест для самоконтролю.
1. Розкрийте сутність управлінської інформації.
а) відомості про хід і результати навчально-виховного процесу;
б) відомості про педагогів, учнів;
в) відомості про умови навчання, виховання і розвитку;
г) відомості, які мають для керівника певну новизну і вимагають прийняття ним управлінських рішень.
2. Назвіть види управлінськоїінформації.
а) оперативна, стратегічна;
б) щотижнева, щомісячна;
в) стратегічна, на кінець чверті;
г) оперативна, на кінець року.
3. Чому аналіз навально-виховного процесу є важливим і необхідним?
а) це перш за все уміння оглядатися на пройдений шлях, побачити в ньому джерела сьогоднішніх успіхів і недоліків;
б) неможливо працювати, якщо не аналізуються зв'язки теперішнього з минулим і майбутнім.;
в) будь-яке управлінське рішення, прийняте на основі аналізу, достатньо повної і об'єктивної інформації буде науково обгрунтованим, а значить, дійовим;
г) для того, щоб завдання роботи школи були актуальними для шкільного колективу, потрібно проаналізувати результати попередньої роботи.
4. Назвіть етапи процедури педагогічного аналізу.
а) розклад, розбір, розслід;
б) розклад, розчленування предметів у думці на складові частини;
в) визначення складу і функціональних особливостей виучуваного об'єкта;
г) розкладання виучуваного об'єкта на частини, оцінка кожної частини, визначення зв'язку між частинами, місця, ролі кожної частини в цілісному об'єкті.
5. Підвищення аналітичної основи управління школою можливе при умові, якщо оволодіють вміннями здійснювати педагогічний аналіз.
а) директор, громадськість, батьки;
б) вчителі, батьки, учні;
в) завуч, учні, громадськість;
г) дирекція, вчителі, учні, батьки.
Заняття №20.
ТЕМА: ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ.
Тест для самоконтролю.
1. Доведіть, що планування - основна функція управління.
а) обґрунтовуються цілі і завдання школи на довготривалий період;
б) охоплює всі сторони функціонування школи як системи, передбачаючи їх єдність і взаємозв'язок, внутрішні і зовнішні зв'язки;
в) на основі розумного вибору передбачаються ті заходи, які забезпечують виконання поставлених завдань;
г) провідний документ всього шкільного життя.
2. Визначте принципи планування.
а) науковості, системності, перспективності, наступності, конкретності;
б) системності, опори на закони суспільного розвитку, наукової організації праці;
в) перспективності, опори на дані сучасної науки, психологічні закономірності навчання і виховання;
г) послідовності у діяльності педагогічного колективу, всебічного аналізу досягнутого, комплексного підходу.
3. У чому виявляється демократизація процесу управління?
а) принципі системного підходу;
б) внутрішній єдності і взаємозв'язку частин плану;
в) залученні учасників педагогічного процесу до всіх етапів плануваня;
г) практичних справах з виконання поставлених завдань.
4. Назвіть елементи системи загальношкільного планування.
а) перспективний план роботи школи, план роботи школи на рік, план вихователя групи продовженого дня, план бібліотеки, план роботи керівника школи;
б) перспективний план роботи школи, план роботи школи на рік, комплексно-цільовий план, календарний план роботи школи на чверть,

 
 

Цікаве

Загрузка...