WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

(дисципліна),
- підручник,
- навчально-методична література.
2. Заповніть таблицю "Основні критерії і показники якості змісту освіти":
Критерії Показники
1.
... 1.
...
Педагогічне завдання 1.
Вивчаючи питання "Профорієнтація учнів у процесі вивчення основ наук", зверніть увагу на те, що різні цикли (суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, трудового навчання, фізичного, естетичного виховання) мають нерівнозначні профорієнтаційні можливості.
Аналізуючи рекомендовану до теми літературу, спробуйте визначити загальні основи профорієнтації учнів при вивченні різних навчальних предметів (роль праці в розвитку суспільства й особистості, основи сучасного виробництва, різноманіття професій, значущість їх у сучасному суспільстві тощо).
Покажіть різноманітність організаційних форм навчання, в яких здійснюється профорієнтація: уроки і факультативні заняття, лабораторні заняття, виробничі екскурсії з предмета.
Як учитель вашої спеціальності здійснює профорієнтаційну роботу, в якому обсязі, якими методами, з якими професіями ознайомлює учнів?
Виконуючи завдання, користуйтеся схемою:
Навчальна тема (розділ у шкільному підручнику Професії, з якими можна ознайомити школярів
1.
... 1.
...
Педагогічна вправа.
Проаналізувавши підручник з якогось предмета, спробуйте обґрунтувати і розкрити зміст роботи автора або колективу авторів над його створенням:
І. Попередня підготовка:
І.1.
...
ІІ. Розроблення змісту навчального предмета:
ІІ.1.
...
ІІІ. Комплексне авторське редагування:
ІІІ.1.
...
ІV. Рецензування й обговорення рукопису:
ІV.1.
...
V. Завершальна робота:
V.1.
...
VІ. Редагування і передача рукопису до друку:
VІ.1.
...
Проблемне завдання.
Проаналізуйте співвідношення виховних й освітніх цілей, поданих у такій схемі:
Цілі
виховні освітні
1) підготовка дітей і молоді до активної участі в громадському житті; 1) ознайомлення дітей і молоді з остовами систематизованих знань про природу, суспільство, техніку і культуру;
2) підготовка учнів до професійної діяльності; 2) розвиток здібностей і пізнавальних інтересів учнів;
3) підготовка молодого покоління до активної участі в культурному житті; 3) формування в молодого покоління основ наукового світогляду;
4) забезпечення всебічного інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку дітей і молоді. 4) привчання дітей і молоді до систематичної самоосвіти;
5) ознайомлення учнів з науковими основами виробництва, а також вироблення в них умінь користуватися найпростішими знаряддями праці.
Заняття №13.
ТЕМА: ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ.
Тест для контролю.
1. Дайте визначення таких понять дидактики:
- закономірність,
- принцип,
- правило.
Які з наведених нижче визначень є правильним і чому:
а) принцип навчання - це вихідні положення, що визначають діяльність вчителя і характер пізнавальної діяльності учнів;
б) принцип навчання - це система найважливіших вимог, додержання яких забезпечує ефективне й якісне функціонування навчального процесу;
в) принципи навчання - це норми дидактичної поведінки додержання яких дає змогу вчителю ознайомити учнів з основами систематичних знань про світ, розвивати їхні пізнавальні інтереси і здібності, формувати їхній світогляд, а також залучати до самоосвіти.
Картка самостійної роботи 1.
Дайте характеристику змісту принципів навчання, а також умов застосування їх:
Принцип Умови
Наочності навчання 1.
...
Доступності навчання у його зв'язку з індивідуальними та віковими особливостями учнів 1.
...
Активності, самостійності і свідомості навчання 1.
...
Систематичності навчання 1.
...
Зв'язку навчання з життям 1.
...
Емоційності навчання 1.
...
Індивідуалізації та диференціації навчання 1.
...
Науковості навчання 1.
...
Проблемне завдання.
Чи є кількість наведених у картці і принципів постійною, замкненою?
Аргументуйте свою позицію.
Педагогічне завдання 1.
З метою встановлення зв'язків як окремих, так і узагальнених, як поодиноких, так і сукупних, учитель мови запропонував учням пізнавальне завдання: "Чому тим самим словом у таких сполученнях позначено різні ознаки: глуха людина, глухий сплеск води, глухий ліс".
З якихдидактичних принципів виходить учитель, пропонуючи на уроці пізнавальні завдання подібного типу? Як ви розумієте суть понять "системність знань"? Якими є шляхи досягнення систематичності знань школярів?
Педагогічний інцидент.
На сторінках педагогічної газети в дискусії щодо загальнодоступності середньої освіти були висловлені різні думки.
Дехто вважав, що педагоги міркували про загальнодоступність навчання ще з часів Я. А. Коменського, і цю тему вже вичерпано.
Деякі автори листів пропонували повернутися ледь чи не до довоєнних програм, зокрема з точних наук, мотивуючи свою думку тим, що сучасний науковий рівень навчального матеріалу є непідсильним для школярів.
Було висловлено й таку пропозицію: оскільки середню освіту дічтають усі, треба зробити її легшою, простішою, адже не кожен поступатиме до вузу, а на підприємстві або в колгоспі особливі наукові мудрощі не потрібні. Той же, хто прагне поглиблених знань може відвідувати факультативи, займатися в різних гуртках тощо.
Проаналізуйте висловлювання педагогів. Яким є ваш погляд на суть принципу доступності? Чи можна вважати доступність і науковість рівнозначними поняттями? В якій залежності перебувають поняття "доступність" і "перевантаження"? Чи є поняття "доступність" соціально й історично зумовленим? Якщо так, то що з цього випливає?
Заняття №14.
ТЕМА: МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ.
Тест для контролю.
1. Дайте визначення таких понять:
- метод,
- прийом,
- дія,
- операція.
Картка самостійної роботи 1.
1. Обґрунтуйте роль і суть технології навчання.
2. Проаналізуйте в порівняльному плані різні підходи до класифікації методів навчання:
- на основі зовнішніх форм їхнього вияву,
- на основі їхньої внутрішньої психологічної суті,
- на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями.
Картка самостійної роботи 2.
1. Зробіть порівняльний аналіз основних методів навчання:
Метод Сильні сторони Слабкі сторони Дидактичне значення
1 2 3 4
Виклад
Бесіда
Спостереження
Демонстрація
Вправа
Робота з підручником (книжкою)
Самостійна робота
Лабораторна робота
Моделювання
Проблемний виклад
Проблемні ситуації
Проблемні завдання
Програмування
Тест для самоконтролю.
1. Розмежуйте суть понять "методи навчання" і "методи дидактичного дослідження".
Методи
навчання дидактичного дослідження
Спостереження
Моделювання
Інші Спостереження
Моделювання
Інші
2. Назвіть основні прийоми навчання:
- активна розумова робота,
- робота з підручником і

 
 

Цікаве

Загрузка...