WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

сім'ї:
Загальні Специфічні
а)
… а)

3. Назвіть основні типи сім'ї:
а)

4. Дайте визначення основних понять:
- статус сім'ї,
- структура сім'ї,
- структура сімейних відносин,
- "тон" сімейного життя,
- сімейна терапія.
5. Вкажіть основні критерії і показники ефективності сімейного виховання:
Критерії Показники
а)
… а)

Педагогічна ситуація.
- З чого почалось? - питає лікар-нарколог молоду пацієнтку.
- Просто було цікаво. Зібралися якось знайомі хлопці, подруги. Запропонували вколотися. Чи було страшно? НІ, тому що перед тим трохи випили. А хлопці і раніше кололися. Почувала себе, як на троні. Весела… Жодних проблем.
- Це коли:
- Здається років десять тому, а може і раніше…
- В 16 років?… А далі?
- Знову спробувала, теж з компанією. А там знову…
1. Назвіть сімейні умови, які можуть призвести до вживання наркотиків неповнолітніми. Наркоманія - це хвороба чи злочин?
2. Що необхідно для правильної організації здорового, повноцінного життя сім'ї?
Заняття №11.
ТЕМА: ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА І МЕТОДОЛОГІЯ.
Картка самостійної роботи 1.
Назвіть учених, які зробили вагомий внесок у розвиток дидактики як науки:
1) представники вітчизняної педагогічної думки:
а)
...
2) представники зарубіжної теорії навчання:
а)
....
Педагогічне завдання 1.
1. Який зміст ви вкладаєте в поняття "теорія навчання", "теорія освіти"? Чи змінився зміст цих понять порівняно з минулим?
2. Доведіть залежність рівня знань, умінь і навичок сучасних школярів від завдань науково-технічного прогресу.
Тест для тренування.
1. Розкрийте спільні і специфічні риси понять "освіта", "навчання", "учіння", "викладання".
2. Доведіть, що навчання відрізняється від учіння, оскільки містить елементи...
3. Освітнє навчання, на відміну від навчання інформаційного прилучаючого, ми називаємо процесом...
4. Результатом процесу здобуття освіти є...
Вона може бути..., або...
Тест для контролю.
1. Порівняйте такі визначення процесу навчання:
а) навчання - це цілеспрямована послідовна змінювана взаємодія викладача й учнів, в ході якої вирішується завдання освіти, виховання й загального розвитку тих, кого навчають (Ю. К. Кабанський).;
б) навчання - це цілісний обопільний процес педагогічної діяльності вчителя і навчально-виховної діяльності учня, спрямований на досягнення навчально-пізнавальних завдань (В. О. Онищук);
в) процес навчання охоплює численні підпорядковані загальній меті пари актів викладання й учіння (дії вчителя й учня) і навіть їхні сукупності (дії вчителя - дії учня) (Ч. Куписевич);
г) навчання - цілеспрямований процес..., що забезпечує підростаючому поколінню можливість засвоєння окремих сторін досвіду людства (С. П. Баранов).
2. Виберіть найбільш вдале визначення. Аргументуйте свій вибір.
3. Чи є різниця у поняттях "процес навчання" і "навчальний процес".
Картка самостійної роботи 1.
І. Розкрийте зміст ознак процесу навчання:
а) системність - це...
б) планомірність - це...
в) націленість на результат - це...
г) тривалість - це...
д) організованість - це...
ІІ. Неперервність є ознакою (виберіть одну з двох наведених нижче відповідей):
а) процесу навчання в початковій, середній і вищій школах;
б) процесу навчання, що виходить за рамки періоду навчання в школі і вузі.
ІІІ. Одночасність навчально-виховних впливів на дітей, молодь і дорослих спостерігається у діяльності (назвіть правильний варіант відповіді):
а) сім'ї;
б) засобів масової інформації;
в) ровесників та друзів.
Картка самостійної роботи 2.
І. У чому виявляється співвідношення пізнання й учіння:
спільне
1.
... відмінне
1.
...
ІІ. Які філософські вчення є методологічною основою процесу навчання в школі:
спільне
1.
... відмінне
1.
...
ІІІ. Як трактуються рушійні сили навчального процесу в педагогіці:
спільне
1.
... відмінне
1.
...
ІV. Які ознаки характеризують процес пізнання і процес навчання:
спільне
1.
... відмінне
1.
...
Педагогічне завдання 2.
У сучасній педагогічній науці інтенсивно розробляються різні моделі навчання. Одна з них подається в книжці польського дослідника В. Оконя "Процес навчання". В ній автор визначає такі ланки, або моменти викладання, вивчення:
1) усвідомлення учнями навчальних цілей і завдань, постановка проблем, що формують в учнів інтерес до навчання, відповідний"внутрішній настрій";
2) ознайомлення учнів з новим матеріалом через використання відповідних наочних, технічних засобів і живого або писемного слова, чому з боку учнів відповідає певна практична діяльність, спостереження, збирання матеріалу для розв'язування проблем і засвоювання готових знань;
3) керування процесами узагальнення і оволодіння учнями загальними поняттями і судженнями за допомогою відповідних розумових операцій;
4) закріплення знань учнів;
5) формування вмінь, навичок і звичок;
6) встановлення зв'язку теорії з практикою;
7) контроль та оцінка результатів навчання, в процесі учіння - самоконтроль.
На підставі поданої моделі сформулюйте потрібні дії вчителя та учня в процесі навчання. Заповніть таблицю:
Дії
вчителя учня
1.
... 1.
...
Тест для самоконтролю 1.
Охарактеризуйте різні компоненти процесу навчання:
1. Цільовий...
2. Стимулюючо-мотиваційний...
3. Змістовий...
4. Операційно-діяльнісний...
5. Контрольно-регулюючий...
Тест для самоконтролю 2.
Дайте характеристику етапів оволодіння знаннями:
Назва етапу Мета Зміст Результат
1.Сприйняття
2.Осмислення
3.Закріплення
4.Застосування
Завдання 12.
ТЕМА: ЗМІСТ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ:
Тест для контролю.
1. Визначте поняття "зміст освіти".
2. Назвіть основні принципи добору змісту навчального матеріалу.
3. Які державні документи визначають зміст освіти?
Тест для тренування.
1. У чому полягає суть основних концепцій змісту освіти?
2. Розкрийте соціальне значення принципів, на яких ґрунтуються ці концепції.
3. Якою мірою в змісті освіти в початкових, середніх і старших класах відображено розвиток науки, технічного прогресу і суспільства?
Тест для самоконтролю.
1. Які основні групи навчальних предметів містить сучасний навчальний план загальноосвітньої школи? Як вони співвідносяться між собою?
2. Які основні проблеми створення навчального плану мають дискусійних характер? Як вони розв'язуються протягом найближчих 20 років.
3. Як у навчальній програмі відображено зміст навчального предмета, дії вчителя й учнів, засоби досягнення останніми вищого рівня розумового розвитку?
4. Які основні переваги й недоліки сучасних підручників ви можете назвати?
Картка самостійної роботи 1.
1. Дайте визначення таких понять:
- зміст освіти,
- зміст навчання,
- навчальна програма,
-навчальний предмет

 
 

Цікаве

Загрузка...