WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

бесіда
12. Покарання
13. Привчання
14. Розповідь
15. Змагання
16. Лекція
17. Диспут
18. Бесіда
19. Традиція
20. Навіювання
21. Незадоволення
22. Стягнення
23. Перспектива
24. Громадська думка
25. Інформація
26. Дослідження
27. Дискусія
28. Стимулювання
29. Нагорода
30. Репродуктивно-пояснювальний
31. Проблемно-ситуативний
32. Виховна робота
33. Доручення
34. Критика і самокритика
35. Роз'яснення
36. Вибух
37. Контроль
38. Політінформація
39. Природних наслідків
40. Позакласне читання
41. Позбавлення улюбленої справи
42. Заборона
43. Відмова від заборони
44. Наслідування
ІІ. Конкретизуйте у табл. 2. кілка (на вибір) методів виховання щодо прийомів і засобів виховного впливу.
Таблиця 2.

п/п Назва методу Конкретизація методу
Прийом Засіб Інше
1. а)
...
Педагогічна вправа 3.
1. Вивчіть досвід використання вчителем бесіди як методу виховання школярів.
2. Відвідайте бесіду вчителя з дітьми, зробіть її короткий запис, дайте аналіз бесіди:
а) в якій обстановці починалась бесіда, якими були зовнішні умови, організація учнів;
б) якими прийомами вчитель настроїв дітей на сприймання бесіди;
в) які завдання сатвив вчитель, проводячи бесіду;
г) як вони були вирішені в ході її проведення;
д) яким чином була побудована бесіда;
є) наскільки її побудова відповідала завданням ;
ж) який матеріал використав вчитель з життя класу;
з) як завершилась бесіда;
і) чи були досягнуті завдання, які вчитель ставив в ході бесіди;
к) з яких показників можна було судити про це.
Педагогічна задача.
У своїх творах "Педагогічна поема", "Прапори на баштах" А. С. Макаренко навів багато прикладів успішного використання "вибуху" як методу виховання і перевиховання безпритульних:
- доручення Карабанову одержати за чеком гроші в банку;
- "операція" зняття п'ятдесяти безпритульних з нічного поїзду в Харкові;
- урочистий вступ колоністів до Куряжа;
- дуже точна назва "перетворення Куряжан".
Перечитавши відповідні епізоди із творів А. С. Макаренка, поясніть педагогічну сутність даного виховного методу. Наведіть приклади вдалого використання методу "вибуху" у сучасній школі. Поясніть також, чому ви розцінюєте наведені вами приклади як "вибух".
Навчально-дослідні завдання
1. Під час опрацювання рекомендованої літератури звернути увагу:
а) на сутність і основне призначення народної педагогіки у відродженні і формуванні духовності підростаючого покоління;
б) особливості нових підходів до виховання сучасної молоді;
в) суть, зміст, основні форми і види народознавчої роботи з учнями різних вікових груп;
г) особливості методики підготовки і проведення позакласних навчально-виховних заходів на засадах народної педагогіки.
2. Дати характеристику колективним творчим справам народознавчого змісту, специфіки їх підготовки та проведення.
3. Провести інтерв'ю з вчителями шкіл з метою ознайомлення з досвідом народознавчої роботи різного віку.
4. Зроби огляд методичної літератури та матеріалів з періодичних видань, присвячених народознавчій роботі, яку здійснюють вчителі шкіл України.
5. Підготувати повідомлення на теми:
а) нетрадиційне мислення (бачення педагогічного процесу, явища, стану) і методичні особливості підготовки і проведення нестандартних навчально-виховних заходів;
б) методики ведення конспекту, створення логіко-структурних схем-конспектів з теми заняття.
6. Підготувати плани-сценарії: пісенного марафону на тему "Символи України в піснях", відзначення свят народного календаря "Великдень", "Різдво".
Заняття №9.
ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ.
Тест для тренування.
1. Розмежуйте поняття:
- група,
- колектив,
- спільність.
2. Обгрунтуйте відмінності між:
- дифузною групою,
- асоціацією,
- корпорацією,
- колективом.
3. Сформулюйте основні ознаки колективу:
а)

4. Обгрунтуйте основні функції дитячого колективу:
а)

5. Назвіть стадії розвитку колективу:
а)

6. Сформулюйте основні показники сформованості учнівського колективу:
а)

Тест для самоконтролю.
1. Обґрунтуйте якісні відмінності понять:
- група,
- колектив.
2. Схарактеризуйте структуру взаємин в колективі:
- формальна,
- неформальна.
3. Доведіть різницю між:
- лідером,
- керівником.
Назвіть властиві їм функції.
4. Чи існує в нашомусуспільстві альтернатива: колективізм - конформізм? Поясніть.
5. Чи є суперечності й конфлікти в дитячому колективі? Назвіть типові причини їх виникнення.
Картка самостійної роботи 1.
1. Дайте визначення, що таке колектив, використовуючи при цьому думку когось із вчених, позиції яких ви поділяєте.
2. Обгрунтуйте вплив різних видів діяльності на розвиток учнівського колективу:
" гра
" навчання
" праця
" спілкування
" інше
3. Розкрийте роль відносин відповідальної залежності на кожній стадії формування учнівського колективу:
" перша стадія
" друга стадія
" третя стадія
4. Наведіть приклади перспектив різного виду, які характерні:
а) для учнів початкових класів,
б) учнів середніх класів,
в) старшокласників.
Картка самостійної роботи 2.
1. Опишіть коротко одну з методик діагностики взаємин в групі, в колективі.
2. Опишіть одну з методик визначення неформального лідера в групі, в колективі.
Заняття №10.
ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ.
Картка самостійної роботи 1.
Уявіть, що вам необхідно розробити одну з тем курсу "Світова культура", присвячену формуванню культури учнів, їхньому ставленню до оточуючого середовища, розвитку моральних взаємин. Які приклали суспільних цінностей ви використаєте:
1. Життєве (природне) середовище, його багатства:
а)

2. Народна творчість та цінності національної культури:
а)

3. Матеріальне виробництво:
а)

4. Духовна культура суспільства:
а)

5. Культура взаємин:
а)

6. Культура дозвілля:
а)

7. Культура особистості:
а)

Тест для контролю.
1. В чому полягає сутність і завдання педагогічного прогнозування?
2. Які є засоби одержати відомості про учнів?
3. Як використати узагальнюючі дані з вивчення учнів для планування виховної роботи?
4. В чому сутність методики роботи вчителя для запобігання правопорушень:
- молодшими школярами,
- підлітками,
- старшокласниками.
5. Як скласти програму з вивчення учнів і учнівського колективу? В чому її сутність і зміст?
Тест для самоконтролю.
1. Назвіть фактори формування і розвитку сучасної сім'ї:
а)

2. Визначте основні функції

 
 

Цікаве

Загрузка...