WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

особистість різних соціальних інститутів виховання,
" принцип систематичності і гнучкості моделей виховуючого середовища.
4. Назвіть умови оптимальної дії принципів виховання.
Педагогічна задача 1.
1. Як ви розумієте і який зміст вкладаєте у вислів відомого німецького педагога А. Дістервега "Людина - має імя, німець - має прізвище".
2. Розкрийте ваше розуміння провідних орієнтирів і основних напрямків виховного процесу у сучасному суспільстві:
" формування народного світогляду і забезпечення інтелектуального розвитку особистості,
" духовно-моральне виховання,
" піклування про здоров'я і фізичний розвиток дітей,
" господарсько-трудове виховання,
" прищеплення дітям рис чемності й пристойності в особистій поведінці та у ставленні до людей.
3. Доведіть на конкретних прикладах взаємозв'язок цих орієнитів.
Тест для самоконтролю.
1. Які народні символи України вам відомі?
2. Назвіть національні символи України.
3. Назвіть державні символи України.
Завдання №7.
ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ.
Тести для самоконтролю.
1. Доповніть текст. Розумове виховання - це...
а) нагромадження певного фонду знань, розвиток мислення взагалі і різних його видів;
б) цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів по прищепленню їм культури розумової праці;
в) прищеплення здатності людини мислити, відображати і пізнавати об'єктивну дійсність;
г) розвиток мислення й пізнавальних здібностей людини.
2. Виберіть формулювання, яке найповніше і найточніше відображає основну мету виховання.
а) виховання громадянина;
б) виховання сім'янина;
в) виховання всебічно розвиненої особистості;
г) виховання громадського діяча.
3. Охарактеризуйте завдання розумового виховання.
а) формування системи знань, формування світогляду, формування умінь і навичок культури розумової праці;
б) формування світогляду, формування системи знань, формування навичок естетики поведінки;
в) розвиток пізнавальних здібностей, психологічна і практична підготовка до праці, формування системи знань;
г) розвиток пізнавальних сил учнів, психологічна і практична підготовка до праці, формування світогляду.
4. Розкрийте завдання морального виховання.
а) вироблення навичок моральної поведінки, формування моральної свідомості;
б) формування у учнів моральної свідомості, виховання моральних почуттів, вироблення навичок моральної поведінки;
в) формування естетичних смаків, тренування і загартування організму;
г) тренування і загартування організму, формування моральної свідомості, розвиток естетичних почуттів.
5. Перерахуйте завдання естетичного виховання.
а) виховання естетичних смаків, формування естетичних понять і поглядів, переконань, вироблення навичок і вмінь вносити в життя красу, розвиток творчих здібностей;
б) виховання художній смаків, формування умінь і навичок творити прекрасне, виховання емоцій;
в)розвиток творчих здібностей, розвиток пізнавальних здібностей, виховання емоцій;
г) формування навичок естетичної поведінки, виховання емоцій, формування умінь творити прекрасне.
6. З'ясуйте завдання трудового виховання.
а) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, виховання моральних почуттів;
б) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, практична підготовка до праці;
в) оволодіння основними принципами сучасного виробництва, формування вмінь і навичок використання простих знарядь праці;
г) підготовка до свідомого вибору професії, практична підготовка до праці, вивчення всіх видів сучасного виробництва.
7. Доповніть текст. До завдань фізичного виховання відноситься:
а) підготовка до захисту Батьківщини, виховання волі, розвиток пізнавальних здібностей;
б) виховання здорової зміни, практична підготовка до праці, виховання волі;
в) тренування і загартування організму, розвиток пізнавальних сил, формування волі;
г) виховання здорової зміни, підготовка до захисту Батьківщини, підготовка до фізичної праці.
8. Доповніть текст. Моральне виховання - це...
а) виховна діяльність школи і сім'ї, що має метою формування моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок;
б) цілеспрямоване формування моральної свідомості, розвитку морального почуття й формування звичок моральної поведінки людини відповідно до певної ідеології;
в) прищеплення норм і принципів, моральних ідеалів і почуттів;
г) прищеплення моральних норм і якостей, які є регулятором взаємовідносин у суспільстві, узгодження дій і вчинків людей.
9. Назвіть групи у яких знаходяться психологічні і практичні прийоми самовиховання?
а) крок за кроком, самопідбадьорювання, оцінка прожитого дня, самоосуд;
б)самосхвалення, самопереконання, завдання самому собі, впізнай себе;
в) самосхвалення, самозаохочення, самоосуд, само покарання, само наказ, самонавіювання, само переконання;
г) впізнай себе, самохарактеристика, самозобов'язання, оцінка прожитого дня, крок за кроком.
10. Визначте структурний елемент процесу виховання.
а) само схвалення;
б) бесіда;
в) мета;
г) самонавіювання.
11. З'ясуйте зайві функції процесу перевиховання.
а) відновна;
б) виховна;
в) компенсуюча;
г) корегуючи;
д) виправна;
е) стимулююча.
12. Виберіть не специфічні принципи для перевиховання.
а) поєднання переконання з примусом;
б) емоційність;
в) гуманне і об'єктивне ставлення;
г) індивідуальний підхід.
Заняття №8.
ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ.
Тест для самоконтролю.
1. Дайте визначення понять:
" метод виховання,
" прийом виховання,
" засіб виховання.
2. Визначте сутність та особливості одного з методів виховання (на ваш вибір).
3. Наведіть приклад використання якогось методу виховання (на ваш вибір) в роботі учителя.
Тест для тренування.
1. Усно або письмово закінчіть речення:
" добра людина - це...
" бути добрим - це...
" бути працелюбним означає...
" людину можна назвати працелюбною, якщо...
" чесна, правдива людина завжди...
" бути правдивим означає...
" милосердна людина - це...
" бути милосердним означає...
Картка самостійної роботи 1.
І. В педагогіці налічується понад 50 методів виховання, розробкою яких займалися вчені-педагоги в останні 30 років. Класифікуйте поняття з наведеного нижче переліку поставивши у відповідних графах табл.. 1. знак + (плюс). Сумніви, які виникатимуть під час роботи, позначте у графі 6 таблиці знаком х.
Таблиця 1.

п/п Назва Метод Прийом Засіб ?
1 2 3 4 5 6
1 Переконання
2. Приклад
3. Авторитет
4. Схвалення
5. Засудження
6. Режим
7. Гра
8. Громадська робота
9. Вправа
10. Заохочення
11. Етична

 
 

Цікаве

Загрузка...