WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

педагогіка - це спосіб життя вільнолюбного українського козацтва.
Козацька педагогіка - це частина народної педагогіки у вершинному її вияві, яка формувала в підростаючих поколінь українців синівську вірність рідній землі, Батьківщині - незалежній Україні.
Козацька педагогіка - це історично сформована система духовних багатств лицарської верстви українського народу, яка виробили і в своєму побуті, способі життя відобразила найвищі цінності національної душі, характеру, світогляду та ідеології.
Картка самостійної роботи 5.
Визначте поняття української козацької системи виховання та її складових:
а)
...
Дайте характеристику змісту виховання:
" дошкільне родинне виховання,
" родинно-шкільне виховання,
" вища освіта,
" військове, трудове, фізичне, психофізичне, моральне , естетичне, національно-патріотичне виховання.
Розкрийте сутність законів кодексу лицарської честі та лицарської звитяги козацтва.
а)
...
Педагогічна задача.
Відомо, що в системі козацького виховання особливе місце належало формуванню фізичної і психологічної культури.
1. Яким основним видам фізичної підготовки надавалась перевага залежно від віку дітей?
2. Назвіть традиційні народні ігри молоді.
3. Якою була система відбору молоді для козацької служби?
4. Назвіть складові системи єдиноборств козаків.
5. Розкрийте прийоми самозахисту і самовдосконалення козаків.
Заняття №4.
ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНИ.
Картка самостійної роботи 1.
На підставі вивчення характерних особливостей кожної ланки системи освіти в Україні, обґрунтуйте значення в її розвитку:
а) мети,
б) способів одержання освіти,
г) засобів,
д) результатів,
д) фінансового забезпечення.
Картка самостійної роботи 2.
Розкрийте соціальне значення принципів реалізації Державно національної програми "Освіта. Україна ХХІ століття":
" пріоритетність освіти,
" демократизація освіти,
" гуманізація освіти,
" національне спрямування освіти,
" відкритість системи освіти,
" неперервність освіти,
" неподільність навчання і виховання,
" багатоукладність та варіантність освіти.
Картка самостійної роботи 3.
1. Зобразіть схематично структуру освіти в Україні.
Назвіть основні типи загальноосвітньої школи
а)
...
Назвіть типи навчально-виховних закладів, що забезпечують загальноосвітню і професійну підготовку учнів.
а)
...
Які типи навчальних закладів забезпечують неперервність освіти?
а)
...
Тест для тренування 1.
Назвіть мету та основні завдання навчання і виховання дітей:
У дошкільних закладах
мета
а)
... завдання
а)
...
початковій школі
мета
а)
... завдання
а)
...
неповній середній школі
мета
а)
... завдання
а)
...
гімназії
мета
а)
... завдання
а)
...
ліцеї
мета
а)
... Завдання
а)
...
коледжі
мета
а)
... завдання
а)
...
вищих навчальних закладах
мета
а)
... завдання
а)
...
позашкільних закладах
мета
а)
... завдання
а)
...
Тест для контролю.
Який рівень освіти і професійної підготовки має:
- робітник,
- молодший спеціаліст,
- бакалавр
- магістр,
- кандидат наук,
- доктор філософії,
- доктор наук.
Педагогічні задачі.
1. Ознайомтесь із Концепцією національного виховання. Розкрийте соціальне значення принципів національного виховання:
" народність
" природовіповідність
" культуровідповідність
" гуманізація
" демократизація
" неперервність
" етнізація виховного процесу
" диференціація та індивідуалізація
" послідовність, систематичність і варіативність форм та методів виховання
" інтегративність
2. Розкрийте на конкретних прикладах значення взаємозв'язку принципів національного виховання на кожному етапі виховання особистості:
" виховання у сім'ї
" дошкільних навчальних закладах
" загальноосвітній школі
" професійно-технічних закладах
" позашкільних закладах
" вищих навчальних закладах
3. Доведіть практичне значення вимог, які визначають ефективність виховної діяльності педагога.
4. Проаналізуйте діяльність основних інститутів соціалізації особистості та її національного виховання у сучасних умовах (на конкретних прикладах).
Заняття №5.
ТЕМА: СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ.
Карта самостійної роботи 1.
Розкрийте зміст таких понять:
а) виховання,
б) самовиховання,
в) перевиховання.
Визначте відмінності у поняттях:
а) виховання,
б) формування,
в) управління,
г) керівництво.
Педагогічна задача.
Дайте характеристику виховання:
а) як соціального явища,
б) педагогічного процесу.
Картка самостійної роботи 3.
1. Дайте коротке визначення понять: "принцип", "правило":
а) загальні риси,
б)відмінності
2. Розкрийте міст таких принципів національного виховання:
" Гуманізм,
" Демократизм,
" Єдність сім'ї і школи,
" Наступність,
" Спадкоємність поколінь.
3. На конкретному прикладі доведіть залежність організації виховного процесу від принципів виховання.
Тест для контролю.
1. Дайте визначення поняття "виховний процес".
2. В чому полягають відмінності понять "виховний процес" і "процес навчання".
3. Назвіть характерні риси процесу національного виховання.
4. Укажіть основні компоненти виховного процесу.
5. Дайте характеристику понять:
" виховний процес
" виховання
" вихованість
" рівень вихованості
" діагностика вихованості
" показники і критерії вихованості.
Педагогічна задача.
Проаналізуйте Концепцію національного виховання з погляду мети і основних напрямів національного виховання. Розкрийте сутність понять:
" мета національного виховання,
" загальнолюдські гуманістичні моралі,
" принципи загальнолюдської моралі,
" духовність,
" художньо-естетична освіченість і вихованість,
" трудова активність,
" фізична культура,
" екологічна культура,
" розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді.
Заняття №6.
ТЕМА: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ.
Картка самостійної роботи 1.
1. Наведіть приклад, який підтверджує правдивість висловлювання, що вчинок будь-якої людини має моральних аспект, який виявляється в меті, виборі засобів, організації діяльності та наслідках.
2. Розкрийте складність і взаємозв'язок принципів організації виховної роботи в сучасній школі.
3. Обґрунтуйте значення кожного принципу побудови виховного процесу в сучасній школі:
" принцип єдності загальнолюдського та національного,
" принцип опори на традиційні та альтернативні моделі організації виховного процесу,
" принцип послідовності, варіативності і доступності змісту, форм організації, методів засвоєння учнями соціального досвіду, морально-етичних норм поведінки,
" принцип оптимального впливу на

 
 

Цікаве

Загрузка...