WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

відповідно до потреб суспільства;
4) виховання тотожне освіті, воно спрямовано на вивчення норм і правил гуманістичної поведінки у суспільстві.
Тест для контролю 4.
1. Назвіть об'єкт і предмет педагогіки.
2. Визначте філософські основи сучасної педагогіки, її гуманістичні ідеї та концепції.
3. Укажіть провідні напрямки педагогічної науки, які відіграли вирішальну роль у становленні та розвитку сучасної педагогіки.
4. Назвіть педагогів минулого, педагогічна спадщина яких широко використовується в сучасній педагогіці.
5. Перелічить завдання, які вирішує сучасна педагогіка.
6. Визначте тенденції і перспективи розвитку галузей педагогіки до 200 року.
Педагогічне завдання 1.
У процесі педагогічної практики з'явилося багато нових галузей педагогіки, які поступово набули статусу самостійних дисциплін. До них належать: загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка (дефектологія), методики викладання різних навчальних предметів, військова педагогіка, історія педагогіки, педагогіка сімейного виховання, правова педагогіка, соціальна педагогіка, порівняльна педагогіка та ін.
Чи існує самостійний предмет дослідження у згаданих вище галузях педагогічних знань? Яким чином від співвідноситься з предметом педагогіки? Доведіть, що педагогіка є наукою і науковою системою. Аргументуйте свою позицію.
Педагогічне завдання 2.
В останні роки стала помітною тенденція до зближення педагогіки не лише з традиційно сполученими з нею суспільними, філософськими і природничими науками, але з відносно новими галузями людського знання: кібернетикою, загальною теорією систем, інформатикою.
Чи існує небезпека зміни предмета, змісту і проблематики педагогіки у зв'язку з використанням нею досягнень інших наук? Аргументуйте свою позицію.
Заняття 2.
ТЕМА: РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ:
Тренувальний тест.
1. Розкрийте зміст понять:
"ріст",
"дозрівання",
"формування",
"розвиток".
2. Назвіть традиційні концепції розвитку особистості.
3. Назвіть вчених, які вивчали проблеми розвитку особистості.
4. Сформулюйте, в чому полягає діалектична взаємодія між біологічними факторами, середовищем та вихованням.
5. Назвіть рушійні сили розвитку особистості. Наведіть приклад.
Проблемне завдання.
Які сучасні дискусійні проблеми взаємодії біологічного і соціального в розвитку особистості вам відомі. Обґрунтуйте вашу власну позицію з цих питань.
Картка самостійної роботи 1.
Обґрунтуйте взаємозв'язок біологічних факторів, соціального середовища і виховання на прикладі героя книги Кіплінга "Мауглі".
Картка самостійної роботи 2.
1. Розкрийте зміст різних видів діяльності школяра:
" навчання ,
" праця,
" спілкування,
" гра.
2. Обґрунтуйте переваги кожного виду діяльності в молодшому шкільному, підлітковому та юнацькому віці:
" молодший школяр,
" підліток,
" юнак.
3. Визначте, за якими показниками ви можете судити про активність особистості.
Педагогічна задача.
Учень 5 класу загубив щоденник, де класним керівником і вчителем математики були зроблені такі записи: "Погано поводив себе на уроці!", "Грубо розмовляв з вчителем математики. Прошу вжити заходів!".
Оцініть ситуацію:
а) з позиції учня, у щоденнику якого зроблені записи;
б) з позиції класного керівника;
в) з позиції вчителя математики;
г) з позиції батьків учня.
В чому ви бачите призначення учнівського щоденника? Чи відповідає щоденник цього учня своєму призначенню? Відповідь мотивуйте.
Педагогічний інцидент.
Вчитель спокійно, з категоричною впевненістю викладає навчальний матеріал у 10 класі. Несподівано у зосередженій тиші звучить голос учня: "Я не погоджуюсь з Вашим твердженням, що..."
Клас з цікавістю чекає на реакцію вчителя.
Назвіть можливі варіанти поведінки вчителя. Як вчителю треба врахувати у такій ситуації особливості юнацького віку?
Заняття №3.
ТЕМА: МЕТА ТА ІДЕАЛ ВИХОВАННЯ.
Картка самостійної роботи 1.
1. Поняття традицій, звичаїв, обрядів, їх спільність та відмінності.
Основні зимові звичаї та обряди:
а)
...
Весняні свята:
а)
...
Літні урочистості:
а)
...
Осінні дати, свята:
а)
...
Прогностичні функції народного календаря:
а)
...
Проблемна задача.
У чому полягає вплив народного календаря на формування в учнів наукової картини світу?
Тест для контролю 1.
1. Дайте стислу характеристику принципів народознавства:
" принцип природо відповідності виховання...
" принцип народності виховання...
" принцип самодіяльності учнів...
" принцип народознавчого підходу...
" принцип особистісного підходу...
2. Назвіть провідні поняття педагогіки народознавства:
а)
...
3. Дайте визначення: педагогіка народознавства - це...
Тест для контролю 2.
1. Розкрийте головні засоби народознавчої роботи в школі:
" рідна мова,
" родинна народна педагогіка,
" фольклорно-календарні традиції,
" сімейно-побутові звичаї, обряди,
" народна символіка,
" народні художньо-образні засоби,
" народна мораль.
2. Доведіть значення народознавчих цінностей у виховнійдіяльності школи:
" емоційна культура,
" національна самосвідомість,
" патріотизм,
" народний і науковий світогляд,
" національний склад психіки,
" дружба народів.
Педагогічна задача.
Починаючи від Коменського, всі видатні педагоги світу (Песталоцці, Дістервег, Сковорода, Ушинський та ін.) вважали, що материнська (дошкільна), початкова інші школи мусять працювати рідною мовою. Вони обґрунтували думку, що інші мови треба вивчати, як правило, лише тоді, коли рідна мова, народний спосіб мислення пустять в душі дитини "глибокі коріння".
Кожний народ (нація, етнічна група) має свої культурно-освітні традиції, на яких повинна будуватися національна школа.
Сформулюйте ці культурно-освітні традиції.
Яке місце посідає в них рідна мова?
Картка самостійної роботи 2.
Назвіть основні форми народознавчої роботи, які пов'язані з вивченням історії свого краю.
а)
...
Визначте форми і методи вивчення обрядовості в школах України.
а)
...
Дайте характеристику засобам народознавчої діяльності школи.
а)
...
Картка самостійної роботи 3.
Іван Огієнко пише в своїй книзі "Українська культура".
"У який бік життя не поглянемо, скрізь побачимо, як оригінально, своєрідно складав свою культуру народ український.
Скрізь, на всьому поклав цей народ свою ознаку, ознаку багатої культури й яскравої талановитості. Візьмім його пісню: її утворив народ наш такою, як ніхто з інших народів, і хіба тільки серби мають таку ж саму пісню. Наші пісні - те тихий рай, це привабливі чари, ті чари, що всім світом признано за ними".
Назвіть колядки і щедрівки, які вам відомі. Яка різниця в змісті та часі виконання цих пісень?
Тест для тренування.
Яке з наведених визначень найтиповіше характеризує феномен "козацька педагогіка"?
Козацька

 
 

Цікаве

Загрузка...