WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

педагогічних працівників.
16. Перерахуйте кваліфікаційні категорії, що встановлюються за наслідками атестації. Проаналізуйте загальні вимоги до кваліфікаційних категорій.
17. Перерахуйте педагогічні звання, що присвоюються за наслідками атестації. Проаналізуйте загальні вимоги до педагогічних звань.
18. На яких принципах базується атестація педагогічних працівників.
19. Доведіть важливість і необхідність виявлення, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду.
20. Розкажіть, що лежить в основі нового досвіду.
21. Охарактеризуйте новаторський досвід.
22. Поясніть, у чому сутність репродуктивного досвіду.
23. Визначте риси, характерні педагогу-майстру.
24. Назвіть вимоги до діяльності директора школи щодо ставлення до педагога-майстра.
25. Перерахуйте показники, згідно яких можна говорити про наявність передового педагогічного досвіду.
26. У чому, на вашу думку, проявляється системний підхід в управлінні формуванням передового педагогічного досвіду, його вивченням і поширенням.
27. Охарактеризуйте етапи управління формуванням передового педагогічного досвіду.
28. Назвіть способи виявлення передового педагогічного досвіду роботи педагогів.
29. Проаналізуйте рівні вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.
30. Розкрийте процес вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду роботи.
31. Перерахуйте методи, які застосовуються під час вивчення передового педагогічного досвіду.
32. Охарактеризуйте труднощі керівників школи на етапі узагальнення досвіду.
33. Розкрийте головне завдання поширення педагогічного досвіду.
34. Перерахуйте усні і письмові форми пропаганди передового педагогічного досвіду.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"система", "методологічна підготовка вчителя", "методична робота", "форми методичної роботи", "наставництво", "атестація педагогічних працівників", "педагогічна практика", "педагогічний досвід", "передовий досвід", "новаторський досвід", "новатор", "репродуктивний досвід".
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"Основні проблеми творчої праці педагога".
"Узагальнення вчителем власного педагогічного досвіду".
IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України "Про загальну середню освіту". Стаття 27, 28.
Література:
1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія; Навч. посібник. - К., 1995.
2. Горская Г. И. Организация учебно-воспитательного процесса в школе. - М., 1977.
3. Закон України "Про загальну середню освіту". - К., 1999.
4. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва; Навч. посібник. - К., 1993.
5. Кобзарь Б. С. Управление школой продленного дня. - К., 1988.
6. Кондаков М. И. Теоретические основы школоведения. - М., 1982.
7. Макаренко А. С. Опыт методической работы детской трудовой колонии // Соч. в 7 т. т. 5. - М., 1958.
8. Методическая работа в школе: организация и управление. Рекомендации для руководителей школ. / Под ред. Ю. К. Бабанского. - М., 1986.
9. Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабанского. - М., 1983.
10. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. / За ред. Л. А. Момот. - К., 1990.
11. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. // Твори в 5 т. т. 4. - К., 1977.
12. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. - К., 1988.
13. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України. Інформаційний збірник МО України. - 1994. - №№ 5,6.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.
Заняття №1.
ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ.
Педагогічні завдання:
1. Який зміст вкладається у поняття "освічена людина" та "вихована людина"? Чи змінилися ці поняття порівняно з минулим?
2. Чи була колись в історії школа ізольованою від задоволення потреб суспільства у високоосвічених особистостях?
3. Доведіть значення педагогіки в системі сучасного людинознавства. Використайте для цього картку самостійної роботи 1.
Картка самостійної роботи.
Простежте розвиток та диференціацію педагогіки як науки про виховання і зазначте, як виявляється її зміст у різних галузях людинознавства:
народна (житейська) педагогіка, її складові:
1.

Педагогіка як відображення філософських та педагогічних ідей і концепцій:
1.

Педагогіка як система наука, її провідні галузі:
1.

Визначте понятійний апарат сучасної педагогіки як науки:
1.

Укажіть нові тенденції і перспективи розвитку сучасної педагогічної науки:
1.

Дайте коротке визначення основних понять (категорій) педагогіки:
а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення Виховання Самовиховання
а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення Освіта Самоосвіта
а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення Формування Розвиток
а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення Навчання Учіння
а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення Педагогічна діяльність Педагогічний досвід, педагогічне новаторство
а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення Педагогіка Людинознавство
Тест для контролю 1.
Із запропонованих відповідей виберіть правильну і доведіть це:
1) педагогіка вивчає закономірності розвитку особистості і визначає шляхи її виховання;
2) педагогіка - це галузь гуманітарного знання, наука про виховання, освіту і навчання, яка розвивається відповідно досуспільноеконмічнних потреб суспільства;
3) педагогіка - це мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його (вихованця) особистості;
4) педагогіка займається вивченням питань навчання і освіти підростаючого покоління в конкретну історичну епоху та у відповідному соціокультурному контексті.
Тест для контролю 2.
Із запропонованих відповідей виберіть правильну. Доведіть помилковість інших (однієї - двох), які, на вашу думку, недостатньо розкривають зміст поняття (категорії) педагогіки:
1) навчання - це передача знань від вчителя до учнів з метою підготовки останніх до самостійного життя;
2) навчання передбачає організацію самостійної навчальної роботи учнів з метою оволодіння ними знаннями, вміннями, навичками;
3) навчання є процес діяльності вчителя, спрямований на передачу знань, умінь і навичок учням, підготовку їх до самостійного життя;
4) навчання - це обопільний процес діяльності вчителя і учнів, спрямований на свідоме і міцне оволодіння останніми системою знань, умінь і навичок, процес, під час якого здійснюється розвиток розумових здібностей і пізнавальних інтересів, оволодіння методами пізнавальної діяльності, формується науковий світогляд.
Тест для контролю 3.
Із запропонованих відповідей виберіть правильну. Доведіть ненауковість однієї - двох помилкових відповідей:
1) виховання передбачає цілеспрямоване і організоване формування особистості людини відповідно до потреб суспільства;
2) виховання завжди передбачало і передбачає оволодіння дитиною нормами поведінки в суспільстві;
3) виховання є складовою освіти, в процесі якої людина готується до життя, практичної діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...