WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

Плани семінарських занять з педагогіки (метод.розробка) - Реферат

1986.
11. Пикельная В. С. Теоретические основы управления / школоведческий аспект /: Метод пособие. - М., 1990.
12. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. Вибр. тв. в 5 т. т.4. - К., 1978.
13. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. - К., 1988.
14. Татьянченко В. С. Организация информационного обслуживания внутришкольного управления. - Челябинск, 1985.
Семінарське заняття №21.
ТЕМА: ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ.
План.
1. Принципи планування роботи школи.
2. Системний, комплексний підхід до складання планів:
а) перспективний план роботи школи;
б) план роботи школи на рік;
в) комплексно-цільове планування;
г) календарний план роботи школи на навчальну чверть;
д) планування навчального процесу вчителем;
е) план роботи керівника школи.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Доведіть, що планування - провідна функція управління.
2. Охарактеризуйте принципи планування.
3. Розкрийте зміст перспективного плану роботи школи.
4. Проаналізуйте річний план роботи школи.
5. Поясніть, у чому виявляється демократизація процесу планування.
6. Визначте зміст і значення комплексно-цільового планування.
7. З якою метою складається календарний план роботи школи на чверть.
8. Обґрунтуйте важливість і необхідність планування навчального процесу вчителем.
9. Дайте характеристику оперативного і річного плану роботи директора школи.
10. Назвіть елементи системи загальношкільного планування.
ІІ. Підготуйте конспект уроку з фізичного виховання (згідно спеціальності) для учнів 6-го класу.
ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України "Про загальну середню освіту". Стаття 26.
Література:
1. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995.
2. Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття", // Освіта, грудень 1993 року.
3. Жерносєк І. П. Плани роботи школи / Рідна школа. - №9, 1993.
4. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. - К., 1993.
5. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. - К., 1988.
6. Шамова Т. И., Нефедова К. А. Планирование работы в школе. - М., 1984.
Семінарське заняття №22.
ТЕМА: ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛИ ЗА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
План.
1. Вимоги до організації внутрішкільного контролю і регулювання.
2. Зміст внутрішкільного контролю.
3. Види контролю.
4. Форми і методи контролю.
5. Визначення цілей внутрішкільного контролю.
6. Планування внутрішкільного контролю.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІД НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Чому внутрішкільний контроль має великий вплив на кардинальні зміни у школі?
2. Охарактеризуйте зв'язок контролю з педагогічним аналізом.
3. У чому проявляється попереджувальний характер контролю?
4. Висловіть свою думку про необхідність залучення до контролю громадських організацій, поєднання контролю і самоконтролю.
5. Підтвердіть фактами важливість дієвості і діагностичності контролю.
6. Визначте напрямки діяльності школи, які необхідно контролювати.
7. Розкрийте мету і зміст тематичного та фронтального контролю.
8. Назвіть форми контролю. Охарактеризуйте коротко кожну з них.
9. Перерахуйте методи внутрішкільного контролю.
10. Визначте цілі внутрішкільного контролю.
11. Назвіть нормативну основу внутрішкільного контролю за якістю знань і викладання.
12. Які, на Вашу думку, навчальні заняття чи виховні заходи доцільно вибирати для відвідування і аналізу?
13. Розкрийте шляхи удосконалення планування внутрішкільного контролю.
14. Розкажіть за яких обставин підвищується роль кожного члена колективу у внутрішкільному контролі.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
"діагностика", "тематичний контроль", "фронтальний контроль", "хронометрування".
ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України "Про загальну середню освіту". Стаття 40.
Література:
1. Бегей В. М. Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою школою. - Львів, 1994.
2. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995.
3. Закон України "Про загальну середню освіту" - К., 1999.
4. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. - К., 1993.
5. Методика и техника внутришкольного контроля за эффективностью учебно-воспитательного процесса. - К.,1988.
6. Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабенского. - 2-е изд. - М., 1988.
7. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад // Освіта. - 1993, 3 вересня.
8. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. Вибр. тв. в 5 т. т.4. - К., 1978.
9. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. - К., 1988.
10. Флоров П. Т. Школа молодого директора. - М., 1988.
Семінарське заняття №23.
ТЕМА:ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ. ВИВЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛІВ.
План.
1. Цілі і завдання роботи з педагогічними кадрами.
2. Форми організації колективного і групового навчання педагогів.
3. Самоосвіта педагогів.
4. Атестація педагогічних працівників.
5. Передовий педагогічний досвід і його види.
6. Комплексна оцінка педагогічного досвіду як передового.
7. Способи виявлення та процес вивчення і узагальнення передового педагогічногодосвіду.
8. Поширення і використання передового педагогічного досвіду.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Розкрийте сутність протиріч, які породжують проблему професійного навчання педагогів.
2. У чому, на Вашу думку, полягає психологічна перебудова вчителя української національної школи.
3. Назвіть провідні компоненти системи роботи з педагогічними кадрами.
4. Розкрийте важливість теоретичної підготовки вчителя, як предметника.
5. Проаналізуйте недоліки професійного навчання педагогів.
6. Визначте фактори, якими забезпечується оптимальний вибір змісту організаційних форм навчання педагогів.
7. Охарактеризуйте роботу педколективу над обраною темою із провідних психолого-педагогічних проблем.
8. Дайте характеристику роботі психолого-педагогічному семінару, практикуму з аналізу відкритих уроків і виховних годин.
9. Розкрийте зміст роботи предметних і циклових методичних об'єднань.
10. Визначте групи педагогів за ставленням до самоосвіти і умінням організувати самостійну роботу над собою. Порівняйте їх.
11. Доведіть на конкретних фактах, що якість самоосвіти у значній мірі залежить від наявності у вчителя вільного часу.
12. Розкрийте основні напрями діяльності наставників з молодим педагогом.
13. Визначте роль методичної роботи у школі.
14. З якою метою, на вашу думку, проводиться атестація педагогічних працівників.
15. Охарактеризуйте організаційні процедури атестації

 
 

Цікаве

Загрузка...