WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інноваційні системи навчання історії - Реферат

Інноваційні системи навчання історії - Реферат

процесіпланування і виконання практичних завдань-проектів.
Своїм підґрунтям проектна система має концепцію Дж.Дьюї, що обумовило її схожість з лабораторною системою. Мета учбових проектів спрямована на створення умов для самонавчання учнів, збудження їхньої ініціативи, інтересів і особистих устремлінь.
Відповідно до мети, навчання за проектною системою складається з ряду дослідів, пов`язаних між собою таким чином, що відомості, отримані від одного досліду, сприяють розвиткові і збагаченню цілого потоку інших дослідів.
Автор проектної системи навчання американський педагог В.Кілпатрик вважає, що вивчення історії має бути зосереджене на соціальних проблемах людства в минулому і сучасному. Більша частина сучасної історії має поступитися місцем вивченню соціальних стосунків людей, соціальних проблем, які містять в собі більше історії, ніж є їх у історичних працях.
На сьогоднішній особливу увагу привертає дослід реалізації методу проектів, розробленого Р.Курбатовим (Росія). Основні положення цього проекту:
1. Надання максимально можливого ступеня свободи учням у питаннях змісту, фори роботи і складності завдань.
2. Пріоритет дослідницької діяльності.
3. Підключення до навчання всього досвіду дитини.
4. Побудова освіти як відповідь на реальні запитання учнів.
5. Поєднання раціонального та інтуїтивного у пізнанні.
6. Рівні можливості "сильних" і "слабких" учнів.
Інноваційний проект Р.Курбатова побудований на синтезі відомого методу проектів і школи "діалогу культур" та діалогової методики як складової.
Навчання за цією системою відбувається у три підходи: 1) - 5 класи - перше знайомство з матеріалом, який вивчатиметься в наступних класах; 2) 6-10 класи - кожному класу відповідає певна епоха, яка і вивчається в цьому класі; 3) 11 клас - осмислення всього, що вивчалось у попередні роки.
Теми проектів обігруються в кількох варіантах: "нотатки мандрівника" ("листи", "щоденник"), які пишуться від імені історичної особи або від першої особи - учасника подорожі. Наприклад, мандрівка по Спарті чи Афінах; ситуація рішення, коли учень повинен зіграти роль певного історичного персонажа і, відповідно до власних переживань, прийняти рішення; діалоги, коли учень має можливість вести розмову з важливих світоглядних питань.
Приклади колективних проектів:
6 клас: 1) "Розкопки стародавнього Шумеру" (історія, мистецтво) - участь у складі експедиції Вуллі. 2) "Шліман розкопує Трою" (історія, мистецтво). 3) "Афінська демократія" (історія) - греки, які потрапили в полон до персів, доводять їм переваги демократії. 4) "В платонівській академії" (історія, діалоги, мистецтво) - звіт про стажування в академії. 5) "Мандрівка по Спарті і Афінах". 6) "Реконструкція образу громадянина Афінської держави" (література, мистецтво, історія) - аналіз текстів Платона та Арістотеля.
7 клас: 1) "Хроніка останніх днів Риму" (історія) - складання хроніки. 2) "Послушник монастиря бенедиктинців" (історія, література, мистецтво) - лист молодої людини-послушника з роздумами про життя ченця. 3) "Діалоги з Августином" (діалоги, історія).
8 клас: 1) "Залиши надію кожен, хто сюди заходить" (історія, література) - образ "Пекла" у Данте в контексті культури Постренесансу. 2) "Заповіт Рабле" (історія, література) - складання тексту про ідеал людини майбутнього.
9 клас: 1) "Я пізнаю тут переодягнених аристократів (історія) - присутність і прийняття рішення на засіданні Конвенту від 21 лютого 1793 року. 2) "Гільйотина для Робесп`єра" (історія, література) - допомогти Робесп`єру врятувати республіку. 3) "Побачення з Банапартом" (історія) - промова на обіді на честь імператора.
Кожен проект має орієнтовний сценарій, який визначається темами індивідуальних проектів та орієнтовними запитаннями до них.
Приклади індивідуальних проектів: 1) "Що означає звільнити селян?": Як звільнення селян відіб`ється на їхньому становищі? Як відіб`ється скасування кріпацтва на інтересах держави? 2) Напишіть за анонімного рецензента коментарі до "Руської Правди" і дайте його оцінку цього документу. 3) Дворянство є основою Росйської імперії, її становим хребтом. Так це чи ні, обґрунтуйте свою точку зору. 4) Національні окраїни Російської імперії, їх подальша доля. Від імені М.Грушевського зробіть відповідний історичний аналіз.
В Україні проектне навчання використовується переважно у вигляді методу самонавчання учнів, як підготовчий етап для значущого в межах теми уроку.
4. Інтегрована (комплексна) система навчання
Комплексна система навчання - це система, за якою навчальний матеріал вивчається в школі за певними темами-комплексами. Організаційні форми навчання за цією моделлю в цілому мало чим відрізняються від традиційного уроку. Але навчання будується на проблемній основі і діалогічних методах. Для кращого розуміння сутності цієї системи навчання приведемо конкретний приклад. У сьомому класі на уроці на тему: "Імперія Карла Великого" вчителька ЗОШ №2 м. Херсона Л.Жарова організує діалог: "Ми і люди епохи Карла Великого: спільне і відмінне у поглядах на життя". Урок проводиться у вигляді обміну думками, у формі описування життя сучасних людей з їхніми проблемами і співставлення з життям людей зазначеної епохи.
Найбільш яскраво інтегрована система навчання представлена в "школі діалогу культур". Зазначена модель навчання ґрунтується на інтеграції змісту гуманітарних предметів на культурологічних засадах, розуміння учнями людини певної історичної епохи через роботу з історичними текстами даної епохи.
Мета навчання за моделлю "діалогу культур" полягає не в тому, щоб учні засвоїли навчальну програму з історії, а у плеканні ідеалу "людина культури". За В.Біблером людина культури - це людина яка відмовляється від привласнення готових істин і така, що самовизначається.
Навчання за моделлю "діалогу культур" будується на принципах: культурологічності, історичності, діалогічності, циклічності, проблемності.
Організація навчання за моделлю "діалогу культур" може здійснюватися в межах інтегрованого курсу "Історія культури", який поєднує в собі матеріал історії, літератури, образотворчого мистецтва та інтегроване викладання історії та літератури.
Література:
1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі. - Запоріжжя, 2000.
2. Баханов К.О. В пошукух інноваційних технологій викладання історії // Історія в школах України. - 1996. - №1. - С.20-25.
3. Баханов К.О. Технологія групової творчої справи // Історія в школах України. - 2000. - №1. - С.23-29.
4. Инновационное обучение и наука. Научно-аналитический обзор. - М., 1992.
5. Лазукова Н.Н. Использование технологического подхода в обучении истории // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 2001. - №1. - С.59-68.
6. Сиплина Е.В. Как сделать эффективным урок истории // Преподавание истории и обществоведения в школе. - 2001. - №2. - С.63-70.
7. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории. - М., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...