WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема попередження асоціальної поведінки серед осіб, які ніде не вчаться і не працюють - Реферат

Проблема попередження асоціальної поведінки серед осіб, які ніде не вчаться і не працюють - Реферат

середовищі:
- непрацевлаштованими виявилися 88 випускників 9-х та 11-х класів;
- не проведено громадські роботи, на яких було заплановано задіяти 100 учнів загальноосвітніх шкіл;
- з 124 робочих місць, заброньованих для неповнолітніх, використано тільки 82;
- виявлено недостатність контролю та організації роботи щодо зайнятості підлітків діяльністю управління у справах сім'ї та молоді, обласного центру зайнятості населення;
- відсутність належного контролю з боку обласної служби у справах неповнолітніх за організацією роботи підпорядкованих структур щодо працевлаштування неповнолітніх, охорони їхніх трудових прав;
- центрами зайнятості населення протягом 2001 р. не проведено жодної перевірки виконання обов'язків посадовими особами щодо умов праці неповнолітніх;
- виявлено упущення в індивідуальному працевлаштуванні окремих осіб віком до 18 років.
Ряд правопорушень стосовно залучення до суспільно корисної діяльності неповнолітніх виявлено і в Кіровоградській області: навчально-виховні заклади не вживали заходів щодо повернення дітей, які залишили навчання; служби у справах неповнолітніх недостатньою мірою здійснювали координацію зусиль з профілактики правопорушень серед різних категорій молоді.
З 518 юних правопорушників, які протягом 2002 року скоїли злочини на Хмельниччині, 320 - ніде не навчалися і не працювали.
4. Особливості превентивної роботи з неповнолітніми та молоддю, які ніде не вчаться і не працюють.
Вирішенню цього питання допомагає єдність впливу та зусиль центрів зайнятості населення, центрів соціальних служб для молоді, працівників органів у справах неповнолітніх, освіти, прокуратури, суду, кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Координацію зусиль з вирішення таких питань покладено на служби у справах неповнолітніх.
Міри профілактичного впливу стосовно організації нахзайнятості неповнолітніх правопорушників суспільно корисною працею, зокрема осіб досліджуваної нами категорії, можна розділити:
1) соціально-організаційного напрямку. Це передбачає застосування заходів, спрямованих на оточення неповнолітнього, влаштування й нормалізацію його побутових умов, залучення до цього процесу педагогів, батьків, працівників кримінальної міліції та служби у справах неповнолітніх, а також сприяння у направленні на навчання чи працівлаштуванні через адміністрацію підприємств, установ та організацій.
Організовуючи працевлаштування неповнолітніх правопорушників враховують, що чинним законодавством заборонено застосовувати працю осіб віком до 18 років на важких роботах, а також із шкідливими і небезпечними умовами праці, в нічний і понаднормовий час, у вихідні дні. Вимагає дотримання положення про те, що неповнолітнім скорочується на 1 годину робочий день при виплаті заробітної плати з розрахунку на весь робочий день. Організація виховання неповнолітнього у трудовому колективі успішніше проходитиме за умови закріплення за ним наставника. Це людина, яка має відповідну теоретичну підготовку та життєвий досвід, навички виховання молоді шляхом здійснення індивідуально-профілактичної роботи.
Вивчення неповнолітніх, які працюють(21,2%), показало, що значна їх частина не задоволені своєю роботою і вважає її тимчасовою - 4,1%. Також більшість з них не вважають себе хорошими спеціалістами за браком знань, досвіду, можливостей самореалізації - 7,3%. Багато з них втрачає бажання працювати за обраною спеціальністю через низьку оплату праці - 6,2%, і тільки незначна частина правопорушників задоволені своєю роботою -3,8%. Серед здобутих професій неповнолітніми найбільш поширеними є: будівельник, слюсар, оператор ЕОМ, сантехнік. Майже кожний другий з них закінчив або планує навчатись на курсах водіїв. Вони добре орієнтуються в цій галузі, мають підвищений інтерес до автомобілів, інших транспортних засобів.
Практичну допомогу в організації зайнятості суспільно корисною працею надає центр зайнятості населення, який бере таких осіб на облік з наданням їм допомоги у працевлаштуванні, отриманні нової спеціальності, перекваліфікації з подальшим працевлаштуванням. При дослідженні працевлаштування неповнолітніх, засуджених без позбавлення волі з випробуванням в м.Тернополі встановлено, що завдяки йому працевлаштовано більшість неповнолітніх правопорушників. Допомога мала форми: направлення на курси навчання робітничих професій - 15%, перекваліфікація при наявній уже спеціальності - 3%, тимчасове працевлаштування - 3%. Окрім того, працівниками центру проводилось консультування та здійснювалася профорієнтаційна робота.
2) психолого-педагогічного напрямку. Профілактичні заходи спрямовуються на формування моральних рис та правосвідомості неповнолітнього, проведення з ним індивідуальних бесід, методично-роз'яснювальної роботи, психологічних тренінгів та надання корекційно-консультативної допомоги.
Реалізація профілактичних заходів такого напрямку передбачає врахування передусім того, що неповнолітні в силу нестійкості й несформованості психіки, характеру, вольових якостей не завжди здатні адекватно оцінити ситуацію, здатні легко піддаватися негативному впливу свого оточення й здійснювати непродумані, імпульсивні дії. Тому дуже важливим є надання кваліфікованої психологічної допомоги, завдяки якій неповнолітньому легше переносити труднощі, адаптуватися до тимчасових особистих негараздів.
Вирішення питань, пов'язаних з підготовною неповнолітніх до професійного самовизначення залежить від таких обставин: спрямованостіособистості, рівня готовності до вибору майбутньої професії, рівня загальноосвітньої та професійної підготовки, наявності певних інтересів й нахилів, знання своїх здібностей, правильної самооцінки.
Значну групу серед осіб, які ніде не навчаються і не працюють, становлять ті, які не прагнуть займатися суспільно корисною працею. Їх частка серед досліджуваної категорії осіб становить 10%. Загалом, вони характеризуються значним ступенем педагогічної та соціальної занедбаності й потребують посиленої корекційної роботи та уваги працівників, відповідальних за попередження асоціальної поведінки серед неповнолітніх. Найвищий показник вчинення повторних злочинів саме серед цієї групи правопорушників.
Профілактична робота з ними має декілька напрямків.
- По-перше, мають місце індивідуальні форми роботи стосовно неповнолітнього з метою формування правильних моральних і правових норм свідомості й поведінки.
- По-друге, здійснюється проведення роз'яснювальної роботи серед його батьків, родичів, надається організаційна, педагогічна, психологічна допомога.
- По-третє, перед ним ставиться вимога вирішити питання працевлаштування чи навчання згідно вимог іспитового терміну, тобто мають місце методи примусу.
Слід зазначити, що поширеною серед неповнолітніх є неформальна зайнятість. Загальна частка тих, хто має такий вид зайнятості складає 17%. Серед осіб неповнолітнього віку, які не навчаються і не працюють, відсоток неформально зайнятих в 2,5 рази вищий . Неформально зайнятими є 28% офіційно незайнятих осіб віком 15-17 років. Така зайнятість розділяється на складові: виконання сезонних робіт, випадкові заробітки, вирощення сільськогосподарської продукції, приватний бізнес, допомога батькам у їхній власній справі.
Література:
1. Білобрицька Л. Додержання законів при застосуванні до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру//Вісник прокуратури.-2001.-№5.- С.79-82.
2. Довідкові матеріали про становище молоді та хід реалізації державної молодіжної політики в Україні.-К.: УкрНДІ проблем молоді, 1997.-98с.
3. С.Волокова. Працевлаштування неповнолітніх як запобігання правопорушенням // Вісник прокуратури-2002.-№3.-С.78-82.
4. Соціальна підтримка незайнятої молоді. Збірник інформаційно-довідкових та методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді.-К.: Видавництво "Етносфера",1995.- 112с.
5. Сухомлинский В.А. О воспитании.- М., 1973.- 224с.
6. Т.Корнякова. Інтереси держави - це і права дітей, права кожного з громадян// Вісник прокуратури.-2003.-№2.-С.14-17.
7. Ушинський К.Д. Праця в її психічному і виховному значенні. Вибрані твори: В 2-х т.Т.1. - К., 1983 р. -734 с.
8. Философия социальной работы. Монография/ Под ред. В.И.Митрохина.-М.: МГСУ Союз, 1998.- 208с.
9. Фіцула М.М. Педагогічна проблеми профілактики правопорушень//Право України -1995.-№8.- С.44-46.
10. Фокин В.М. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, не занятых учебой, работой.-М., 1981.- 56с.

 
 

Цікаве

Загрузка...