WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема попередження асоціальної поведінки серед осіб, які ніде не вчаться і не працюють - Реферат

Проблема попередження асоціальної поведінки серед осіб, які ніде не вчаться і не працюють - Реферат


Реферат на тему:
Проблема попередження асоціальної поведінки серед осіб, які ніде не вчаться і не працюють
ПЛАН
1. Актуальність превентивної роботи з неповнолітніми та молоддю, які ніде не вчаться і не працюють.
2. Теоретичне обґрунтування превентивної роботи із незайнятою молоддю.
3. Психолого-педагогічний портрет незайнятої суспільно корисною працею молодої людини.
4. Особливості превентивної роботи з неповнолітніми та молоддю, які ніде не вчаться і не працюють.
1. Актуальність превентивної роботи з неповнолітніми та молоддю, які ніде не вчаться і не працюють.
Ефективність запобігання негативним проявам поведінки неповнолітніх залежить від своєчасного усунення причин, що їх зумовлюють. Насамперед, виявлення неповнолітніх, які складають так звані "групи ризику" і організації серед них профілактичної роботи. Однією з таких груп є особи, які ніде не навчаються і не працюють. Проведеним дослідженням складу неповнолітніх правопорушників, які стоять на обліку кримінальної міліції у справах неповнолітніх, за видами зайнятості встановлено, що він має досить стабільну структуру. Так, у 1996р. неповнолітніх, які не працювали і не вчились, було 8,2%, у 1997 р. - 23,8%, у 1998 р. - 27,7%, - у 1999 - 25,2%, у 2000р. - 25,1%.
За цей проміжок часу серед засуджених осіб віком до 18 років частка неповнолітніх, які ніде не навчались і не працювали згідно державної статистичної звітності, становила: у 1996р. - 26,1%, у 1997р. - 40%, у 1998р - 28,4%,у 1999 р. - 24,9%.. У 2000 р. їх кількість збільшилась на 12,9% і станом на сьогоднішній день цей показник залишається на потійному високому рівні.
Для запобігання проявів асоціальної поведінки неповнолітніми вивчається питання їх зайнятості органами державної влади та місцевого самоврядування, зокрема прокуратурою, судом, центрами зайнятості населення, службами у справах неповнолітніх і освіти. Така ділянка роботи обумовлена необхідністю виконання Закону України "Про освіту": зважаючи на те, що незайнятість молодих людей призводить до скоєння протиправних дій, соціальної дезадаптації, кожного року доцільно вивчати стан залучення їх до навчання та праці, вживати заходи щодо покращення стану їх соціальної адаптації і розвитку.
Працевлаштування неповнолітніх має здійснюватися згідно вимог Закону України від 1 березня 1991 р. "Про зайнятість населення", Указу Президента України від 24 січня 2001 р. 342/2001 "Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми "Діти України" на період до 2005 року", Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 3578. В ст.7 Закону "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" записано: "Держава гарантує працездатній молоді надання першого робочого місця не строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах".
2. Теоретичне обґрунтування превентивної роботи із незайнятою молоддю.
Високо цінував виховну роль праці В.А.Сухомлинський: "Нема і не може бути виховання поза працею і без праці, тому що без праці у всій її складності й багатогранності людину не можна виховати".
Досліджуючи вплив праці на формування і розвиток особистості, К.Д.Ушинський писав: "Найбільш необхідно, щоб...стало неможливим те лакейське марнування часу, коли людина залишається без роботи в руках, без думки в голові, тому що в ці хвилини псується голова, серце, моральність". А М.М.Фіцула зауважуває, що любов до праці може бути вихована тільки в праці.
Для розвитку особистості необхідно формувати світогляд, який визначає ставлення до навчання та трудової діяльності. Як зазначає Митрохін В.І.: "Світогляд - це сукупність поглядів, оцінок, норм і установок, які визначають ставлення особистості до людей, суспільства.... і які виступають в якості орієнтирів, регуляторів її поведінки... Проблема розуміння змісту життя виникає в свідомості на побутовому рівні і органічно перш за все входить у всю життєдіяльність людини. Зміст життя має предметну спрямованість і це проявляється в діяльності людини, результатах, цілях, засобах, а також в самому житті як найвищій цінності. У свою чергу діяльність людини є завжди цілеспрямованою, вона обумовлена задоволенням її потреб, реалізацією інтересів і цілей, вирішенням поставлених завдань. Уже тільки ця сама сутність людської діяльності дозволяє говорити про її зміст як мети".
Фокін В.М. визначив такі причини упущень залучення до суспільно корисної діяльності неповнолітніх, не зайнятих навчанням, трудовою діяльністю: 1) недостатній вплив сім'ї; 2) недоліки в діяльності органів освіти, професійно-технічних закладів;3) недоліки в діяльності органів працевлаштування неповнолітніх; 5) недоліки в роботі з неповнолітніми у суспільних інститутах, трудових колективах.
3. Психолого-педагогічний портрет незайнятої молоді.
Насамперед необхідно вивчити психолого-педагогічну характеристику та запити такої категорії осіб загалом і кожного неповнолітнього зокрема. Вивчення особливостей особистості неповнолітнього зазначеної категорії показало деформація соціальної спрямованості, неадекватність у ставленні до своїх можливостей, значний ступінь відхилень від потреб, у розвитку моральних якостей, інтересів, розумінні ідеалу, перспектив свого майбутнього життя, негативізм і зневіру у ставленні до людей. Основна частина з них прагне якомога швидше закінчити навчання і почати працювати (53,4%). Невизначену позицію займають 38,9% неповнолітніх.
Слід урахувати, що частину неповнолітніх (21,3%) вдається залучити до навчання в закладах освіти, де вони перебувають під впливом педагогів, колективу. Але стосовно більшості з них постає завдання працевлаштування, набуття професії у професійно-технічних закладах, на курсах різного профілю.
Вивчення професійних інтересів неповнолітніх свідчить, що домінантними тенденціями в їх прагненні працювати на сучасному етапі є:
- орієнтація на роботу в приватних підприємницьких структурах;
- заняття дрібною комерцією;
- бажання відкрити власну справу; виїхати після виповнення 18 років за кордон;
- бажання знайти місце праці з хорошою оплатою в будь-якій галузі;
- отримати відповідний фаховий рівень шляхом продовження навчання.
Загалом, вивчення ставлення неповнолітніх до праці показало, що визначальним фактором у профорієнтаційній роботі з ними є прагнення до самостійності, бажання самореалізації як вікових особливостей.
У наш час багатьом випускникам загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, технікумів, ліцеїв, коледжів не вдається працевлаштуватися. Як свідчать статистичні дані, частка молоді, яка не працює та не навчається, серед різних вікових груп є наступною: 15-17 років - 7%, 18-19 років - 27%. 20-24 роки - 23%, 25-28 років - 25%.Тобто, найбільш критичним періодом для організації зайнятості молодих людей є вік виповнення вісімнадцятиліття.
Доцільним є дослідження залежності рівня зайнятості молоді від освіти. Найбільша частина тих, хто не працює та не навчається, серед випускників середніх шкіл: кожна четверта молода людина, що має середню освіту, не працює і не навчається. Тому першочергово постає завдання профорієнтаційної роботи серед молодих осіб. Такий підхід дозволяє побудувати спільно з неповнолітнім перспективи його майбутнього життя, психологічно підтримати.
Поза сферою впливу колективного виховання виявляються і ті важковиховувані підлітки, які залишили навчальні заклади за небажанням вчитися. Внаслідок бездіяльності батьків, органів у справах неповнолітніх, освіти вони виявляються незайнятими ні навчанням, ні трудовою діяльністю. Одним із наслідків цього і стає те, що багато неповнолітніх на момент вчинення правопорушень та злочинів ніде не навчались і не працювали.
У 2001 р. в Полтавській області такою категорією осіб вчинено 69% злочинів від загальної кількості протиправних дій, скоєних неповнолітніми. Прокуратура провела перевірки в органах місцевої державної виконавчої влади, відділах освіти і науки, службах у справах неповнолітніх, міських та районних центрах зайнятості щодо дотримання законодавства про працевлаштування неповнолітніх. Виявлено серйозні порушення, які суттєво обмежують права неповнолітніх на працю, негативно впливають на стан злочинності в молодіжному

 
 

Цікаве

Загрузка...