WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Превенція правопорушень у зарубіжних країнах. Організація індивідуальної превентивної роботи з особами, які допускають асоціальні прояви поведінки (ре - Реферат

Превенція правопорушень у зарубіжних країнах. Організація індивідуальної превентивної роботи з особами, які допускають асоціальні прояви поведінки (ре - Реферат

поведінку;
- підлітки та юнаки, вчинки яких підлягають дії Адміністративного кодексу;
- вчинили злочин, але не підлягають дії Кримінального кодексу за недосягненням віку, з якого наступає кримінальна відповідальність;
- неповнолітні, звільнені від покарання згідно амністії;
- рішенням суду передані піднагляд батьків;
- неповнолітні, засуджені умовно;
- молоді люди, звільнені з місць позбавлення волі;
- засуджені за вчинення злочину до виправних робіт;
- перебувають на обліку наркодиспансеру за вживання алкогольних чи наркотичних речовин;
- які бродяжать чи жебракують;
- схильні до суїциду;
- які ніде не вчаться і не працюють;
- які ведуть аморальний спосіб життя (зокрема, займаються проституцією).
4. Модель комплексної психолого-педагогічної реабілітації соціально і педагогічно занедбаних дітей і підлітків.
Моделі реабілітації соціальної та педагогічної занедбаності неповнолітніх повинні розроблятися на основі комплексної діагностики. Етимологічна діагностика може відновити історію занедбаності дитини:
- які фактори (медико-біологічні, соціокультурні, психолого-педагогічні) спровокували такий стан;
- яка складова мікросередовища (сім'я, школа, дитячий садок) виявилися нездатними вплинути позитивно на дитину та чи являється вплив перерахованих факторів багатоплановим, багатостороннім, інтенсивним;
- як особа реагує на вплив мікросередовища.
Виходячи з комплексної діагностики досліджуваного явища можна застосовувати різні спеціальні реабілітаційні моделі: "профілактика", "діагностика", "корекція", "реабілітація", "розвиток" або їх комплекс "профілактика - діагностика - корекція - розвиток - реабілітація". Кожна модель вимагає реалізації певного змісту, форм і методів роботи, включає коло зацікавлених і компетентних учасників, передбачає відповідність технологій і орієнтована на конкретні результати реабілітації.
Спеціальна корекція:
- визначення особистісної перспективи неповнолітнього;
- демонстрація перед особою групової підтримки;
- підвищення статусу, організація успіху;
- виділення симптомокомплексів, які потребують корекції;
- розроблення і реалізація програм корекції;
- здійснення методів спеціальної ранньої корекції;
- аналіз результатів корекційної роботи.
Спеціальна профілактика:
- розроблення цілей і завдань роботи з педагогами;
- розроблення і реалізація програми "Ровесники";
- розроблення і реалізація програми "Батьки";
- застосування методів спеціальної профілактики;
- координація всіх програм;
- аналіз ефективності програм.
Загальна профілактика:
- створення психолого-педагогічних умов гуманізації виховного процесу;
- раціональна організація педагогічного процесу;
- застосування методів загальної профілактики;
- аналіз цілісного педагогічного процесу.
5. Класифікація методів індивідуальної роботи, які використовуються соціальним педагогом з профілактичною метою.
Методи соціальної роботи:
- методи соціальної діагностики (інтерв'ю, моніторинг, соціологічне опитування, експертна оцінка, біографічний метод);
- методи соціальної профілактики (превентивний метод, соціальна терапія, група підтримки);
- методи соціальної реабілітації (статусне зміщення, групова терапія).
Психологічні методи:
- психодіагностичні (тести, анкети, соціометрія);
- психокорекційні (артотерапія, тренінг поведінки, ігрова корекція, соціально-психологічний тренінг);
- методи психологічного консультування (інтерпретація, ідентифікація);
- методи психотерапії (психоаналіз, самопереконання, групова терапія, сімейна психотерапія).
Соціально-педагогічні методи:
- методи як елемент соціального виховання (метод мотивації, репродукування);
- методи впливу (які впливають на свідомість, почуття, поведінку);
- методи організації соціально-педагогічної взаємодії (метод цілепокладання, ціннісного орієнтування, організації діяльності, спілкування, оцінки, самореалізації).
Педагогічні методи:
- організаційні (педагогічний експеримент);
- педагогічної діагностики (педагогічне спостереження, природний експеримент);
- навчання (словесні - бесіда, лекція, дискусія, наочні - ілюстрація, демонстрація, робота з підручником, практичні - вправа, гра, проблемна ситуація);
- виховання (позитивний приклад, переконання, привчання, заохочення і покарання, перспектива, гра, довіри, організація успіху, самовиховання).
6. Корекційна індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками.
У роботі з важковиховуваними неповнолітніми використовуються загальні методи виховання, які поділяються на три групи:
- методи формування суспільної свідомості;
- методи формування досвіду суспільної поведінки;
- методи заохочення і покарання.
Корекційна індивідуальна робота з важковиховуваними неповнолітніми у соціально-педагогічній діяльності має свої особливості.
1. У процесі перевиховання важковиховуваного неповнолітнього індивідуальна виховна робота займає особливе місце. Для її організації важливо вивчити його особистість, виявити індивідуальні особливості, позитивні і негативні якості, достоїнства і недоліки.
2. А.С.Макаренко вважав, що педагог має мати програму людської особистості, до реалізації якої необхідно прагнути. Враховуючи особливості особистості кожного вихованця до "стандартної" програми вносять індивідуальний коректив.
3. В індивідуальній виховній роботі, окрім загальних методів, використовуються спеціальні прийоми педагогічного впливу. Ці прийоми будуються на організації певної педагогічної ситуації. Ними виступають: навіювання, прояв доброти і уваги, активізація почуттів, організація успіху в діяльності, залучення до цікавої діяльності, паралельний педагогічний вплив, іронія, довір'я та ін.
4. Цікавим виявилося впровадження нетрадиційного методу, такого як психотерапія. Багато дослідників з різних країн вказують, що психотерапією можуть займатися не лише лікарі, а й представники немедичних спеціальностей - психологи, педагоги. Психотерапія вивчає можливості специфічних впливів на людей і виступає як комплекс заходів, спрямованих на усунення хворобливих порушень в організмі шляхом інформаційного впливу на нього безпосередньо через психіку.
5. Важковиховувані підлітки потребують посиленого виховання правильних етичних уявлень, стійкої соціалізації, вироблення соціально позитивної поведінки, мобілізації своїх особистих ресурсів, уміння контролювати себе, долати байдужість до соціального життя. Тому педагогічна психотерапія може активізувати правильну соціалізацію особистості. Підліткові,

 
 

Цікаве

Загрузка...