WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Поняття та предмет превентивної педагогіки. Генезис і еволюція проблеми асоціальних відхилень у поведінці індивіда - Реферат

Поняття та предмет превентивної педагогіки. Генезис і еволюція проблеми асоціальних відхилень у поведінці індивіда - Реферат

вираженими відхиленнями);- педагогікою вищої школи (розроблення проблеми морально-правового виховання студентської молоді, профілактики алкоголізму, наркоманії, проституції);- психологією (використання даних загальної, вікової, соціальної психології, а також вивчення етапів і механізмів антисуспільної деформації особистості молодої людини, при визначенні поглядів, цінностей, мотивів поведінки);- філософією (дослідження природи і сутності соціальних відхилень, зв'язок з іншими явищами суспільства, з'ясування детермінант, закономірностей, тенденцій розвитку);- соціологією (використання інформаційних даних, тенденцій у розвитку суспільства);- медициною (знання основ наркоманії, алкоголізму, сексології, сексопатології).
4. Концепції поведінки з асоціальними відхиленнями.
Концепції поведінки з асоціальними відхиленнями представлені біологічним та соціологічним напрямками.
Засновником біологічного напрямку вважається італійський психіатр Ч.Ломброзо (1835-1909). Його вчення є суперечливим, однак впливовим на подальший хід розвитку наукових ідей. Він створив теорію вродженого злочинця ітипів злочинців, намагався пояснити природу злочинності на основі анатомічних і антропологічних, біологічних і психіатричних особливостей особи.
У 20-х роках ХІХ ст. виникає кримінально-біологічна школа, яка поєднує схильність до правопорушень із спадковістю. Її представники: Е.Феррі, Р.Гарофалл та ін. Всі вони розділяли позицію Ч.Ломброзо.
Великого поширення набула психоаналітична школа австрійського лікаря-психіатра З.Фрейда (1856-1939), яка розглядала злочинність як результат дефективного розвитку особистості. Суть теорії полягала в тому, що людина з народження біологічно приречена на постійну жорстоку боротьбу антисоціальних глибинних інстинктів - агресивних, статевих, переляку - з моральними установками особистості.
Основна теза теорії психопатологічних причин - "правопорушник - завжди психопатична або розумово відстала особистість".
Спадкова теорія - причиною правопорушень вважається схильність до антисоціальної поведінки, яка передається на хромосомному рівні. Різновидностями цієї теорії є:- теорія "сімейного дерева", представники якої намагаються доказати наявність спадкової схильності до правопорушень через вивчення ряду поколінь правопорушника; - теорія близнюків об'єднує правопорушення із генетичними факторами і доказує спадкову схильність до нього.
Суттєвою рисою соціологічного напрямку є те, що при поясненні причин асоціальних відхилень його представники основну увагу приділяють екзогенним факторам, а також вивченню масових соціальних явищ. Такими дослідженнями займались засновник соціальної статистики А.Кеттле, французький соціолог і криміналіст Г.Тард.
Цей напрямок очолює теорія диференціального зв'язку, створена Е.Сатерлендом, якою наголошується, що асоціальна поведінка виникає в результаті взаємодії людей (поведінці вчаться).
Теорія соціальної дезорганізації також надає основного значення соціальним факторам. Завдяки їй робиться спроба піднятися від мікрогрупи до більших соціальних інститутів - соціально-психологічних, соціально-культурних, соціально-економічних протиріч. Засновником цієї теорії вважається Е.Дюркгейм (1858-1917).
П.Вест радить вживати заходи для обмеження народжуваності, але ненасильницьким шляхом. А.Дойч пропонує з цього приводу "стерилізацію" для обмеження народжуваності.
Вчені Елеонора і Шелдон Глюк, обстеживши 500 неповнолітніх з делінквентною поведінкою, дійшли висновку, що більшість із них почали виявляти ознаки відхилень у поведінці в дитячому віці. Взагалі більшість дослідників абсолютизують роль раннього періоду розвитку особистості.
Дослідження К.Хорні доводять вплив невротичного характеру на поведінку індивіда.
"Теорія самоактуалізації" А.Маслоу доводить важливість справи, яка захопить індивід і допоможе самоактуалізуватися.
5. Становлення і розвиток превентивної педагогіки як науки.
Грецькі філософи Демокріт, Платон, Арістотель були переконані в тому, що виховання шляхом переконань має позитивний вплив на розвиток вихованців, Так, Демокріт вважав, що погане оточення негативно впливає на дитину. Платон відзначав, що вихователь повинен завжди пояснювати дитині позитивність і негативність вчинків, оцінювати їх. Арістотель рекомендував вихователям ураховувати вікові та індивідуальні особливості дитини і дотримуватися "середини" при вихованні.
Цікавими є думки римського педагога М.Квінтіліана, який у своїй книзі "Про виховання оратора" зазначав, що позитивні задатки слід розвивати, а погані звички дітей є результатом неуважності до них педагога.
Слушними є педагогічні ідеї мислителя-гуманіста М.Монтеня. Це, насамперед, думка про вміння вихователя розуміти, поважати, знати вихованця; не вживати до нього насильства, виявляти у відносинах з дитиною витримку, вимогливість і доброту.
Видатний чеський педагог Я.А.Коменський у своїй "Великій дидактиці" звертався до проблеми відхилень у поведінці дітей. Так, він вважав, що діти не народжуються поганими чи добрими, такими вони стають у результаті виховання. Він акцентував увагу на тому, що "ласкаве слово", вправляння у хороших вчинках, похвала - найкращі методи виховання. Педагог вважав також, що трапляються, хоч дуже рідко, діти, безнадійні у вихованні.
Позитивні ідеї Ж.-Ж.Руссо є актуальними і сьогодні. Це ідея природовідповідності виховання, врахування індивідуальних і вікових особливостей. Ж.-Ж. Руссо запропонував метод "природних наслідків", який можна використовувати (якщо дитина зламала стільчик, то не слід поспішати дати їй новий стілець - нехай вона відчує, як незручно без нього).
І.Песталоцці стверджував, що виховання повинне починатися з першого дня від народження дитини, а матерів слід навчати методиці виховання. Соціалісти-утопісти Фур'є, Сен-Сімон, Оуен вбачали причинами відхилень у поведінці

 
 

Цікаве

Загрузка...