WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перевиховання неповнолітніх на засадах християнської моралі. Інтегративний підхід до виправлення неповнолітніх правопорушників на основі релігійного, - Реферат

Перевиховання неповнолітніх на засадах християнської моралі. Інтегративний підхід до виправлення неповнолітніх правопорушників на основі релігійного, - Реферат


Реферат на тему:
Перевиховання неповнолітніх на засадах християнської моралі. Інтегративний підхід до виправлення неповнолітніх правопорушників на основі релігійного, морального і правового виховання
ПЛАН
1. Релігійне виховання як основа виправлення неповнолітніх правопорушників.
2. Формування саморегулюючої поведінки неповнолітніх на основі релігійного виховання.
3. Джерельна база інтегративного підходу до виправлення, реабілітації, профілактики негативних проявів поведінки індивідів.
4. Релігійна, моральна, правова свідомість як основа правомірної суспільної поведінки.
1. Релігійне виховання як основа виправлення неповнолітніх правопорушників.
Запобігання вчиненню правопорушень неповнолітніми є однією із складових боротьби із асоціальними проявами. Оскільки асоціальна поведінка неповнолітніх є результатом порушення гармонійних стосунків з оточенням, найважливішим у їх перевихованні є подолання усіх відхилень у поведінці на основі формування правильних поглядів, переконань, навичок і звичок правомірної поведінки.
Вчинювані неповнолітніми злочини свідчать про недостатній рівень сприйняття ними вищих духовних цінностей. Це є проявом низької культури, слабкості духу. Усе це вимагає підняття правопорушника до вищих проявів людської культури - сприйняття й розуміння справжніх моральних цінностей.
Наш досвід переконує, що формування моральності у неповнолітніх як основи їх поведінки, розвитку у них сприйняття вищих духовних цінностей допомагає релігійне виховання.
У процесі пошуково-експериментальної роботи з неповнолітніми слід намагатися використати такі релігійні цінності.
Ідея добра і зла. Добро править світом і воно повертається до людини добром, а заподіяна шкода - карою. Заповідь "роби з іншими так, як хочеш, щоб вони робили з тобою" допомагає визначити свої стосунки з людьми, ставлення до них.
Ідея прощення. "Око за око, зуб за зуб" - заповідь, яка діяла для людей згідно зі Старим Завітом, коли вони перебували на нижчому рівні розвитку. Згідно з Новим Завітом людина повинна прощати кривдникам. Тільки через прощення людина стає цілісною цінністю, особистістю. Прощенням дається становище набагато вище стосовно кривдників.
Ідея міцності духу. Прослідковуючи шлях Ісуса Христа на Землі, його страждання і муки, переконуємося, що кожній людині теж доводиться проходити через терни для досягнення високих цілей. Повинно вистачити духу витерпіти все, не зламатися, не занепасти духом.
Ідея любові до ближнього. "Люби ближнього як себе самого" - заповідь, яка допомагає переосмислити ставлення до самого себе і людей, знайти підхід до людських вад і слабкостей, навчитися жити у взаємоповазі і гармонії з усіма.
Ідея любові до Бога. Бог - абсолютна істина, добро і любов. Нема вищих законів, ніж Божі закони. Вірити в Бога, дотримуватись його заповідей означає вірити і любити абсолютну правду й істину. А отже, дотримуватись заповідей, які регулюють моральні стосунки між людьми. Суспільно-правові відносини теж охороняють права людини. Проте людська правда обумовлена людським життям, є показником рівня розвитку людської свідомості. Тому нам не все зрозуміле в релігійному вченні. Але правдивість його доказана дією Божих законів.
Не кради. Ідея "Не побажай добра ближнього твого" орієнтує людину на власні досягнення, на працю, на самовиховання, самовдосконалення. Ця заповідь стосується поведінки всіх людей. Неповнолітній правопорушник повинен дотримуватись цієї заповіді, тому що він також може стати потерпілим від неправомірної поведінки інших людей.
Не вбий. Вбити - зруйнувати створене Богом для гармонії світу. Це зробити біль для самого потерпілого, його близьких. Внести невиправне в людське життя. Горе, страждання, біль людей бумерангом повертаються до самого кривдника. Це втрата спокою, чистого сумління, впевненості в майбутньому.
Не свідчи неправдиво. Сказати неправду - викривити істину, що не відображає сутності речей, явищ. Це тягне за собою порушення норм співжиття, і в свою чергу викликає дисгармонію, біль, образу. Винний залишається непокараним, невинний - страждає. І ці страждання приносить неправдиве Слово. Слід зважати на слова, як і на вчинки. Це буває важливо однаковою мірою.
Аналіз опитування й спостережень на всіх етапах виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми показує зміну в їх поглядах, суджених й поведінці. За певними критеріями ми спробували визначити моральне обличчя правопорушників даної категорії на початковому й кінцевому етапах виховної роботи з ними. Зокрема, на кінцевому етапі 25,3 % з усіх вихованців вважають злочин випадковістю в порівнянні з 34,6 % - на початковому; не визнають свою вину 3,1 і 18,9 %; вважають, що вчинили правильно 1,4 % і 4,5 %; засуджують вчинений ними злочин 70,2 % і 42,0 % відповідно. На краще змінюється і мотивація їхньої поведінки: з 76,9 % до 40,6 % умовно засуджених неповнолітніх - спрямована на самозадоволення; з 19,6 % до 32,2 % - в інтересах сім'ї; з 13,5 % до 27,2 % - суспільно значима.
Так, спостереження переконують, що реалізація цих релігійних ідей надзвичайно позитивно впливає на духовність особи неповнолітніх, розвиток його моральних якостей: доброти, справедливості, чесності, милосердя, терплячості. Внаслідок релігійного виховання у стосунках між неповнолітніми з'явилась щирість, теплота, співпереживання, взаємодопомога. Поява таких якостей є важливою перепоною у скоєнні повторного злочину неповнолітнім, засудженого до умовної міри покарання.
2. Формування саморегулюючої поведінки неповнолітніх на основі релігійного виховання.
Вирішення завдань попередження вчинення неповнолітніми повторних правопорушень може бути шляхом формування у них саморегулюючої поведінки. Досягнення цього допомагає організація самовиховання даної категорії неповнолітніх. Воно можливе за умови, якщо неповнолітній сам усвідомив необхідність свого виправлення. Процес самовиховання розпочинається з моменту, коли неповнолітній почне правильно оцінювати свої дії, дасть їм правильну оцінку і задумується над тим, як досягнути виправлення. Готовність правопорушника до самовиховання є показником того, наскільки ефективно організований процес його перевиховання взагалі.
Про бажання правопорушника виправитись свідчать такі прояви як самооцінка, засудження свого вчинку, розкаяння, сором, докори сумління, дисциплінованість, почуття відповідальності за слова і дії. Так, зокрема, рівень готовності умовно засуджених неповнолітніх до самовиховання внаслідок заходів і мір впливу змінюється наступним чином: високий з 34,6 % на початковому до 42,4 % на кінцевому етапі виховної роботи з ними; середній - з 29,8 % до 35,8 %; низький - з 35,6 % до 21,8 % відповідно.
Найефективнішою формою релігійного виховання правопорушників є проведення бесід із священиком. Здійснюватися це повинно за згодою батьків і при зацікавленості самого неповнолітнього, що не суперечить правовим нормам. Залежно від ситуації, священик працює з неповнолітнімабо в службі, або в церкві.
Організовувати слід зустрічі правопорушників з священиками різних конфесій (православною, греко-католицькою), враховуючи побажання самих підлітків чи їх батьків. Священики, знаючи, що мають справу з неповнолітніми, які умовно засуджені, багато уваги приділяють їх моральному вихованню, роз'яснювали з погляду релігії окремі моральні поняття, сутність норм людського співжиття. Бесіди слід проводити за індивідуальним планом і за взаємодомовленістю між неповнолітнім і священиком. У деяких випадках організовуються бесіди з групами правопорушників або вони залучаються до діяльності молодіжних релігійних організацій.
Релігійний вплив дає відчутний результат у виправленні правопорушників. Віруючі підлітки і юнаки легше змінюють помилкові погляди на істинне розуміння поняття чесності, справедливості, доброти. Вони набувають у їхньому розуміння справжнього змісту. Спостерігається позитивний результат посилення релігійного впливу і в налагодженні стосунків з ровесниками. Віруючі правопорушники стають краще розуміти друзів, батьків, змінюють своє ставлення до оточення взагалі. Змінюється на краще ставлення неповнолітніх до навчання та праці.
Результати

 
 

Цікаве

Загрузка...