WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості та методика реабілітаційної превентивної роботи з неповнолітніми правопорушниками різних категорій - Реферат

Особливості та методика реабілітаційної превентивної роботи з неповнолітніми правопорушниками різних категорій - Реферат

розвиток. Поняття виправлення стоїть ближче до поняття розвитку і самовдосконалення.
Аналізуючи суть процесу перевиховання, О.І.Кочетов виділяє у ньому чотири функції: відновну, компенсуючи, стимулюючу, виправну. Відновна - створення умов, у яких неповнолітній може проявити себе з позитивної сторони. Компенсуюча - створення умов розвитку, за яких неповнолітнім перекриваються недоліки у тій чи іншій сфері. Стимулююча - активізація позитивного у вихованцеві. Виправна - допомога вихованцеві звільнитися від негативних якостей.
Принципи перевиховання: цілеспрямованість; зв'язок перевиховання з працею, життям; перевиховання в колективі і через колектив; опора на позитивне в особистості; поєднання високої вимогливості з повагою до важковиховуваного підлітка в процесі перевиховання; єдність, систематичність іпослідовність педагогічних впливів у перевихованні; індивідуальний підхід; поєднання переконання з примусом у перевихованні; гуманне ставлення; об'єктивне ставлення; провідна роль наставника.
Реабілітація - це комплексна, багаторівнева, етапна і динамічна система взаємопов'язаних дій, спрямованих на відновлення прав дитини, його статусу, здоров'я, дієздатності. Вона включає аспекти профілактики і корекції відхилень в її розвитку. Профілактика в системі реабілітації пов'язана з усуненням причин, умов і факторів, які викликають ті чи інші відхилення в розвитку особистості. Найчастіше вона пов'язана з середовищем, соціальним оточенням дитини.
Реабілітація в психолого-педагогічному аспекті розглядається як процес відновлення психічних проявів і здібностей особи після якого-небудь правопорушення. У результаті створюється певна рівновага в поведінці неповнолітнього. Це досягається в умовах, які є відповідними вимогам нормального життя. У цьому випадку реабілітацію й називають перевихованням.
Соціально-педагогічна реабілітація неповнолітніх - це реінтеграція, включення, повернення особи в суспільство, сім'ю, школу, клас, об'єднання ровесників, що сприяє повноцінному функціонуванню в якості соціального суб'єкта.
Корекція передбачає роботу з конкретними відхиленнями і спрямована передусім на самого неповнолітнього. Відновлення особи в правах передбачає урахування основних положень Конвенції ООН про права дитини: її право на життя, право на виховання й навчання, захист прав і свобод особистості, забезпечення можливостей для розвитку, активну участь в житті суспільства.
3. Реабілітаційні заходи щодо осіб, які вчинили злочини і засуджені без позбавлення волі.
Система роботи з умовно засудженими неповнолітніми розроблена на основі ст.104 Кримінального кодексу України, прийнятого 5 квітня 2001 р., Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх". Увага з боку держави до цього питання обумовлена тим, що запобігти вчиненню повторних злочинів неповнолітніми, які засуджені до мір покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, є однією з складових частин боротьби із злочинністю в суспільстві.
У ст. 104 Кримінального кодексу України обумовлено, що, якщо при призначенні покарання неповнолітньому на строк не більше 5-ти років, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, особу винного та інші обставини, суд дійде висновку про можливість виправлення підсудного без відбування покарання, то може ухвалити рішення про його звільнення від відбування покарання з випробуванням. Встановлюється іспитовий термін.
Іспитовий термін - це визначений рішенням суду проміжок часу, протягом якого неповнолітній перебуває під наглядом й контролем кримінальної міліції, служби у справах неповнолітніх, під виховним впливом педагогічних, трудових колективів та сім'ї для його виправлення.
Мета цього терміну - не тільки не скоїти повторного злочину, а й виправити наявні недоліки у морально-правовому розвитку, оскільки такі неповнолітні характеризуються значним ступенем педагогічної занедбаності. Перебуваючи у соціумі, вони піддаються впливам загальної профілактики. Але найбільш ефективною у роботі з ними є індивідуальний підхід, який передбачає застосування індивідуальних бесід безпосередньо з ним та його батьками, застосування інших методів переконання (обговорення, наведення прикладу, зустрічі з цікавими людьми, відвідування виховної колонії, створення спеціальних педагогічних ситуацій, застосування засобів релігійного впливу), а також примусу (вимога, попередження, притягнення до відповідальності через органи суду).
Вирішення завдань попередження споєння умовно засудженими неповнолітніми повторних злочинів може бути забезпечене шляхом формування у них високого рівня правосвідомості і на її основі - саморегулюючої поведінки. Досягнення такого результату допомагає організація самовиховання через роботу з ними психологів центрів соціальної служби для молоді.
Загалом, виправлення неповнолітніх даної категорії ефективно проходить за умов покращення середовища, в якому він проживає, та при використанні найбільш оптимальних форм і методів виховної роботи з ним. Необхідним є проведення заходів, які мають характер соціального захисту та допомоги правопорушникові (вплив на батьків у разі невиконання ними своїх обов'язків, працевлаштування неповнолітнього, залучення до навчання, налагодження життєдіяльності в колективі, в якому він навчатиметься чи працюватиме).
Література:
1. Вопросы изучения детей с отклонениями в поведении. Материалы к конференции/Редколлегия: И.А.Невский, .А.В.Веденов, Н.И.Фелинская.-М, 1988г.-179с.
2. Десятников В.Ф., Козюля В.Г. Психические девиации и противоправное поведение подростков.-М., 1982.-84 с.
3. Невский А.И. Отклонения в поведении и неуверенность в себе //Дисциплина и предупреждение педагогической запущенности школьников.-Кишинев: Штиинца,1992.- С.120-128.
4. Селецкий А.И., Тарарухин С.Д. Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением.- К.: Вища школа,1981.-239 с.
5. Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі // За ред. Синьова В.М.- К., 2003.- 222с.
6. Трудный подросток: причины и следствия / Под ред.В.А.Татаренко.-К.: Рад.школа,1985.-125с.
7. Тузов А.П. Мотивация противоправного поведения несовершеннолерних.-К.: Вища школа, 1982.-179с.
8. Фетюхин М.И. Психологическое изучение трудновоспитуемых и недисциплинированных учащихся как фактор их перевоспитания// Дисциплина и предупреждение педагогической запущенности шкрльников.- М.: ВНИИ.- С.57-71.
9. Фіцула М.М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. Видання друге, доповнене, перероблене.-Тернопіль, 1999.-141с.

 
 

Цікаве

Загрузка...