WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості та методика реабілітаційної превентивної роботи з неповнолітніми правопорушниками різних категорій - Реферат

Особливості та методика реабілітаційної превентивної роботи з неповнолітніми правопорушниками різних категорій - Реферат

неправомірний вчинок. Вони є основою розвитку всіх інших моральних цінностей людини.
Одним із аспектів виховання правопорушників є підготовка до сімейного життя. Важливим при цьому є висвітлення традицій української сім'ї, дієвості в ній загальнолюдських якостей, таких, як гідність, вірність, взаєморозуміння, взаємоповага. Трудність даного завдання полягає в тому, що умовно засуджені неповнолітні є діти сімей,батьками яких допускаються певні помилки у вихованні й у стосунках. Все це вимагає особливого підходу через глибоке вивчення їх сімей.
Від неповнолітніх вимагається розуміння того, що побудувати сім'ю вони повинні на морально здорових засадах. Це змушує продумано підходити до створення сім'ї. Цим зумовлена необхідність акцентуації на статевому вихованні.
Особистість може сприйняти загальнолюдські цінності, суспільні норми в поєднанні з правовими нормами держави, в якій проживає. Правове виховання передбачає вплив на особистість правопорушника для того, щоб сформувати в нього почуття відповідальності за свою поведінку, виробити вміння зважати на закони й норми співжиття. Правове виховання правопорушників даної категорії слід спрямовувати в двох напрямках:
а) формування правосвідомості, уявлень про право, законодавство, нормативні акти, які чинні в даний час;
б) формування правової культури на основі дотримання норм поведінки.
Одним з напрямків виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми є профілактика наркоманії, алкоголізму. Поряд із злочинами, вчинюваними неповнолітніми, дуже часто трапляється вживання спиртних напоїв, наркотичних і токсичних речовин. Кожний шостий злочин, здійснений умовно засудженим неповнолітнім, вчинювався ними в стані алкогольного сп'яніння. Алкогольна та наркотична ситуація в Україні особливо погіршилася за останні роки. Україна входить до числа 6 (з 50-ти) країн Європи, де темпи зростання вживання алкоголю та пов'язаних з цим наслідків є найбільшими. Значно поширюється наркоманія: кількість тільки офіційно зареєстрованих наркоманів зросла удвічі, а наркотичних засобів - у десятки разів.
Подоланню асоціальної поведінки значною мірою може сприяти трудове виховання. Соціалізація особистості проявляється в ставленні правопорушника до суспільства і через суспільно корисну працю. При виконанні таких обов'язків формуються правильні уявлення про норми суспільного життя, повага до людей праці, розуміння необхідності шанобливого ставлення до праці інших. Це вимагає усунути глибокі причини, що лежать в основі небажання працювати неповнолітнім і можуть ховатися в упущеннях виховання сім'єю чи школою.
Вирішити проблеми, пов'язані з підготовкою неповнолітніх до життя, допомагає їх професійне визначення. Слід враховувати при цьому такі обставини: спрямованість особистості, рівень готовності до вибору майбутньої професії, соціально-економічний стан того чи іншого регіону країни. Добре вирішитись ця проблема може за умови певного професійного інформування та консультування, яке дається на основі глибокого вивчення особливостей особистості умовно засудженого неповнолітнього.
Невіддільним від морального, правового, релігійного, трудового є естетичне виховання. Це головний шлях до духовного розвитку особистості. Зрозуміти, що є дійсно прекрасним можна тільки стикаючись із цим явищем. Адже умовно засуджені неповнолітні - це все ще діти, які більше, ніж дорослі, сприйнятливі до всього прекрасного. Брак естетичного виховання іноді призводить до нерозуміння того, що є правильним і неправильним, що є нормою і відхиленням. Потрібно навчити правопорушника бачити красу в усьому, що його оточує, і в тому, що він робить сам.
2. Види і шляхи реабілітації дітей і підлітків з девіантною поведінкою.
Закономірно постає запитання: з якого часу можна говорити про особу злочинця і коли така можливість відпадає, тобто в яких межах існує особа злочинця? У кримінально-правовому аспекті особа злочинця виникає після визнання її винною судом та вступу вироку суду в законну силу і триває до моменту відбуття покарання та погашення судимості. Особливості особи злочинця:
а) соціально-демографічні;
б) кримінально-правові;
в) соціально-рольові;
г) моральні.
У вітчизняній кримінології поняття особи злочинця трактується по-різному. В одному випадку під ним розуміють особу, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, заборонене кримінальним законом. І злочинців об'єднує тільки те, що вони вчинили злочин (Карпец І.І.). В іншому - робиться наголос на якісну відмінність особи злочинця віл особи незлочинця. Загалом, слід враховувати, що антисуспільна спрямованість особи проявляється в її аморальних вчинках, дисциплінарних, адміністративних та інших правопорушеннях, які ще не мають злочинного характеру, але при повторенні дедалі більше набирають кримінальних рис і вказують на реальну можливість вчинення даною особою злочину.
Далеко не всі важковиховувані неповнолітні стають правопорушниками і злочинцями, як і не всі правопорушники і злочинці вважалися важкими. Близько 30% тих, хто скоїв протиправні дії, не стояли на обліку правоохоронних органів, а половина з них не стояла навіть на внутрішкільному.
Звертаючись до проблеми роботи з важковиховуваними неповнолітніми, педагоги і психологи намагалися розкрити суть понять "перевиховання" і "виправлення". До цієї проблеми звертались М.Д.Левітов, В.І.Куфаєв, Л.О.Висотіна, М.М.Фіцула.
За визначення М.М.Фіцули:
Виправлення - складний психічний процес перебудови особистості, що здійснюється під впливом спеціально організованих зовнішніх впливів і самостійної роботи особистості над усуненням відхилень у своїй свідомості і поведінці та приведення їх до соціальної норми.
Перевиховання - спеціальний вид педагогічної діяльності педагогів і учнів, спрямований на подолання недоліків їх особистості, розвиток наявних у неї позитивних якостей і формування на цій основі нових, суспільно значимих корисних рис і властивостей.
Процеси виправлення і перевиховання можуть співпадати і не співпадати в часі. Перевиховання особи починається з початку реалізації програми перевиховання. Одночасно може розпочатися і процес виправлення. Якщо ж вихованець вважає себе не винуватим, не кається в своїй негативній поведінці, то виникає розрив між процесом перевиховання і виправлення.
Процеси виправлення, перевиховання, виховання і розвиток тісно взаємопов'язані, оскільки у процесі перевиховання відбувається постійне виправлення окремих негативних рис особистості вихованця і водночас формуються нові, позитивні якості, тобто здійснюється виховання і

 
 

Цікаве

Загрузка...