WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз причин асоціальної поведінки особи - Реферат

Аналіз причин асоціальної поведінки особи - Реферат

Економічний фактор впливу на асоціальні дії індивідів.
Для України є характерним високе економічне детермінування правопорушень. Наша держава визнана корумпованою країною з оцінкою 2,6 бала за 10-бальною шкалою (на кінець 90-х). Цей висновок зробила спеціалізована міжнародна організація "Трансперенсі інтернейшил". Такому стану речей сприяли надзвичайно велике втручання держави в економіку, несправедлива система оподаткування, величезні витрати на утримання органів державної влади, недосконале законодавство. Все це призвело до масового ухилення від сплати податків, формування тіньового сектора економіки (60%), вкрай низького рівня забезпечення тих, хто працює у бюджетній сфері. Звідси корумпованість чиновницького апарату.
Корупційна діяльність у свою чергу "бумерангом" впливає на погіршення економічного становища в Україні."Трансперенсі інтернейшил" вважає корупцію основним чинником економічного занепаду України. Корумпована номенклатура не заінтересована в реальному здійсненні економічної та адміністративної реформ.
Надзвичайно турбує спад суспільного виробництва і безробіття, яке набуло в Україні загрозливого стану. Так, на початок 2000 р. було зареєстровано у центрах зайнятості населення 1234 тис. осіб (серед них 62% - жінки, 32% - молодь). Проте, фахівці вважають, що реальний рівень безробіття у кілька разів вищий і становить до 40% від загального числа працюючих. На кожне робоче місце претендує в середньому 15 осіб. Багато людей, які вважаються працюючими, фактично перебувають у довготривалих неоплачуваних відпустках, працюють неповний робочий тиждень. Значна частина людей працює "в тіні" або вже перебуває "на дні" суспільства (бродяги, алкоголіки, наркомани).
4. Виховний потенціал сім'ї в умовах сьогодення.
Серед сукупності причин появи педагогічної занедбаності, ведучими за своїм значенням є вплив на дитину своєю поведінкою батьків, характер їх взаємовідносин між собою, ставлення до оточуючих дитину людей. Це той могутній педагогічний фактор, наслідки якого неможливо врахувати.
Причинами відхилень у сімейному вихованні є: а) гіпертрофія сфери батьківських почуттів; б) перевага бачення в підлітку, юнаку дитячих якостей; в) виховна невпевненість батьків; г) фобія втрати дитини; д) нерозвиненість батьківських почуттів; е) проекція на дітей власних небажаних якостей; є) внесення конфлікту між подружжям у сферу виховання; є) зсув в установках батьків залежно від статі дитини.
Типологію неадекватного виховання визначають наступні чинники: 1) рівень протекції в процесі виховання; 2) ступінь задоволення потреб неповнолітнього; 3) кількість вимог до дитини в сім'ї; 4) суворість санкцій; 5) кількість вимог-заборон; 6) нестійкість стилю виховання.
Сім'ї, які продукують педагогічно занедбаних дітей, з точки зору педагогіки можна класифікувати таким чином: педагогічно неспроможні, педагогічно пасивні, антипедагогічні (М.М.Фіцула).
Педагогічно неспроможна сім'я характеризується тим, що батьки намагаються проявити певну активність у вихованні дітей, але роблять це невміло. Їх виховний вплив на дітей непослідовний, педагогічно необґрунтований. Такі батьки відчувають труднощі у підборі методів виховного впливу. Найчастіше вони керуються своїм досвідом, який придбали, коли у свій час виховували їх батьки (авторитарний стиль, обмеження свободи, погрози і покарання або вседозволеність, потакання примхам).
Друга група сімей належить до тих, які не проявляють особливої активності у здійсненні виховання дітей, проявляють педагогічну пасивність. Вони в силу об'єктивних причин (хвороба, зайнятість, часта відсутність) або причин суб'єктивного характеру (відсутність єдиної точки зору на виховання, розлад між батьками, часті сварки і конфлікти) не можуть належним чином здійснювати виховання дітей. У таких сім'ях стосунки між батьками напружені, конфліктні. Батьки за сімейними негараздами не знаходять часу для виховання власних дітей, втрачають над ними контроль.
Третя група сімей характеризується антипедагогічними, аморальними умовами виховання дітей. Батьки цієї групи не можуть виховувати дітей в дусі вимог нашого суспільства, бо їм самим властива погана поведінка, негативні риси характеру, шкідливі звички. У таких сім'ях панує дух неповаги до правил співжиття, норм законів. Батьки своєю поведінкою (пияцтво, злодійство, розпуста) створюють в сім'ї антипедагогічну обстановку, намагаються виправдати відхилення від норм поведінки у своїх дітей, протиставити вимогам суспільства свої сімейні вимоги.
5. Вплив політики держави у галузі освіти на стан правопорушень у суспільстві.
Соціально-економічні й політичні процеси, які відбуваються у нашому суспільстві, не можуть не відбитись і на діяльності школи. У нинішніх умовах розвитку нашої школи існують об'єктивні протиріччя суспільного розвитку, боротьба нового зі старим, з елемантами застійних явищ, командно-бюрокатичним стилем керівництва, деформацією процесів.
Кардинальні соціально-економічні та політичні перетворення, складна загальна криміногенна обстановка потребують переосмислення багатьох питань виховання підростаючого покоління з урахуванням соціальних, психолого-педагогічних та медико-біологічних факторів соціальної дезадаптації шкільної молоді. Сучасність вимагає розглядати виховний процес через призму розвитку національної самосвідомості, гуманізації і демократизації освіти й виховання. Це зумовлює необхідність нового мислення, спричинює переоцінку суті процесу виховання у школі, що є складовою частиною загальнолюдської моралі. Державною національною програмою "Освіта" визначено, що розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, національного відродження. Пріоритетними напрямками реформування освіти є забезпечення у кожному навчально-виховному закладі відповідних умов для розвитку фізично та психічно здорової особи, запобігання пияцтва, наркоманії, насильництва, що негативно впливають на здоров'я людей.
На думку В.М. Оржеховської, унаслідок особливостей колишньої радянської системи, при якій формувалася звичка до однорідної реакції на ту чи іншу

 
 

Цікаве

Загрузка...