WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Суть процесу самопізнання - Реферат

Суть процесу самопізнання - Реферат

переживання людей (як проявляється горе, радість, задумливість, зосередженість, чесність, працьовитість та ін.). Навчившись розуміти інших людей, легше зрозуміти і самого себе. Глибше вникнути в проблему і вичленити практичні методи дослідження педагога допоможуть автори посібників: Платонов К. К. Занимательная психология.- М., 1964; Тартунский Ф. С., Тартунская Й. Ф. Задачи й упражнения по общей психологии.- Мн., 1988; Кочетов А. Й. Как заниматься са-мовоспитанием.-Мн.: Вьішзйш. шк., 1991; Петровский А. В. Что мьі знаєм й чего не знаєм о себе? - М.: Педагогика, 1988 та ряд посібників із серії "Пізнай себе. Психологія - школяреві".
Щоб самоспостереження школярів було ефективним, слід забезпечити їх відповідними правилами. Наприклад: ненамагайтеся спостерігати за собою зразу в усіх відношеннях, фіксуючи всі прояви своєї поведінки. Оберіть спочатку один напрям, який вас пай-більше цікавить; спостерігаючи за собою, не намагайтеся зразу ж поліпшити те, що вам не подобається в собі. Інколи ваші невдачі виникають через втомленість, внаслідок стресового стану, сильних переживань. Самоспостереження найкраще здійснюється в звичайних умовах; насамперед, слід здійснювати ретроспективне самоспостереження, тобто чітко відновлювати в пам'яті події, які тільки відбулися, факти як продовження самопереживання. Однак повнота враження зберігається недовго - 3-4 год., а далі вже починається спотворення пам'яттю пережитого і почутого; під час самоспостереження слід звернути увагу передусім на те, що потім доведеться згадувати і записувати. Пряме спостереження в ході тих чи інших моментів найбільш важке і найбільш суб'єктивне. Помилок у цьому варіанті пізнання себе буває більше, ніж під час наступного самоаналізу пережитого; потрібно вміти прогнозувати діяльність, подію, передбачати перебіг розмови, зустрічі, конфлікту та ін.; після того як проаналізовані факти, потрібно змусити свою пам'ять ще раз згадати, відтворити свої дії і вчинки в процесі розмови, конфлікту і т. п. Повторне самоспостереження дає завжди певне уточнення, доповнення; в процесі самоспостереження інколи доцільно уповільнити процес своєї діяльності, ніби розтягнути свої переживання в часі. Це допоможе побачити деякі деталі в собі, у своїх рухах, вчинках, почуттях.
З метою досягнення чіткості в процесі самоспостереження - використовуються допоміжні засоби: а) самоопитування-людина запитує себе: що відбулося, коли саме, в якій послідовності розвивалися події, що відчувала чи не відчувала вона сама й ін.; б) згадування: порівняння того, що запам'яталось, із записами у своєму щоденнику, спогадами інших; в) самоанкетування, самотестування: відповіді на запитання, які задаєш сам собі; г) порівняння (зіставлення): порівняння того, що говорили і писали інші, із власними спогадами і записами (що відчували інші порівняно зі мною); д) уявне повторення того, що відбулося: людина ставить себе в ситуацію, яка близька тій, при якій відбулася подія, потім відтворює свої дії особисто, а дії інших учасників - на основі уяви і спогадів.
Самокритика-опрацювання результатів самоспостереження за допомогою двох методів - самоаналізу і самооцінки. В основі самокритики лежить розвинуте мислення. Знаходити і виділяти основне - абетка мислення. Ось чому потрібно тренувати розум на запам'ятовування, засвоєння, застосування і закріплення провідних ідей науки, вчитися порівнювати, зіставляти, знаходити схожість і відмінність. Розум певною мірою необхідний для пізнання життя і для самопізнання, для учіння і самоучіння, для виховання і самовиховання.
Як в основі самоспостереження є спостережливість, так самокритика ґрунтується на критичності розуму, тобто вмінні бачити позитивне і негативне в навколишній дійсності.
У процесі самоаналізу своєї поведінки найважливіше-практичні результати своєї діяльності: що зроблено, як зроблено, чи можна було зробити більше і краще, що цьому перешкодило в мені самому, в чому винні інші.
Самоаналіз доцільний і ефективний, якщо він допомагає встановити причинно-наслідкові зв'язки в усіх діях і вчинках. Одна і та сама дія може бути результатом різних збуджувальних сил - якостей особистості, звичайного способу життя, стресового стану (страху, гніву, пориву радості, закоханості і т. ін.). Слід шукати основну причину, яка породжує поведінку. Якщо вона моральна - слід діяти, якщо егоїстична - потрібно себе негайно зупинити.
Подаючи учням допомогу в процесі здійснення самопізнання, можна їм запропонувати такі рекомендації: вважайте позитивними лише ті якості, які виявляються постійно, в усіх видах діяльності і за будь-яких умов, навіть несприятливих; вважайте негативними лише ті якості, які, проявляючись у поведінці, постійно викликають гостру критику оточуючих, їхнє незадоволення, нетерпимість і водночас принижують вашу честь і пробуджують сумління. "Заподіяне зло повертається назад, горе тому, хто здійснив злочинство!"- так говорив народ в усі часи; ведіть облік добрих справ, помилок і зумисних негативних дій. Добрі справи-ваші позитивні якості, помилки - відсутність досвіду життя, аморальні, негативні вчинки - результат ваших негативних якостей. "Хочеш бути добрим - безупинно твори добро",- закликає народна мудрість; щоб оцінити своє "Я", порівнюйте себе з іншими. Однак не з тими, хто гірше, а з тими, хто кращий за вас. Хочете стати кращими-порівнюйте себе з ідеалом, з еталоном розуму, моральності, волі. Хто орієнтується в самоспостереженні на гірших і каже "Я краще!",- вже стає гіршим; випробовуйте себе в труднощах, долайте їх, саме в боротьбі з труднощами проявляються наші недоліки і гідність. Смілива людина сама йде на подолання труднощів, не дочікуючись, поки життя виявить їх. Хто вміє долати свої труднощі, подолає і свої недоліки; ставте собі "відмінно", якщо позитивна якість виявляється завжди й в усіх видах діяльності, "добре" - якщо вона виявляється стійко в основних видах діяльності, "задовільно"-якщо в сприятливих умовах, на основі вимог зовні, "незадовільно" - якщо найчастіше проявляється не позитивна, а негативна якість, тобто не працьовитість, а лінь, не чесність, а обман тощо.
Література:
1. Сухомлинський В.О. Вибрані твори - в 5- ти т., Т.5 - Виховання і самовиховання, - К., 1997р.
2. Оржеховська В.М., Хілько Т.В., Кириленко С.В. Посібник з самовиховання. -К.,1996.
3. Рувинський А.І., Соловйова А.Е. Психологія самовиховання. -М., 1982.
4. Томан І. Як удосконалювати самого себе. Пер. з чеш. - К., 1988.
5. Ковальов А.Г. Самовиховання школярів. - М., 1967.
6. Галузинський В.М., Масленнікова П.П. Самовиховання та самоосвіта школярів.-К., 1969.
7. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995
8. Фіцула М.М. Педагогіка. - Тернопіль, 1997.
9. Карпенчук С.Г. Теорія та методика виховання. - К., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...