WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль рідної мови у реалізації концепції і доктрини національної освіти в Україні - Реферат

Роль рідної мови у реалізації концепції і доктрини національної освіти в Україні - Реферат

розділу. З приводу цієї класифікації можна сперечатися, хоч вона найбільшою мірою відбиває практику, що склалася в школах.
Оптимальною для уроку формування умінь і навичок є така структура
1. Повідомлення мети.
2. Відтворення теоретичних відомостей, які вивчатимуться на уроці.
3. Виконання учнями вправ.
4. Перевірка якості самостійної роботи учнів.
5. Завдання додому (для роботи над подальшим закріпленням знань, формуванням умінь і навичок).
6. Підведення підсумків уроку.
Якщо домашнє завдання тематично не зв'язане з матеріалом, який закріплюється на уроці, то повторення його можна виділити окремим етапом. Тоді структуру уроку формування умінь і навичок будуть складати: 1. Перевірка домашнього завдання. 2. Повідомлення теми і мети уроку. 3. Усне закріплення теоретичних відомостей. 4. Самостійна робота учнів і її перевірка. 5. Повторне читання тексту. 6. Написання переказу в чорновому варіанті. 7 Переписування робіт начисто. 8. самостійна перевірка написаного.
Урок, на якому проводиться контрольна робота, здебільшого будується за таким планом: 1. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення. 2. Усна перевірка знань учнів (фронтально). 3. Самостійне виконання учнями контрольної роботи. 4. Відповіді вчителя на питання учнів. 5. Підведення підсумків уроку. 6. Завдання додому.
Урок аналізу контрольної роботи структурно складається з таких частин (етапів): 1. Вступне слово вчителя. 2. Бесіда про характер недоліків і помилок та робота над ними. 3. Підведення підсумків роботи. 4. Завдання додому.
Структура уроку узагальнення вивченого; 1. Перевірка домашнього завдання. 2. Повідомлення мети уроку. 3. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого. 4. Робота над висновком. 5. Вправи на застосування узагальнюючих правил. 6. Оголошення вчителем оцінок. 7. Завдання додому (з інструктажем). 8. Підсумки уроку.
Урок повторення здебільшого будується так: 1. Ознайомлення учнів із завданням уроку. 2. Повторення вузлових питань розділу (зв'язні відповіді учнів). 3. Усні і письмові вправи на матеріалі повторення. 4. Підсумки проведеної роботи. 5. Виставлення оцінок. 6. Завдання додому.
Структура уроків розвитку зв'язного мовлення має певну специфіку. Зокрема, урок навчального переказу, для проведення якого звичайно використовують спарені уроки, здебільшого складається з таких частин: 1. Вступна бесіда. 2. Читання тексту. 3. Бесіда за змістом прочитаного. 4. Складання плану. 5. Мовний аналіз тексту. 6. Повторне читання тексту. 7. Підготовка чорнового варіанта переказу. 8. Редагування роботи і переписування її начисто. 9. Перевірка й аналіз робіт. 10. Доопрацювання переказів.
Структура уроку контрольного переказу: 1. Вступне слово вчителя. 2. Читання тексту. 3. Пояснення нових слів і запис їх на дошці. 4. Самостійне складання учнями переказу. 5. Повторне читання тексту. 6. Написання переказу в чорновому варіанті. 7. Переписування робіт начисто. 8. Самостійна перевірка написаного.
Урок аналізу контрольного переказу складається з таких етапів: 1. Вступне слово вчителя. 2. Загальна оцінка якості виконання переказу. 3. Розгляд кращих робіт. 4. Аналіз допущених у переказах недоліків і помилок. 5. Проведення вправ на подолання помилок. 6. Визначення домашнього завдання.
Структура уроку навчального твору: 1. Вступна бесіда (визначення мети уроку, ознайомлення з особливостями жанру). 2. Ознайомлення із зразком (уривок з твору письменника або кращим твором учня). 3. Робота над усвідомленням теми та основної думки твору. 4. Колективне складання плану письмової роботи. 5. Складання усного твору. 6. Написання твору на чернетці.
7. Удосконалення написаного (саморедагування твору).
8. Перевірка й аналіз творів. 9. Доопрацювання робіт і переписування їх начисто.
Урок підготовки до контрольного твору найчастіше складається з таких етапів: 1. Вступна бесіда. 2. Повторення видових особливостей твору. 3. Читання й аналіз зразка. 4. Лексико-стилістична робота. 5. Визначення домашнього завдання.
Структурно урок контрольного твору має таку будову: 1. Вступне слово вчителя. 2. Самостійне складання плану твору. 3. Написання роботи в чорновому варіанті. 4. Редагування твору і переписування його начисто. 5. Самостійна перевірка написаного.
Найпоширеніша будова уроку аналізу контрольного твору: 1. Вступне слово вчителя. 2. Загальна характеристика виконання твору. 3. Розгляд кращих робіт або фрагментів із них. 4. Колективний аналіз допущених недоліків і помилок. 5. Проведення вправ на подолання помилок. 6. Індивідуальна робота учнів над виправленням творів. 7. Визначення домашнього завдання.
Наведені варіанти побудови уроків не охоплюють, звичайно, всіх можливих випадків. У практиці викладання мови доводиться мати справу з найрізноманітнішими довженним попереднього (вивчається одна тема). Перевірка вивченого може бути відсутня, якщо новий матеріал великий за обсягом або складний. Вчитель вважає за потрібне відразу на початку уроку зосередити увагу учнів на вивченні нового.
Проте всі ці структурні зміни мають бути науково обґрунтованими й оптимальними для даного уроку. О. М. Бєляєв вважає, що "в практиці викладання мови доводиться мати справу з найрізноманітнішими комбінаціями елементів уроку. І це цілком природно, бо успіх у навчанні пов'язаний з творчістювчителя, шуканням нових форм... щоб досягти поставленої на уроці мети".
Методика проведення різних типів уроків з мови. Для кожного типу уроку властива своя методика, яка передбачає оптимальний варіант структури уроку, науково обґрунтовану організацію його змісту, правильний вибір методів і прийомів роботи, засобів організації пізнавальної діяльності учнів, систему завдань і вправ, що забезпечують добре засвоєння знань, формування умінь і навичок.
Уроки вивчення нового матеріалу найбільш поширені в системі вивчення мови. На уроках цього типу засвоюються знання про мову, її фонетичну і граматичну будову, лексичну систему, способи словотворення, правопис, тут закладається світоглядне розуміння предмета й основа для формування мовних умінь і навичок, норм мовної діяльності.
Список рекомендованої літератури:
1. Бабанский Ю. К. Методи обучения в современной общеобразователь-ной школе.- М., 1985.
2. Бєляєв О. М, Проблема методів у навчанні мови//Укр. мова і літ. в школі- 1960.-№ 10.-С. 57-67.
3. Ільницька Н. Л. Елементи алгоритмування під час вивчення мови в школі //Укр. мова і літ. в школі.- 1987.- № 3.- С. 28-37.
4. Мельничайко В, Я-, Пентилюк М. І., Рожило Л. П. Удосконалення змісту і методів навчання української мови.- К., 1982.
5. Методика викладання української мови в середній школі / За ред. С. X. Чавдарова і В. І. Масальського.- К., 1962.
6. Онищук В. О. Дидактичні основи засвоєння учнями мовних навичок і вмінь//Укр. мова і літ. в школі.- 1971.- № 3.- С. 48-53.
7. Паламарчук В. І. Наочність на уроках мови // Укр. мова і літ. в школі,-1974.-№ 11.-С. 69-73.
8. Рожило Л. П. Логічна основа методів теоретичного вивчення мови // Укр. мова і літ. в школі.- 1976.- № 11.-С. 53-60.
9.Рожило Л. П., Шпоргенко О. М. Метод спостережень на уроках мови//Укр. мова і літ. в школі.- 1973.- №2.- С. 58-64.
10.Текучев А. В. Методика русского языка в средней школе.- М., 1980.
15.11. Федоренко Л. П. Принципи обучения русскому языку.- М., 1973.

 
 

Цікаве

Загрузка...