WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика розвитку зв’язного мовлення - Реферат

Методика розвитку зв’язного мовлення - Реферат

роботи над переказами і творами
Види переказів
Уміння самостійно створювати тексти не може бути сформоване в учнів без наслідування готових зразків. Такими зразками і служать тексти, пропоновані для відтворення.
Для того, щоб ефективно використовувати перекази, вчителеві необхідно знати їх різновиди, врахувати специфіку кожного з них. До творчих переказів бувають досить різноманітними. Елементи творчості наявні в переказах з перестановкою матеріалу (напр., розгортання розповіді не в реальній послідовності подій, а починаючи з розв'язки чи епілога). Вони вимагають перепланування всього змісту, нових способів пов'язування частин. Зміна особи оповідача якоюсь мірою відбивається І на змісті тексту (сторонній спостерігач може описати зовнішність героя, в розповіді від першої особи це не завжди можливо; навпаки, розповідь від першої особи більшою мірою, ніж від третьої, дозволяє висловити почуття і переживання у певній ситуації) .
Проте справді творчого характеру перекази набувають тоді, коли необхідно доповнити текст матеріалом, якого в оригіналі не було,- ввести описи природи, дійових осіб, приміщень, оцінити вчинки дійових осіб, придумати початок або кінець. При цьому учень самостійно, на підставі власних спостережень, прочитаного або почутого, створює цілі фрагменти, тобто виконує таку ж роботу, як і при написанні творів.
Різновидом творчого переказу можна вважати і переказ - переклад. Хоч зміст і композиція тут відтворюються так, як і в докладному переказі, учневі доводиться самостійно шукати мовних засобів, що відповідали б засобам оригіналу.
Можливість поступово підвищувати рівень трудності, збільшувати обсяг відтворюваного тексту, вводити тексти різних типів і стилів мовлення, зосереджувати увагу на тому чи іншому аспекті формування мовних умінь - все це визначає цінність переказів. На жаль, у шкільній практиці спостерігається одноманітність - переважають докладні перекази розповідних текстів. Отже, ті можливості для формування уміння логічно, послідовно і переконливо висловлювати власні уміння, які дає переказ, використовуються не повністю
Для вибіркових переказів, як правило, пропонують значні за обсягом розповідні тексти, в тому числі й твори, що вивчаються на уроках літератури. Можна використати для цього й сюжет діафільмів, документальних і художніх телефільмів та інші джерела. У 7-8 класах для вибіркових переказів можна використати й описи та роздуми, наукові й публіцистичні тексти, пропонуючи вибрати з них те, що стосується якогось часткового питання. Таким чином, вибірковий переказ формує ряд умінь, необхідних при самостійному створенні текстів.
Творчі перекази передбачають не тільки відтворення тексту, а й внесення в нього певних змін. Завдання до творчих переказів бувають досить різноманітними (перестановка матеріалу, зміна особи доповідача доповнити текст матеріалом, якого в оригіналі не було).
Різновидом творчого переказу є і переказ - переклад.
Учнівські твори
Твори - самостійний зв'язний виклад учнями власних думок, почуттів, суджень. Роль їх у навчальному процесі дуже велика. Сама тематика націлює увагу учнів на певні явища життя, спонукає до узагальнень та висновків, і в цьому їх виховне значення.
Для того, щоб твори могли успішно виконувати свої навчальні, розвивальні, виховні функції, вони повинні
і композицією тексту; необхідний ґрунтовний мовний аналіз з особливим зосередженням уваги на мовних явищах.
Стислі перекази також вимагають цілісного відтворення змісту. Але з вихідного тексту треба зберегти найголовніше, відкинувши все другорядне, всі подробиці. Тому в основу підготовчої роботи треба покласти логічний аналіз змісту, відмежування головного від другорядного, виявлення тих елементів змісту (це можуть бути фрагменти тексту, окремі речення чи навіть частини їх), які можна пропустити без порушення смислової цілості висловлювання. Особлива увага звергається на ті елементи, які становлять смисловий каркас тексту, підкреслюється, що їх обов'язково треба зберегти, інакше буде порушена змістова цілість, загубиться головна думка.
Роботу над стислим переказом варто починати на простих за змістом і невеликих за обсягом художніх текстах, цілих або уривках (напр., "Про двох цапків" М. Коцюбинського, "Чотири бажання" К. Ушинського), поступово збільшувати їх обсяг. Вдячним матеріалом стислого викладу є газетні тексти, уривки з науково-популярних статей. Виконання таких завдань готує учнів до конспектування, до редагування чужих і власних висловлювань.
Вибіркові перекази вимагають відтворення не всього змісту, а лише тих фактів, що стосуються певного персонажа, певної проблеми чи події. Основою роботи також служить аналіз усіх елементів змісту, але вже за тематичним принципом: зберегти потрібно буде навіть деталі, якщо вони мають відношення до вказаної теми. Отже, робота передусім вчить відбирати необхідний для висвітлення теми матеріал.
Методика підготовки до твору має враховувати природну структуру мовної діяльності, до якої входять: 1) орієнтація в ситуації спілкування; 2) орієнтація у змісті висловлювання; 3) планування; 4) реалізація задуму; 5) контроль.
Орієнтація в ситуації спілкування породжує мотив, дає усвідомлення мети, від якої залежатиме головна думка і стильове оформлення тексту. Осмислення теми твору дозволить окреслити обсяг змісту, зібрати і систематизувати необхідний матеріал, визначити підтеми, на які розчленовується тема, і, отже, обрати тип мовлення, скласти чіткий план викладу. На основі всього цього здійснюється відбір мовних засобів, необхідних для висвітлення теми. Таку систему розвитку мовлення розроблено і впроваджено в практику школи.
У 5 класі головна увага приділяється умінню осмислити тему, визначити її контури. З цією метою порівнюються близькі, але різні за обсягом теми (напр., Мої весняні канікули, Один день весняних канікул, Цікавий випадок під час канікул, Канікули - час улюблених занять). Другимелементом загальної орієнтації є визначення авторської настанови - головної думки майбутнього тексту. Тільки в окремих випадках спрямування викладу повністю визначається формулюванням теми (напр., Ніхто не забутий, ніщо не забуте). Частіше його обирає сам автор, керуючись власним розумінням теми. Якнайчастіше варто пропонувати лише загальне формулювання (напр., Опишіть свою улюблену пору року), в межах якої кожен учень самостійно визначить зміст і спрямування тексту.
З 6 класу центр уваги переміщається на добір фактичного матеріалу. Від цього етапу значною мірою залежить успішне виконання завдання. І кращі вчителі, не обмежуючись безпосередньою підготовкою, здійснюють широку і тривалу роззосереджену підготовку шляхом тематичного добору дидактичного матеріалу до циклу уроків, що передують написанню твору.
Наслідком систематизації матеріалу має стати визначення підтем, які, будучи частинами теми, вичерпують її зміст
Учнівські твори бувають дуже різноманітними: за метою - навчальні й контрольні, за місцем виконання - класні й домашні; за формою викладу - усні й письмові; за джерелами матеріалу - на основі власних спостережень, на основі почутого або прочитаного, за картиною, серією малюнків, діафільмом, кінофільмом чи телепередачею; за способом викладу думок (типом мовлення)-розповіді, описи, роздуми. Крім того, кожен твір оформлюється як текст певного стилю.
Зміст, композицію, мовне оформлення учень має вибирати цілком самостійно.
Твори за опорними словами - вправа націлена передусім на встановлення теми і її обсягу. Робота ця формує в основному технічні уміння, оскільки власні пошуки, навіть при неповному використанні опорних слів, доводиться здійснювати у вузьких межах.
В окремих випадках, з метою вироблення навичок уживати певні засоби вираження змісту, можна практикувати твори-мініатюри з граматичним завданням, однак до цього виду роботи треба підходити дуже обережно, добираючи теми, які стимулювали б застосування потрібних слів і конструкцій (напр., в описі природи - прикметників чи однорідних членів

 
 

Цікаве

Загрузка...