WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Лінгводидактичні основи вивчення стилістики - Реферат

Лінгводидактичні основи вивчення стилістики - Реферат

але й морфологічні і синтаксичні) розвиває в дітей чуття мови, гнучкість у користуванні мовним багатством. Робота по відбору синонімів збагачує словниковий запас учнів, формує навички користування граматичними засобами, привчає до точного слововживання у висловлюванні різних стилів.
Уміння проводити стилістичний аналіз тексту формується в учнів порівняно легко. Діти швидко, а часто навіть інтуїтивно визначають стиль тексту. Однак, як свідчить практика, учні неохоче аналізують ознаки стилю. Тут потрібна ціла система теоретичних знань про особливості стилів мовлення і вміння спостерігати й аналізувати мовні явища, яких учні набувають під час вивчення інших розділів шкільного курсу.
Уміння конструювати тексти різних стилів спрямоване на оволодіння мовленням як засобом спілкування. Воно складається з умінь дотримуватись стильових меж при відборі змісту висловлювання і мовних засобів для оформлення цього змісту, а також спирається на мовне чуття і на знання з стилістики та тісно пов'язане з уміннями зв'язного мовлення.
Уміння визначати обсяг змісту і межі теми, підпорядковувати переказ чи твір основній думці, добирати і систематизувати матеріал - основа для формування умінь і навичок конструювати тексти певного стилю.
Учень спочатку повинен усвідомити, що він скаже, а потім - як про це скаже.
Це уміння виробляється в процесі вправ на стилістичне конструювання, яке проводиться на всіх уроках української мови, а не тільки на уроках розвитку зв'язного мовлення.
Уміння удосконалювати написане, дотримуючись певного стилю, сприяє формуванню в учнів критичного ставлення до свого мовлення, допомагає помічати і виправляти огріхи в змісті і мовному оформленні висловлювання, поліпшувати його стилістичну виразність. Формування цього вміння ґрунтується на знанні особливостей стилю.
4. Стилістичні вправи
Важливе значення у створенні системи вправ із стилістики має різноманітність їх змісту і видів. Правильний добір вправ забезпечить посилення інтересу учнів до виучуваного матеріалу, допоможе розкрити цінність практичного володіння мовою і сприятиме розкриттю стилістичного багатства української мови.
Враховуючи вимоги діючих програм щодо розвитку усного і писемного зв'язного мовлення учнів, стилістичні вправи бувають усні й письмові. При цьому доводиться переборювати традиційні погляди на використання вправ із стилістики (як опрацювання засобів стилістики взагалі) лише у зв'язку з помилками у писемному мовленні учнів (переказах, творах). У кількісному відношенні усні вправи не повинні поступатися перед письмовими.
Необхідність виконання усних і письмових вправ пояснюється, по-перше, потребою виробляти навички стилістично грамотного письма і усного мовлення учнів. По-друге, ряд важливих стилістичних явищ, як милозвучність мови, виразність її звукового оформлення, особливості інтонації.
По-третє, поєднання усних і письмових вправ має психологічну основу.
Наприклад, візьмемо уривок з твору М.Стельмаха "Щедрий вечір". Учні з'ясовують використання в ньому різних груп розмовної лексики, фразеології, вставних слів, вигуків, часток, еліптичних речень та інших мовних одиниць, властивих розмовному стилю.
Поступово об'єктом стилістичного аналізу стають тексти, взяті з різних мовних стилів, щоб показати залежність мовних засобів від загальних стильових настанов. Робота ускладнюється порівняльним аналізом. Зіставляючи науковий і художній описи степу в підручнику географії і в романі Олеся Гончара "Таврія", учні виявляють у текстах різні стильові особливості й мовні засоби, зумовлені різними стилями.
Стилістичний аналіз часто поєднується із стилістичним експериментом. О. М. Пєшковський вважав його найнеобхіднішим знаряддям будь-якого стилістичного аналізу .
Стилістичний експеримент передбачає порівняння синонімічних мовних засобів і вмотивування їх стилістичної доцільності для конкретного тексту. Це випливає із настанови О. М. Пєшковського вивчати лексичні засоби (синоніми, омоніми, антоніми, пароніми) лише в тексті, в єдності із системою образів твору, якими вони мотивуються.
Найпростішим видом стилістичного експерименту є вставляння п текст синонімічних слів, форм, конструкцій і вмотивування найбільш доцільного їх використання. Робота ця розпочинається із спостереження над авторським текстом. Візьмімо, наприклад, таке речення: Весною Муха-ледащиця майнула у садок на рясні квіти подивиться, почуть Зозулин голосок (Л. Глібов.) - і перевіймо доцільність використання слова майнула способом підстановки інших його синонімів (чкурнула, махнула, дмухнула, гайнула, полетіла). Чкурнула не підходить, оскільки вживається в основному із значенням тікати; махнула - фамільярне й не зовсім відповідає мовній ситуації; дмухнула - просторічне; полетіла має нейтральне значення і майнула порівняно з ним має сильніший відтінок експресії; гайнула виступає майже рівнозначним до майнула, але поступається перед ним більш розмовним відтінком. Отже, після такого експерименту стає зрозумілим, чому байкар обрав слово майнула для означеної ситуації. У процесі стилістичного експерименту учні вчаться з'ясовувати семантичні й стилістичні відтінки слів, вмотивувати доцільність вибраного слова для цього тексту.
Роль стилістичного експерименту зростає із поступовим знайомством учнів з широкими синонімічними можливостями слів, граматичних форм і конструкцій, при самостійному їх доборі. Наприклад: обґрунтувати, яку з поданих у довідці синонімічних конструкцій доцільно використати пропонованому.
Приїзд талановитого співака схвилював усіх. Концертний зал швидко заповнювався. Скоро початок. І ось піднялося…(завіса піднялася, залгаряче аплодував; завіса піднялася, і зал гаряче аплодував; завіса піднялася - зал гаряче аплодував).
Стилістичний експеримент можливий у роботі над усіма стилями. Удосконалюються навички учнів у використанні синонімічних засобів нашої мови в усному і писемному мовленні.
Вивчення стилістики в цілому має поглибити практичні вміння та навички учнів у використанні слів і їх форм, у побудові словосполучень, речень і тексту відповідної стильової спрямованості.
6. Робота над стилістичними помилками
У роботі над стилістичними помилками важливо проаналізувати причини їх появи, з'ясувати, в чому порушення стилістичної норми, відшукати правильний варіант. Робота над стилістичними помилками також сприяє розвитку й зміцненню стилістичних навичок. Стилістичними вважаємо помилки, пов'язані із порушенням стилістичних норм у функціонуванні мовних засобів. Вони зумовлюються порушенням стилістичної сполучуваності, стилістично невмотивованим використанням форм і синтаксичних конструкцій, порушенням єдності стилю.
У методичній літературі детально розроблена характеристика стилістичних помилок у таких працях:
1. Пентилюк М.І. Мовленнєві помилки та робота над ними. // ж. УМЛШ. - 2002. - с.26.
2. Дідук Г.І. Вивчення засобів емотивності на уроках укрюмови у 5-7 класах. / Тернопіль: ТДПУ,2002. - с.42-46.
З синонімічними варіантами, в іншому - стилістичний аналіз дозволяє з'ясувати характерний для різних мовних стилів відбір мовних одиниць та їх організацію.
Важливим засобом удосконалювати є редагування. Насамперед проводиться воно з використанням лексичних і граматичних синонімів. Учні вчаться робити текст виразним і точним.
Список літератури:
1. Дідук Г.І. Вивчення засобів емотивності на уроках української мови в середній школі. - Тернопіль, 2000. - 222 с.
2. Дідук Г.І. Формування стилістично-емотивних умінь на уроках рідної мови у 5-7 класах //Наукові записки. Педагогіка і психологія. 1999. -№ 4. -С.108-114.
3. Иконников С. Н. Стилистика в курсе русского языка (VII-VIII классьі).- М., 1979.
4. Иконников С. Н. Стилистический анализ текста.- К-, 1982.
5. Кордун П. П. Вивчення стилістики в середній школі.- К-, 1977.
6. Кордун П. П. Збірник вправ із стилістики.- К,, 1987.
7. Мельничаико В. Я. Робота з граматичними синонімами на уроках
8. української мови в IV-VIII класах.-К., 1975.
9. Мельничаико В. Я- Творчі роботи на уроках української мови.- К.,
10. Пентилюк М. І. Робота з стилістики в 4-6 класах.- К., 1984.
11. Симоненкова Л. М. До вивчення функціональних стилів у IV-VI класах //Укр. мова і літ. в школі- 1980.-№ 8.-С. 61-67.

 
 

Цікаве

Загрузка...