WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Школа і проблеми статі - Реферат

Школа і проблеми статі - Реферат

красивих слів;
в) "Їжачок, розвернись!". Один з партнерів вкладається на килимок в позі сплячого малюка, а інший легкими, лагідними погладжуваннями всього тіла доводить його до такого стану, коли йому хочеться перевернутись на спину і "підставити животик";
г) "Сліпий і Провідник". Провідник бере Сліпого за руку і веде вздовж учасників групи, водячи рукою Сліпого по волоссю, голові, обличчю учасників, слідкуючи за їх реакцією. Сліпий у цей час розповідає про свої відчуття;
д) "Взнай за голосом". Діти стають у коло, обирається ведучий. Він стає в центр кола і намагається вгадати дітей за голосом;
е) "Асоціація". Ведучий жестами, мімікою зображає одного з учнів класу, його особливості, звички. Інші діти вгадують, кого він зображує;
є) "Передача почуттів дотиками". Один з учасників стає в центр кола і закриває очі. Він знає, що до нього будуть по черзі підходити інші учасники і дотиком спробують передати одне з чотирьох почуттів: страх, радість, цікавість, сум. Про те, яке саме почуття йому буде передане, учасники домовляються наперед. Завдання - визначити за дотиками, яке почуття передавалось;
ж) "Знайомство руками". Попарно учасники сідають один проти одного, закривають очі. Їх завдання: із закритими очима, обов'язково мовчки, зустрітися один з одним руками, "познайомитися", потім "посваритися", далі "помиритися" і "попрощатися".
Таких ігор може бути багато. Основна їх особливість у тому, що вони дають змогу відпрацювати реальні почуття,створити стосунки між школярами у психологічно безпечній формі, зняти окремі конвенційні бар'єри у спілкуванні (тілесні, емоційні, сексуальні), дають досвід спілкування нетрадиційною мовою (почуттів, тіла, жестів тощо). Це дає можливість кожному учасникові проявити себе, побачити себе й інших з дещо незвичної точки зору. Ще один метод психокорекції - аутотренінг. Наш експеримент засвідчив, що його використання як засобу статевого і морального виховання ефективним буде лише тоді, коли навіювання не лише реалізується, але й приносить задоволення школяреві. А тому необхідно стимулювати реалізацію навіювань, заохочувати школярів при їх здійсненні.
Систему ігрових вправ, орієнтованих на навчання міжстатевому спілкуванню, ми назвали ігровим тренінгом. Мета тренінгу формулювалась для школярів однозначно: навчитись розуміти інших людей, бачити себе, розкривати себе тощо. Окрім цього, з учнями обговорювались обов'язкові умови проведення ігор, без дотримання яких тренінг результатів не дасть. В експериментальній роботі нами використовувались такі ігри: "Інтерв'ю", "Міміка і жести", "Метафора", "Бачення інших", "Стратегія в діалозі", "Узгодженість" тощо.
На нашу думку, практичний психолог повинен стати координатором всієї роботи зі статевого виховання учнів, організовувати роботу всіх учителів, використовувати наявний потенціал загальноосвітніх предметів, а також можливості позакласної та позашкільної виховної роботи. Він має орієнтуватись у навчальних планах і програмах загальноосвітніх шкіл і виробляти рекомендації вчителям щодо оптимальної реалізації навчального матеріалу з метою формування майбутнього сім'янина.
Наші аргументи можна сформулювати наступним чином: а) шкільний психолог має найсуттєвішу теоретичну підготовку з даної проблематики; вона більш відповідає специфіці такої роботи, ніж підготовка вчителя-предметника; б) він озброєний методикою психодіагностики і психокорекції статевого дозрівання та виховання; в) за своїми функціональними обов'язками він координує роботу зі статевого виховання в школі; г) тісно співпрацюючи з педагогами-предметниками, надаючи їм консультації, шкільний психолог краще від будь-кого орієнтується на те, який програмовий матеріал вивчається в кожному класі; д) маючи справу з важковиховуваними учнями, розробляючи рекомендації щодо профілактики правопорушень серед школярів, психолог чітко орієнтується в тих відхиленнях у поведінці, в т.ч. статевій, які є найтиповішими для учнів школи; е) працюючи з батьками, проводячи соціологічні дослідження, психолог знає проблеми сучасної (до того ж конкретної) сім'ї, найкраще зуміє залучити батьків своїх вихованців у ролі союзників з формування у них рис і якостей, необхідних для майбутнього сім'янина; є) в силу свого шкільного статусу психолог сприяє формуванню позитивного ставлення в школі до складних проблем міжстатевих відносин.
Література:
1. Зайцев А. Г., Зайцев Г. К. Педагогика счастья (Валеология семьи). - СПб: Союз, 2002. - 320 с.
2. Хубер Д. Теория гендерной стратификации // Антология гендерной теории. - Минск: Пропилен, 2000.
3. Коменский Я. А. Великая дидактика // Коменский Я. А. Локк Д., Руссо Ж. Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1987. - 450 с.
4. Гельвецій К. А. Про людину, її розумові здібності та її виховання // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. - М., 1971. - 420 с.
5. Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании // Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж. Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1987. - 450 с.
6. Педагогические идеи Роберта Оуэна. - М., 1940. - 260 с.
7. Даденков М. Ф. Історія педагогіки. - К., 1947. - С. 129.
8. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. - Тернопіль: Тернопіль, 1994. - 358 с.
9. Филиппова Г. Г. Психология материнства. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. - 240 с.
10. Ушинський К. Д. Про народність в громадському вихованні // Вибрані пед. твори. в 2-х томах. - Т. 1. - К.: Рад. Школа, 1983. - С. 43-103.
11. Ушинський К. Д. Проект учительської семінарії // Вибрані пед. твори. в 2-х томах. - Т. 1. - К.: Рад. Школа, 1983. - С. 31-55.
12. Русова С. Ф. Нова школа // Вибрані пед. твори. - К.: Освіта, 1996. - С. 207-218.
13. Русова С. Ф. Націоналізація школи // Вибрані пед. твори. - К.: Освіта, 1996. - С.293-297.
14. Ващенко Г. Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1994. - 191 с.
15. Блонский П. П. Очерки детской сексуальности // Избр. пед. и псих. Про-изведения. - Т. 1. - М.: Педагогіка, 1979. - С. 202-277.
16. Макаренко А. С. Педагогические сочинения в восьми томах. - М.: Педа-гогіка, 1985.
17. Кон И. С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. - М., 1997. - 300 с.
18. Колбановский В. Н. О половом воспитании подрастающего поколения // Советская педагогика. - 1964. - № 3. - С. 27-32.
19. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п'яти томах. - К.: Рад. Школа, 1976-1978.
20. Бовуар С. Второй пол. - СПб: Питер, 1997. - 218 с.
21. Кравець В. П. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді. - К.: Ки-ївська правда, 2000. - 688 с.
22. Мани Дж., Такер П. Ориентация // Сексология (хрестоматия). - СПб: Питер, 2001. - 512 с.
23. Вейнингер О. Пол и характер. - М.: Латард, 1997. - 358 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...